...

Ul. Zdrowia, 7 – budynek mieszkalny

ID: 539
Wielomieszkaniowy budynek (1910-1911; biuro projektowe architekta-budowniczego Iwana Lewińskiego [współautorstwo I. Lewińskiego, W. Minkiewicza i / albo W. Derdackiego?]). Nieduża dwupiętrowa kamienica posiada wąską fasadę zakończoną trójkątnym szczytem z reliefem, w którego kompozycję włączona jest figura putta. Plan ma prostokątny zarys z występem ryzalitu na tylnej fasadzie. Portal i klatka schodowa są przesunięte do prawego brandmuru. Kamienica nr 7 przy ul. Zdrowia była osobistą własnością Iwana Lewińskiego, z czasem przeszła w ręce jego spadkobierców. Neoklasycyzm z początku XX w.

Powiązane Historie

Źródła

Справа з будівництва будинку на вул. Здоров’я, № 7 – Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2, оп. 1, спр. 4053.


Autor – Ihor Żuk