...

Ul. Chmielnickiego, 36 – Budynek klasztoru Św. Onufrego

ID: 176

Budynek klasztorny powstał na dawnym terytorium Lwowa książęcego, u podnóża Góry Zamkowej. Razem z Cerkwią Św. Onufrego i wieżą-dzwonnicą tworzy zespół architektoniczny. Nie posiada jednolitych cech stylistycznych – budowa prowadzona była w różnych okresach. Najważniejsze daty budowy: 1683; 1693-1698 (wzniesienie murów obronnych); koniec XVIII-początek XIX w. (przebudowy); 1998 (prace restauracyjne i częściowa rekonstrukcja).

Architektura

Budynek ceglany, piętrowy, na planie wydłużonego prostokąta. Należy do budowli typu klasztorów obronnych. Do budynku klasztoru przylegają fragmenty dawnych fortyfikacji. Częściowo zachowane zostały stare pokrycia dachowe.

Budynek zajmują obecnie cele klasztorne mnichów z zakonu Świętego Wasyla Wielkiego Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej.

Powiązane Miejsca

Opis

Ul. Kopernika – pomnik pierwszych drukarzy koło Muzeum Książki

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Chmelnickiego, 36 – cerkiew klasztoru Św. Onufrego

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Św. Jury, 5 – sobór Św. Jury

Przejdź do całego opisu

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002


Autor – Ihor Żuk