...

Ul. Łyczakowska, 049 – kościół Św. Antoniego

ID: 191

Kościół mieści się na wschód od centrum miasta, na zboczu wzgórza w rejonie górnej części dawnego Przedmieścia Łyczakowskiego, między ulicami Zańkoweckiej i Słodową, na posesji narożnej, otoczonej murem. Najważniejsze daty w procesie budowy kościołą – lata 1718-1739; 1765 (przebudowa, autor projektu: F. Kulczycki); 1818 (dzwonnica, autor projektu: J. Markl); 1899-1901 (prace restauracyjne, dobudowa przedsionka). Charakterystyczne dla architektury tego kościoła są formy późnego baroku i rokoko.

Architektura

Kościół jest murowany z cegły, jednonawowy, z wieloboczna apsydą, dobudowanymi kaplicami i zakrystią. W środku sklepienia krzyżowe, dach dwuspadowy z małą wieżą na osi. Dwukondygnacyjna fasada rozczłonkowana jest pilastrami, zwieńczona frontonem z niszą zdobionym ornamentem muszlowym (1765). Otwory okienne mają zaokrąglone zakończenia. Od południowego wschodu do kościoła dobudowano trójłukową dzwonnicę. Od strony ul. Łyczakowskiej do kościoła prowadza kamienne schody.

Na poręczy schodów stoi figura Najświętszej Marii Panny (połowa XVIII w., autor S. Fesinger), przed dzwonnicą figura św. Antoniego (połowa XVIII, autor S. Fesinger). We wnętrzu zachowały się malowidła na sklepieniu, datowane na XIX w. Ołtarze zdobione są ornamentyką z XVIII-XIX w.

Powiązane Miejsca

Opis

Przejdź do całego opisu

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002


Autor – Ihor Żuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia