...

Ul. Kolberga, 8 – willa

ID: 526
Mieszkalny dom jednorodzinny – willa (1889-1890, współautorstwo arch. J. Zachariewicza i I. Lewińskiego). Budowla o Г-podobnym planie stanowi zewnętrzną część zespołu, do którego wchodzą także domy nn 4 i 6 przy ul. Kolberga. Willa ma piętro z mansardą, asymetrycznie rozmieszczone ryzality i wieżę, której wysoki namiotowy dach nie zachował się do dziś. Neoromantyczny kierunek architektury późnego historyzmu. Obiekt przebudowywano w drugiej połowie XX w.

Powiązane Historie

Powiązane Miejsca

Opis

Ul. Kolberga, 6 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kolberga, 4 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 005 – budynek biurowy (dawna willa)

Przejdź do całego opisu

Postacie

Wywiad

Źródła

  1. Справа з будівництва будинку на вул. Котляревського, № 2 – Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2, оп. 1, спр. 5228.
  2. Архітектура Львова: Час і стилі ХІІІ – ХХІ ст. / За ред. Ю. Бірюльова. – Львів: Центр Європи, 2008. – С. 353.
  3. Лінда С. Кастелівка: народно-романтичні тенденції у розвитку архітектури львівського історизму // Народознавчі зошити. – 2000. – Зошит 2. – С. 276-277.


Autor – Ihor Żuk