...

Secesja

ID: 14

Miejsca

Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bohomolca, 11a – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bohomolca, 03 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bohomolca, 04 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bohomolca, 05 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bohomolca, 06 – Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bohomolca, 07 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bohomolca, 08 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Prosp. Szewczenka, 17-19 – dawna Izba Handlowo-Przemysłowa (obecnie Prokuratura Obwodu Lwowskiego)

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Szkoła muzyczna im. Ludkiewicza

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generala Czyprynki, 103 – gmach Uniwersytetu Leśnictwa

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Łyczakowska, 107 – Szpital wojskowy

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Hnatiuka, 2 – budynek banku

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Halicka, 21 – budynek biurowo-mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bohuna, 5 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bohuna, 7 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 011a – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 23 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 25 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Generala Hryhorenka, 3 – dawny Bank Akcyjno Spółdzielczy (obecnie Zarząd Ministerstwa Spraw Wewnętrznych)

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Wyszeńskiego, 29 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Wyszeńskiego, 31 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Wyszeńskiego, 32 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Wyszeńskiego, 34 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Wyszeńskiego, 36 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Wyszeńskiego, 38 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Wuhilna, 1-3 – synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Neczuja-Lewickiego, 19 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Neczuja-Lewickiego, 17 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Neczuja-Lewickiego, 15 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Metrologiczna, 2 – budynek biurowy (dawna willa)

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 47 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 26a – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 26 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 21 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 20 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 19 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 18 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 17 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kotlarewskiego, 16 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 048 – budynek zakładu leczniczego (dawny mieszkalny)

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 027 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 006 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Walowa, 11 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Walowa, 09 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Walowa, 14 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Walowa, 13 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Briułłowa, 4 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Briułłowa, 6 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu

Temat ten wyróżnia budynki, które należą do lwowskiej secesji, szczególnie ciekawego i wielowymiarowego stylu w architekturze, zaś w kulturze miejskiej zwłaszcza. Jest to przeważnie – choć nie wyłącznie – temat architektoniczny. W architektonicznym dziedzictwie Lwowa odnaleźć można przykłady szkoły wiedeńskiej, jednak habsburski Lemberg miał także swoją własną szkołę secesji, której początków należy szukać na katedrze architektury Politechniki Lwowskiej i którą nazywano różnie – od stylu „huculskiego” i „ruskiego” do „ukraińskiej secesji”. Styl ten charakteryzował się połączeniem secesji wiedeńskiej z elementami ludowymi, szczególnie wiejskiej architektury Karpat. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli secesji lwowskiej był Jan Lewiński i jego biuro architektoniczno-budowlane.

Źródła:
  • Юрій Бірульов, Львівська сецесія. Каталоґ виставки Львів 1986.
  • Idem, Secesja we Lwowie. Trans. Janusz Derwojed (Warsaw: Krupski i S-ka, 1995).
  • Jakub Lewicki, Między tradycją a nowoczesnością: Architektura Lwowa lat 1893-1918 (Warsaw: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Wydawnictwo Neriton, 2005).
  • Олесь Нога. Іван Левинський – художник, архітектор, промисловець, педагог, громадський діяч. Львів Основа 1993
  • Іван Oлексин. Життя і діяльність Івана Левинського, у Іван Левинський, його життя та праця (Lwów: Nakl. Agronomino-techninoho tovarystva “Pracia” imeny Ivana Levynśkoho, 1934), 9-22.
  • Jacek Purchla, ed., Architektura Lwowa XIX wieku (Cracow: International Cultural Centre, 1997).
  • Богдан Черкес, Мартин Кубелік і Елізабет Гофер. Архітектура Галичини XIX-XX ст. Вибрані матеріали міжнародного симпозіуму 24-27 травня 1994 р. присвяченого 150-річчя заснування Державного університету “Львівська політехніка (Львів: Львівська політехніка, 1996).
  • Ігор Жук, Іван Левинський – архітектор-будівничий Львова, Архітектура України (Kyiv, 1992).

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane Zdjęcia