...

Ul. Metrologiczna, 3 – budynek mieszkalny

ID: 341

Wielomieszkaniowy budynek (1911-1912; biuro projektowe architekta-budowniczego Iwana Lewińskiego). Trzypiętrowa kamienica tworzy zespół z sąsiednim budynkiem nr 67 przy ul. Kotlarewskiego. W sekcjach mieszkaniowych rozplanowanie wewnętrzne jest zorganizowane według zasady dwutraktowego rozmieszczenia pokoi. Neoklasycyzm początku XX w.

Historia

Okres budowlany:

Lata 1911-1912. Projekt zatwierdzono 29 maja 1911 r. (ДАЛО 2/2/699/1-11). Budowę ukończono w 1912 r.

Powiązane Historie

Architektura

Plan i kompozycja przestrzenna:

Korpus kamienicy usytuowano na parceli z odstępem w głąb od linii regulacyjnej. Przed nim leży pasmo przyfasadowego ogródka, oddzielone od chodnika ogrodzeniem. Główna fasada zorientowana jest na południe. Zachodni brandmur budynku przy ul. Metrologicznej 3 graniczy z narożną kamienicą przy ul. Kotlarewskiego 67, z którą tworzy grupę-zespół. W założeniu obiekt ma rzut prostokątny, z tylnej strony ścięty po przekątnej wzdłuż linii północno-wschodniego brandmuru.

Kamienica jest trzypiętrowa, stoi na cokole.

Ze strony ul. Metrologicznej środkową część fasady podkreśla rozwinięty ryzalit pozorny, na pierwszym i drugim piętrach u skrajów występu umieszczone są balkony. Dolną i górną kondygnacje ściany fasadowej, na poziomie parteru i trzeciego piętra, oddzielono gzymsami. Parterową część fasady zdobi biegnąca w rzędach rustyka.

Okna maja kształt prostokątny. Ze strony ul. Metrologicznej na występie ryzalitu pozornego rozmieszczone są na poziomie każdego piętra po trzy otwory okienne, przedzielone lizenami. Boczne wąskie części głównej fasady mają po jednym oknie. Fasada poprzeczna (wschodnia), prostopadła do ul. Metrologicznej, posiada na każdym piętrze po trzy okna. Na tylnej elewacji urządzone są balkonowe galeryjki.

Budynek jest nakryty dwuspadowym dachem.

Portal wejściowy, flankowany przez półkolumny, znajduje się pośrodku występu na fasadzie zwróconej ku ul. Metrologicznej. Sień i klatka schodowa leżą na wspólnej osi. Na każdym piętrze przewidziane są po dwie sekcje mieszkalne z dwurzędowym rozmieszczeniem pokoi.

Charakter stylu i wystrój:

Stylem budynku jest neoklasycyzm początku XX w.

Podstawą dekoracyjnego wystroju fasad są reliefy, w których figuruje motyw girlandy, rozmieszczone w formie fryzu między oknami trzeciego piętra,. Okna dopełnia dekoracyjna armatura podokiennych kwietników. Pozostałe elementy dekoracyjne stanowią ceramiczne wykładziny ścienne oraz płytki posadzki w sieni, kute ogrodzenia schodów.

Powiązane Miejsca

Opis

Ul. Kotlarewskiego, 67 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu

Postacie


Wywiad

Źródła

  1. Справа з будівництва будинку на вул. Метрологічній, № 3 – Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2, оп. 2, спр. 699.
  2. Мельник І. Львівські вулиці і кам’яниці, мури, закамарки, передмістя та інші особливості королівського столичного міста Галичини. – Львів: Центр Європи, 2008. – С. 118.

Autor – Ihor Żuk