...

Pomniki lwowskie

ID: 64
Celem tematu jest prześledzenie historii, a także roli symbolicznej pomników Lwowa od momentu, gdy pojawił sie pomysł ich wzniesienia do ich budowy.

Miejsca

Opis

Pl. Rynok – Figura Adonisa

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Rynok – Figura Amfitryty

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Rynok – Figura Diany

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Rynok – Figura Neptuna

Przejdź do całego opisu
Opis

Prosp. Czornowoła – pomnik ofiar lwowskiego getta

Przejdź do całego opisu
Opis

Terytorium parku Łyczakowskiego – pomnik Bartosza Głowackiego

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Pidwalna – pomnik Iwana Fedorowa

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Uniwersytecka – pomnik Iwana Franka

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Pidkowy – pomnik Iwana Pidkowy

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Generała Hryhorenka – pomnik Św. Jerzego zwyciężającego smoka

Przejdź do całego opisu
Opis

Podwórze katedry Ormiańskiej – kolumna Św. Krzysztofa

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Pekarska – pomnik lekarzom poległym w czasie II wojny światowej

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Mickiewicza – pomnik Adama Mickiewicza

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kopernika – pomnik pierwszych drukarzy koło Muzeum Książki

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kopernika – pomnik Markijana Szaszkewycza

Przejdź do całego opisu
Opis

Prosp. Swobody – pomnik Tarasa Szewczenka

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Stefanyka – pomnik Wasyla Stefanyka

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Zołota – pomnik Wiśniowskiego i Kapuścińskiego

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Halycka – fontanna

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bandery – kolumna Sykstów

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Maryjska – Figura Najświętszej Marii Panny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Snieżna – Dawna Figura Najświętszej Marii Panny

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Hałycka – pomnik króla Daniła Halickiego

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Stryjska – Pomnik Chwały Wojennej Radzieckich Sił Zbrojnych

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Franka – popiersie Iwana Franka

Przejdź do całego opisu
Opis

Terytorium parku Stryjskiego – pomnik Jana Kilińskiego

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Szaszkewicza – pomnik ofiar zbrodni komunistycznych

Przejdź do całego opisu
Opis

Prosp. Swobody – dawny pomnik Konstytucji Stalinowskiej

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Generala Hryhorenka – dawny pomnik Franciszka Smolki

Przejdź do całego opisu
Opis

Prosp. Szewczenka – dawny pomnik Kornela Ujejskiego

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Soborna – kolumna Św. Jana z Dukli

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Terytorium parku "Wysokyi Zamok" – Kopiec Unii Lubelskiej

Przejdź do całego opisu
Opis

Prosp. Swobody – dawny pomnik Janu III Sobieskiemu

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Petruszewicza – dawny pomnik Jarosławu Galanu

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Franka – dawny pomnik Nikolaju Kuzniecowu

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Architektorska – dawny pomnik Orląt Lwowskich

Przejdź do całego opisu
Opis

Terytorium parku im. Franka – dawny pomnik Agenora Goluchowskiego

Przejdź do całego opisu
Opis

Prosp. Swobody – dawny pomnik Włodzimierza Lenina

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Jaworskiego – były pomnik Stanisława Jabłonowskiego

Przejdź do całego opisu

Celem tematu jest prześledzenie historii budowy oraz symbolicznej roli pomników Lwowa od momentu, gdy pojawiały się pomysły ich wzniesienia. Jednocześnie w ramach tematu będziemy przyglądać się drodze życiowej i działalności autorów lwowskich pomników. Będziemy zwracać uwagę na rolę osób, na cześć których wznoszono pomniki, śledzić będziemy wydarzenia związane z historią pomników.

Od połowy XIX w. w przestrzeni urbanistycznej Lwowa pojawiają się nowe miejskie obiekty. Są to przede wszystkim studnie, które, prócz funkcji użytkowych, dzięki zdobieniom nabierają w przestrzeni miejskiej znaczenia wyraźnie estetycznego. Widoczne stają się rzeźby o charakterze religijnym, takie jak patroni budynków i mostów, albo grupy rzeźb przedstawiające świętych. W 1859 roku we Lwowie pojawia się pierwszy świecki pomnik. Od tego momentu wolne przestrzenie miasta zaczynają być wykorzystywane jako miejsca budowy pomników upamiętniających poetów, przedstawicieli władz czy wybitnych działaczy.

Temat realizowany jest przez pracowników Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, Irynę Kotłobułatową oraz Serhija Tereszczenkę.

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane Zdjęcia