...

Пл. Ринок, 45 – житловий будинок

ID: 154
Будинок під №45 сформований з двох старих тривіконних кам’яниць (колишніх “Кудлічовської” і “Галяровичовської”), об’єднаних в одне ціле у період перебудови, завершеної бл. 1803 р. Внаслідок згаданої реконструкції з’являється нова чотириповерхова кам’яниця з малим внутрішнім подвір’ям у глибині ділянки, зовнішній вистрій якої набув стильових рис ампіру. При цьому на нижніх ярусах збереглися фрагменти старого мурування з готичною аркою, відкритою реставраторами у 1930-ті рр., та підвалами ХV–ХVІ ст. Наслідком подальших реконструкції кін. ХІХ – поч. ХХ ст. стали зміни розташування входів та сходових кліток.

Пов'язані історії

Архітектура

Будинок займає крайню наріжну ділянку на північній стороні пл. Ринок. Східний фасад виходить на вул. Друкарську. Зведений на місці двох давніших тривіконних кам’яниць, про що свідчать шість вікон чільного фасаду. Хроніка будівництва включає декілька періодів: будівельні роботи XV ст., перебудову бл. 1800 р. (викінчення – у 1803 р.), реставрацію 1934 р.

Кам’яниця – чотириповерхова, цегляна, тинькована, має прямокутну конфігурацію плану. На рівні 1-го поверху фасад обкладено тесаним каменем. На 2-му поверсі встановлено балкон із різьбленими кам’яними консолями, на всю ширину чільного фасаду. Стіна над балконом членована іонійськими пілястрами. Верхня партія фасадної стіни відокремлена карнизом. Портал і вікна на 1-му поверсі мають півкругле завершення, вище – прямокутної форми. В опорядженні фасадів стримано використовується ліпний класицистичний декор.

У 1934 р. на південному фасаді була розкрита готична ніша. В подвір’ї збереглися консолі середньовічної галереї.

Персоналії

Організації

Джерела

 1. Державний архів Львівської області (ДАЛО) 2/2/3690.
 2. Центральний державний історичний архів у Львові (ЦДІАЛ) 52/2/812.
 3. ЦДІАЛ 52/2/813.
 4. Lucja Charewiczowa, Czarna kamienica a jej mieszkańcy (Lwów, 1935, reprint 1990).
 5. T. Mańkowski, Początki nowożytnego Lwowa w architekturze (Lwów, 1923).
 6. Борис Мельник, Вулицями старовинного Львова (Львів: Світ, 2001).
 7. Борис Мельник, Н. Шестакова, Кам’яниці Львівського середмістя, Наукові записки. Львівський історичний музей, 2008, Вип. XII, 133-158.
 8. Володимир Вуйцик, Державний історико-архітектурний заповідник у Львові (Львів: Каменяр, 1991).
 9. Володимир Вуйцик, Площа Ринок, 45, Вибрані праці: До 70-річчя від дня народження, Вісник ін-ту “Укрзахідпроектреставрація”, 2004, ч. 14, 135-137.
 10. М. Капраль, Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини) (Львів: Піраміда, 2003).
 11. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: 3 том. Львовская область… (Київ: Будівельник, 1985).
 12. Р. Могитич, “Ліктьовий” податок 1767 року у Львові: Ідентифікація забудови за сучасними адресами, Вісник ін-ту “Укрзахідпроектреставрація”, 2009, ч. 19, 22-34.
 13. Т. Трегубова, Нове про архітектуру середньовічного житла на площі Ринок у Львові, Українське мистецтвознавство, 1969, Вип. 3, 150-157.
 14. Т. Трегубова, Р. Мих, Львів: Архітектурно-історичний нарис (Київ: Будівельник, 1989).
Автор опису — Ігор Жук, 2013
Літературна редакторка — Юлія Павлишин

Матеріали з Міського медіаархіву

Пов'язані зображення