...

Вул. Івана Федорова – Крохмалівськa кам'яниця (не існує)

ID: 1051
Давня кам'яниця, що походила з XVI ст., називалася Крохмалівською – від імені власника Шльоми Крохмаля. Це була ренесансна будівля, характерна для тогочасного Львова, яку зафіксував Франц Ковалишин на рисунку вул. Бляхарської 1904 р., i реконструкцію якої запропонував арх. Януш Вітвіцький на поч. 1944 р.

Історія

Кам’яниця впродовж існування змінювала своїх власників, а також змінювалася під час ремонтів. Зокрема, у XIX ст. був надбудований 4-ий поверх, піднятий дах і влаштовані дахові віконця.

1863 р. на замовлення співвласниці реальності №205, на якій стояла кам’яниця, Гени Марґоліс (Margolis), та Еліяха Ландау (Landau) був виготовлений проект на реконструкцію офіцини (флігеля).

У 1872 р. міський уряд вимагав від власника офіцини Еліяха Ландау влаштування вогнетривкого даху, на що був розроблений проект.

1881 р. затверджено проект заміни ґонтового даху на вогнетривкий на фронтовій кам’яниці. На кін. XIX ст. кам’яниця разом із офіциною перебувала в занедбаному стані. Будівельна справа доносить імена її тогочасних власників: Якуб Лейб Ціммерманн (Zimmermann), Зехль Штарк (Stark), Мойзес Еліяш Кеплер (Kepler), Еліях Ландау.

За невиконання вимог щодо утримання будинку від 1853 р. (бруд у подвір’ї, несправна каналізація і виходки, відсутність необхідного інвентарю в разі пожежі: 8 відер, 2 драбини, 2 ручні сокири, 2 діжки з водою на чотири відра, 1 лампада з вставними свічками), у 1872 р. магістрат наклав штраф на власників у сумі від 1 до 4 гривень у фонд убогих.

1904 р., після довготривалих нагадувань міського уряду, був виконаний нарешті проект реконструкції чотириповерхової офіцини з клозетами в подвір’ї.

Ренесансну Крохмалівську кам’яницю зафіксував Франц Ковалишин на рисунку вул. Бляхарської 1904 р. На початку 1944 р. арх. Януш Вітвіцький (Witwicki) запропонував реконструкцію юдейської дільниці з відтворенням кам’яниць доби ренесансу.

Пов'язані історії

Архітектура

Це була ренесансна будівля з цікавими пивницями на два яруси. Вхід до верхнього ярусу вів з вулиці, до нижнього входили з сіней. Її дводільна, тритрактова планувально-просторова структура була характерною для ренесансного Львова. П’ятиосьовий фасад не мав оздоблень. Вікна оздоблювали профільовані ренесансові обрамування з лінійними сандриками. Партеровий ярус акцентували білокам’яні портали входів.

Пов'язані місця

Опис

Вул. Івана Федорова, 21 – житловий будинок

Детальніше про місце

Персоналії

Гена Марґолєс (Hena Margoles) – співвласниця реальності №205.
Еліях Ландау (Eliach Landau) – співвласник реальності №205.
Зельда Шьонблюм (Zelda Schönblum) – власниця кам’яниці на поч. XX ст., яка на її місці збудувала новий чиншовий будинок.
Зехль Штарк (Sechl Stark) – співвласник реальності №205 (1872).
Йозеф Енґель старший (Józef Engel) – архітектор.
Мойзес Еліяш Кеплер (Mojzesz Eljasz Kepler) – співвласник реальності №205 (1872).
Шльома Крохмаль (Schloma Krochmal) – власник ренесансної кам’яниці, від імені якого вона отримала назву Крохмалівська.
Якуб Лейб Ціммерманн (Jakób Leib Zimmermann) – співвласник реальності №205 (1872).
Януш Вітвіцький (Janusz Witwicki) – архітектор, автор панорами Львова, який виконав реконструкцію розібраних кам’яниць міської юдейської дільниці.

Джерела

  1. Володимир Вуйцик, Будинок №21 на вул. Федорова. Історична довідка. Рукопис. Архів ін-ту Укрзахідпроектреставрація.
  2. Державний архів Львівської області (ДАЛО) 2/1/453.
  3. M. Bałaban, Dzielnica żydowska: jej dzieje i zabytki, “Biblioteka Lwowska”, 1990, T. III.
  4. М. Капраль, Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (Соціально-правові взаємини) (Львів, 2003)

Авторка опису — Оксана Бойко
Літературна редакторка — Юлія Павлишин