...

Pl. Rynek, 06 – dawna kamienica Korniakta albo Królewska

ID: 135

Kamienica Korniakta, albo Kamienica Królewska (obecnie – siedziba Lwowskiego Muzeum Historycznego, Rynek 6). Styl architektoniczny tego budynku – najbardziej znanej wśród kamienic lwowskiego Rynku – charakteryzuje połączenie stylów różnych epok. Można wśród nich wymienić gotyk (sklepienia piwnic), renesans (plan budynku i fasad), manieryzm/ barok (attyka), empire (niektóre elementy dekoracji fasady, wnętrza), neorenesans (zrekonstruowane wewnętrzne podwórze). W chronologii budownictwa jako najważniejsze daty wymienić należy 1580 r. (budowa kamienicy, autor projektu: P. Barbon) oraz 1678 r. (dobudowa attyki). Kolejne przebudowy miały miejsce w XVIII-XIX w., w latach 1910-1912 rekonstruowano podwórze. Historyczna nazwa – „Kamienica Korniakta” – pochodzi od imienia pierwszego właściciela, greckiego kupca Konstantyna Korniakta. Budynek włączony został w zabudowę wschodniej pierzei Rynku, jego tylna fasada wychodzi na ul. Fedorowa.

Powiązane Historie

Architektura

Budynek typu pałacowego, na planie wydłużonego prostokąta o osi wschód-zachód, z wewnętrznym dziedzińcem. Wzniesiony na fundamentach dwóch kamienic, które stały na tym miejscu w XV w. W związku z tym każde piętro fasady zachodniej ma po sześć okien, w odróżnieniu od przeważnie trójokiennych fasad innych kamienic na Rynku). Murowany, z kamienia, tynkowany.

Od strony Rynku fasada zdobiona jest wysoką attyką, charakteryzującą się licznymi detalami rzeźbiarskimi. Dolna kondygnacja ściany fasadowej oddzielona jest od górnych pięter linią balkonu, wspartego na kamiennych rzeźbionych konsolach (1817). Okna zakończone są frontonami. Na obu fasadach, wschodniej i zachodniej, portale obramowane są półkolumnami i dekorowane kamiennymi reliefami.

Obecnie pomieszczenia kamienicy użytkowane są przez Lwowskie Muzeum Historyczne (wnętrza zostały zaadaptowane na potrzeby muzeum w 1908 r.).

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002


Autor  Ihor Zhuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia