...

Ul. Kolberga, 4 – budynek mieszkalny

ID: 524
Mieszkalny dom jednorodzinny – willa (1889-1890, współautorstwo J. Zachariewicza i I. Lewińskiego). Willa jest składową grupy-zespołu, utworzonego przez trzy domy, do którego wchodzą także budynki nn 6 i 8 przy ul. Kolberga. Trzy wille mają przy fasadach pasmo kwietników oraz wspólną przestrzeń działek ogrodowych pośrodku kwartału. Budynek nr 4 jest prostokątny w planie, z występami pozornych ryzalitów wzdłuż obwodu i blokiem wieży, nakrytej wysokim namiotowym dachem. Neoromantyczny kierunek późnego historyzmu. Obiekt przebudowywano w drugiej połowie XX w.

Powiązane Historie

Powiązane Miejsca

Opis

Ul. Kolberga, 6 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kolberga, 8 – willa

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 005 – budynek biurowy (dawna willa)

Przejdź do całego opisu

Postacie

Wywiad

Źródła

  1. Справа з будівництва будинку на вул. Кольберга, № 4 – Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2, оп. 3, спр. 659.
  2. Архітектура Львова: Час і стилі ХІІІ – ХХІ ст. / За ред. Ю. Бірюльова. – Львів: Центр Європи, 2008. – С. 353.
  3. Лінда С. Кастелівка: народно-романтичні тенденції у розвитку архітектури львівського історизму // Народознавчі зошити. – 2000. – Зошит 2. – С. 276-277.

Autor – Ihor Żuk