...

Ul. Kotlarewskiego, 47 – budynek mieszkalny

ID: 532
Mieszkalny dom jednorodzinny – willa (1903-1906; architekt Alfred Zachariewicz). Willa była zaplanowana jako wolnostojąca budowla usytuowana w głębi ogrodowej działki. Osnowę jej korpusu kształtują dwa skrzydła-ryzality, zwrócone ku sobie pod kątem prostym. Obiekt wyróżnia się wykwintną plastyką elewacji, ukazujących teksturę nietynkowanego ceglanego muru. Bryłę architektoniczną modelują występy balkonów, wykuszy oraz kątowa wieżyczka zwieńczona wysokim ostrym szpicem. Na szczególną uwagę zasługuje wysoki poziom artystyczny dekoracyjnych detali. Zabytek architektury nosi znamiona stylu secesji

Powiązane Historie

Postacie

Wywiad

Źródła

  1. Справа з будівництва будинку на вул. Котляревського, № 47 – Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2, оп. 1, спр. 5272.
  2. Мельник І. Львівські вулиці і кам’яниці, мури, закамарки, передмістя та інші особливості королівського столичного міста Галичини. – Львів: Центр Європи, 2008. – С. 115.
  3. Żuk I. Twórczość Alfreda Zachariewicza a historia architektury Lwowa // Sztuka i historia. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kraków,listopad 1988. – Warszawa: PWN, 1992. – S. 344, 345.

Autor – Ihor Żuk