...

Kastelówka

ID: 66
Temat "Kastelówka" stawie sobie za zadanie przeprowadzenie szerokich badań jednej z bardziej malowniczych dzielnic Lwowa, której historyczna nazwa to Kastelówka.

Miejsca

Opis

Ul. Bohuna, 5 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bohuna, 7 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 011a – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 007 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 009 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 23 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 25 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 67 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Metrologiczna, 3 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Neczuja-Lewickiego, 23 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bandery, 11 – budynek szkoły #3 (dawna szkoła im. Marii Magdaleny)

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 005 – budynek biurowy (dawna willa)

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 019 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 006 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 011 – budynek banku (dawna willa)

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 021 – dawna willa

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 027 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 047 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 049 – wydział dziennikarski uniwersytetu im. Franka

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 048 – budynek zakładu leczniczego (dawny mieszkalny)

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 060 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kolberga, 4 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kolberga, 6 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kolberga, 8 – willa

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 15 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 16 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 17 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 18 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 19 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 20 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 21 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 22 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 24 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 26 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 29 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 31 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 37 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 37a – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 04 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 41 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 47 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Metrologiczna, 2 – budynek biurowy (dawna willa)

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Neczuja-Lewickiego, 20 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Neczuja-Lewickiego, 15 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Neczuja-Lewickiego, 17 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Neczuja-Lewickiego, 19 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Zdrowia, 7 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 12 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 070 – dawny klasztor Karmelitów bosych

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 1 – budynek Politechniki Lwowskiej

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Werbytskiego, 4 – budynek mieszkalny (willa)

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Werbytskiego, 6 – bank (dawna willa)

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 029 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 056 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 068 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bohuna, 3 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Neczuja-Lewickiego, 21 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 017 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 070 – kościół dawnego klasztoru Karmelitów bosych

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 033 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 27 – budynek zakładu medycznego (dawna willa)

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 03 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 025 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 031 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Briułłowa, 4 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Briułłowa, 6 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Zdorowia, 9 – dawna fabryka "Zdrowie"

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bohuna, 8 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bohuna, 9 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 015 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 051 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 14a – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 08 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 001 – budynek szkoły

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 004 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 036 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 045 – budynek zakładu medycznego (dawny gmach gimnazjum im. Królowej Jadwigi)

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kolberga, 3 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 14 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Neczuja-Lewickiego, 16 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 050 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu

Celem tego tematu, przygotowywanego w ramach zespołu projektów "Interaktywny Lwów", jest przeprowadzenie w szerokim zakresie badania jednej z mało zbadanych dzielnic Lwowa – fragmentu jego południowo-zachodniej części, o historycznej nazwie "Kastelówka". W skład Kastelówki wchodzą osiedla mieszczące się wzdłuż dzisiejszej ulicy Kotlarewskiego oraz północno-wschodniej części ul. Generała Czuprynki.

W kronikach tej dzielnicy można wydzielić kilka etapów rozwoju. W czasach współczesnych Kastelówka kształtowała się jako teren siedzib podmiejskich, daleka peryferia Lwowa. Proces jej przyspieszonej integracji ze strukturą urbanistyczną współczesnego miasta miał miejsce w ostatnich trzech dekadach XIX wieku, w dobie konstytucyjnej Galicji. "Złoty wiek" Kastelówki to połowa lat 80-tych XIX wieku, kiedy to jej głównymi budowniczymi było dwóch znakomitych architektów Lwowa – profesor Politechniki Julian Oktawjan Zachariewicz oraz Iwan Lewyńskyj. Celem projektu, rozpoczętego przez Zachariewicza i Lewyńskiego, było stworzenie na terenie Kastelówki wzorcowego osiedla domów jednorodzinnych. Już na początku XX wieku Kastelówka była liczącym się "osiedlem sypialnym", którego charakter architektoniczny świadczył o zorientowaniu na standard życia i społeczne wartości przedstawicieli klasy średniej. Dramatyczne wydarzenia i zwroty historii połowy XX wieku dokonały nieodwracalnych zmian w tym obrazie. Od drugiej połowy lat 40-tych na dyskurs historyczno-architektoniczny i historyczno-kulturowy Kastelówki nałożone zostały specyficzne konotacje czasów radzieckich.

Nasz temat chronologicznie obejmie cztery stulecia rozwoju Kastelówki, od XVII do końca XX wieku. Liczne zabytki tej dzielnicy, której architektura stała się wzorem zabudowy lwowskiego West Endu, będą badane i dokumentowane w szerokim kontekście historii społeczeństwa, ekonomii, polityki oraz kultury.

W planach badawczych z góry wyznaczamy pewne priorytety. Nieodłączną częścią krajobrazu architektonicznego Kastelówki są wille znanych architektów Lwowa końca XIX - początku XX wieku. Przede wszystkim, znajduje się tutaj siedziba Juliana Zachariewicza oraz Alfreda Zachariewicza – ojca i syna, wybitnych architektów szkoły lwowskiej. Innym ważnym akcentem jest zespół budynków fabryki materiałów budowlanych, autorstwa głównego budowniczego Galicji lat 1880-1910, Iwana Lewyńskiego. Obiektom związanym z działalnością Zachariewiczów, a także I. Lewińskiego, poświęcona zostanie w ramach tematu "Kastelówka" szczególna uwaga.

Rola Kastelówki w rozwoju architektury i kultury Lwowa była unikalna. Naszym celem jest przeprowadzenie gruntownego interdyscyplinarnego badania jej zabytków. Mamy nadzieję, że temat stanie się w przyszłości preludium do szerszego, kompleksowego badania zachodnich części Lwowa, które tworzyły dawne Krakowskie przedmieście.

Koordynatorem tematu jest historyk sztuki, dr. Ihor Żuk.

Wywiad

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane Zdjęcia

Powiązane mapy