...

Ul. Piekarska, 50 – gmach Akademii weterynaryjnej

ID: 441

(lata 1960). Gmach Lwowskiej Państwowej Akademii Weterynaryjnej Medycyny zbudowany w stylu „radzieckiego historyzmu”, projekt wykonano w pracowni znanego radzieckiego architekta I. Zołtowskiego w 1961 r. Budynek jest usytuowany przy ul. Piekarskiej za jej skrzyżowaniem z ul. Terszakowców i stanowi architektoniczną dominantę w zabudowie ulicy. Na fasadzie głównego gmachu jest umieszczona tablica pamiątkowa na cześć profesora Stepana Gżyckiego. Zabytek jest charakterystycznym przykładem budowli w stylu „radzieckiego historyzmu”, przedstawia wartość historyczną, jako budowla związana z działalnością profesora S. Gżyckiego. Uznany za zabytek historyczny o znaczeniu lokalnym.

Historia

Akademia Weterynaryjna została otwarta w 1881 r. Wówczas znajdowała się ona w innym miejscu, przy obecnej ul. K. Lewickiego 67. Zgodnie z rozporządzeniem przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji nr 528 z dnia 19 lipca 1995 r. budowla została zarejestrowana jako zabytek historyczny o znaczeniu lokalnym.

Powiązane Historie

Architektura

Główny gmach akademii jest budowlą o trzech kondygnacjach z wysokim cokołem i wysokim mansardowym dachem. Założony na planie o skomplikowanej konfiguracji. Rozplanowanie wewnętrzne, w zasadzie, typu korytarzowego. W architekturze gmachu wykorzystano elementy klasycznego porządku: okazały kolumnowy portyk o nieco przeciążonych proporcjach.

Na fasadzie głownego gmachu akademii, na poziomie parteru znajduke się tablica pamiątkowa z brązu (o wymiarach 70 x 50 cm) w formie wypukłorzeźbionego popiersia wybitnego ukraińskiego uczonego, profesora Stepana Gżyckiego, umieszczonego w zagłębionej niszy. U dołu na tablicy jest napis: „W instytucie, dawnej Akademii Weterynaryjnej Medycyny, studiował i pracował wybiyny ukraiński biochemik, członek korespondencyjny AN USRR, akademik UANR, profesor Stepan Gżycki (1900-1976)”. Tablicę odsłonięto w 1991 r. zgodnie z rozporządzeniem Lwowskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego nr 5 z dnia 3 stycznia 1990 r. Tablica została wykonana według projektu rzeźbiarza W. Tureckiego i architekta I. Mykytiuka.

Zabytek jest charakterystycznym przykładem budowli w stylu „radzieckiego historyzmu”, stanowiącej wartość historyczną, jako budowla związana z działalnością profesora S. Gżyckiego. 

Powiązane Miejsca

Opis

Ul. Lewickiego, 67 – gmach Akademii weterynaryjnej

Przejdź do całego opisu

Postacie

Źródła

  1. Державний архів Львівської області, ф.1, оп.50, спр. 29, 29а, 30а.
  2. Центральний державний історичний архів у м. Львові, ф. 165, оп.5. спр. 251, 252, 262, 305.

Autorka – Chrystyna Charczuk