...

Вацлав Морачевський

1867–1950
ID: 29
Медик, педагог, ректор Академії ветеринарної медицини.

Вацлав Морачевський (Wacław Moraczewski) народився у Варшаві у 1867 р. Закінчив філологічну гімназію (1886). З жовтня по серпень 1889 р. навчався на хіміко-технологічному факультеті Швейцарського політехнічного інституту в Цюріху. В 1891–1894 рр. вчився у Цюріхському університеті на медичному факультеті.

У 1898–1901 рр. працював доцентом медичного факультету Львівського університету. З 1921 р. і до останніх днів життя науково-педагогічна і громадська діяльність В. Морачевського пов’язана з Львівською академією ветеринарної медицини, де він спочатку завідував кафедрою лікарської хімії і загальної патології, пізніше кафедрами біохімії, патологічної фізіології та обирався проректором і ректором академії (1925–1927). В 1940 р. рішенням ВАК при РНК СРСР В. Морачевському без захисту дисертації було присвоєно вчений ступінь доктора біологічних наук та вчене звання професора кафедри біологічної хімії і патологічної фізіології. Перші наукові роботи В. Морачевського, проведені в хімічній лабораторії Цюріхського університету під керівництвом професора Г. Айгорста, присвячені розробці та вдосконаленню методів визначення мінеральних речовин в сечі і калу, характеристиці мінерального обміну при інфекційних хворобах, лейкемії, раку, що значною мірою розширило знання про патогенез цих захворювань. Низка робіт цього періоду стосувалася методів дослідження обміну речовин при діабеті. Цими роботами професор започаткував новий напрямок – клінічна біохімія – і підсумував їх у 1894 р. як посібник з клініко-хімічних досліджень.

Другий напрямок досліджень – вивчення білкового обміну – В. Морачевський проводив у наукових установах Львова і Карлових Вар. Тоді він приділив увагу маловивченій проблемі утворення індолу та індикану. На основі цих досліджень базується метод функціональної діагностики печінки.

Третій напрямок досліджень був присвячений вивченню обміну речовин залежно від режиму харчування людей та годівлі тварин, мінеральних солей і різних внутрішніх факторів. Зауваживши, що виділення води залежить від складу їжі, професор довів, що жири затримують воду у тканинах, і, продовжуючи ці дослідження, встановив зв'язок між обміном кальцію та жирів.

Проф. Вацлав Морачевський помер у 1950 р. у Львові.

Пов'язані місця

Опис

Вул. Левицького – давній корпус Академії ветеринарної медицини

З 1921 пр 1950 рр. працював у Львівській академії ветеринарної медицини.

Детальніше про місце
Опис

Вул. Пекарська, 50 – корпус Академії ветеринарної медицини

Завідувач кафедр лікарської хімії і загальної патології, біохімії, патологічної фізіології. Проректор і ректором академії у 1925–1927 рр.

Детальніше про місце
Опис

Вул. Грушевського, 4 – біологічний корпус ЛНУ ім. Франка

У 1898–1901 рр. працював доцентом медичного факультету

Детальніше про місце

Праці та проекти

Роботи:

На основі зазначеного експериментального матеріалу, одержаного при дослідженні хімічного складу сечі, та даних особистої лікарської практики, професор опублікував у Варшаві (1936 р.) монографію"Лікування ниркових хворіб" ("Leczenie chorób nerkowych"), яка актуальна і сьогодні. Праці професора присвячені також вивченню патогенезу при міоглобінемії та коліках у коней. Подальший розвиток цих досліджень та розробку методів терапії здійснив його учень, академік Степан Ґжицький.

Організації

Джерела

Джерела:

1. Галяс В. С. З. Гжицький – вчений, організатор науки, педагог. (Львів: Українські технології, 2000)
2. Кравців Р., Галяс В. Життя та науково-педагогічна діяльність професора Вацлава Морачевського. (Львів, 1997)
3. Матеріали музею кафедри біохімії і біотехнології в будинку Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького на вул. Левицького, 67.
4. Біографія професора Вацлава Морачевського / Матеріали кафедри біохімії і біотехнології Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького.