...

Ul. Bohomolca, 02 – budynek mieszkalny

ID: 45

(1908) - narożny budynek mieszkalny w stylu modern, na rogu ulic Bohomolca orazIw. Franki. 1907 r. Maria Sabatowska, właścicielka dwupiętrowego budynku przy ul. Pańskiej (obecnie Iw. Franki) 7, uzyskała zezwolenie magistratu na budowę nowej trzypiętrowej kamienicy (architekt Kazimierz Rzeczycki). W latach 1910. w tym budynku znajdowała się firma Orenstein i Koppel, która budowała koleje elektryczne. Od 1985 r. stanowi zabytek architektury miejscowego znaczenia. Obecnie (2009 r.) budynek jest użytkowany głównie jako mieszkalny. W budynku mieści się poza tym Konsulat Kanady oraz Lwowskie Komunalne Przedsiębiorstwo nr 505.

Historia

Główne etapy budowy:
 • 1908: 23 maja 1907 r. nowa właścicielka Maria Sabatowska prosi pozwolenia na rozbiórkę dwupiętrowego budynku przy ul. Pańskiej 7 (realność 623 4/4). 24 kwietnia 1907 r. zwraca się ona do magistratu z prośbą o zezwolenie na budowę nowej trzypiętrowej kamienicy. Zgodnie z podaniem z dnia 25 kwietnia 1907 r. magistrat daje zezwolenie 27 maja 1907 r. M. Sabatowskiej na wzniesienie trzypiętrowej kamienicy przy ul. Asnyka 2 (realność pod konskr. nr 623 4/4, obecnie ul. Bohomolca 2). Budowę rozpoczęto 8 listopada 1907 r., a 2 stycznia 1908 r. zarząd budowlany m. Lwowa zawiadomił, że budynek nakryto dachem. Właścicielka M. Sabatowska 27 lutego 1908 r. zawiadomiła magistrat, że budynek został zbudowany na podstawie załączony planów z nieznacznymi zmianami. Te zmiany przedstawione są na planach, które właścicielka prosi magistrat dodatkowo zatwierdzić. M. Sabatowska 1 września 1908 r. poprosiła o zezwolenie na zasiedlenie budynku. Budowla została całkowicie ukończona 2 października 1908 r., a 13 października 1908 r. magistrat dał pozwolenie na zamieszkanie budynku.
 • 1875: Zgodnie z uchwałą magistratu z dnia 20 sierpnia 1874 r. o zezwoleniu na budowę dwupiętrowepiętrowego budynkupiętrowej kamienicy jej właściciel Karol Hanke zawiadomił magistrat, że budynek został już wzniesiony (w nie datowanym liście). Realność K. Hankego – budynek przy ul. Pańskiej 7 (obecnie ul. Iw. Franki) – 31 lipca 1875 r. magistrat wniósł do ksiąg gruntowych. Zgodnie z podaniem p. Hankego z dnia 27 sierpnia 1875 r. magistrat wydał jemu 11 września 1875 r. zezwolenie na zasiedlenie dwupiętrowego budynku przy ul. Pańskiej 7 (DALO 2/1/122).
Obecne funkcje budynku:
 • obecnie wykorzystywany jest głównie jako budynek mieszkalny (2008 r.)
 • w budynku znajduje się także Konsulat Kanady oraz Lwowskie Komunalne Przedsiębiorstwo nr 505.

Powiązane Historie

Architektura

Budynek mieszkalny na rogu ulic Bohomolca oraz Iw. Franki. Trzypiętrowy, o planie skomplikowanej konfiguracji, ceglany, otynkowany. Wzniesiony w stylu historyzmu. Obie fasady mają asymetryczną kompozycję, akcentowane są wykuszami oraz bocznym występującym segmentem od strony ul. Bohomolca, zakończonym balustradą i zwieńczonym trójkątnym szczytem. Powierzchnie ścian zdobi delikatna rustyka. Okna pierwszego i drugiego pięter akcentują prostolinijne nadokienniki. Podobny wystrój posiada wykusz od strony ul. Franki. Prawy wykusz od strony ul. Bohomolca, który na poziomie okien parteru opiera się na masywne połączone w pary kroksztyny, zwieńczony jest namiotowym dachem. Na poziomie pierwszego piętra u dołu lewego wykuszu ze strony ul. Bohomolca oraz na ściętym narożniku budynku występują balkony. Budynek posiada dwa wejścia – od strony ul. Bohomolca i ul. Iw. Franki. Na fasadzie od ul. Iw. Franki na poziomie pierwszego piętra umieszczony jest obecnie herb Kanady w płaskorzeźbionym kartuszu.

Powiązane Miejsca

Opis

Ul. Bohomolca, 04 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu

Postacie

Autorzy projektu (rekonstrukcji), współautor:
 • Autor projektu z 1874 r. jest nieznany
 • Kazimierz Rzeczycki

Główni właściciele nieruchomości (działki i budynku):

 • od 1875 r., właściciel Karol Hanke zgodnie z dokumentami: DALO 2/1/122/5 (dokument bez daty), DALO 2/1/122/7 z 31 maja 1875 r., DALO 2/1/122/9 z 11 września 1875 r.
 • od 13 kwietnia 1889 r., właściciel nieruchomości 623 4/4 Ernest Till, zgodnie z dokumentem DALO 2/1/122/16
 • od 29 marca 1895 r., właścicielkami nieruchomości 623 4/4 są Maria z Osipowskich Rozwadowska i Róża Sejowna / Seja zgodnie z dokumentem: DALO 2/1/122/28
 • od 19 czerwca 1897 r., właścicielka nieruchomości 623 4/4 – Róża Seja zgodnie z dokumentem DALO 2/1/122/42 i z 19 czerwca 1895 r. zgodnie z dokumentem DALO 2/1/122/30
 • od 1907 r., Maria Sabatowska, żona dra Antoniego Sabatowskiego, znanego działacza społecznego i lekarza(która mieszkała przy ul. Wałowej 25) zgodnie z dokumentami: DALO 2/1/122/42 z 24 kwietnia 1907 r., DALO 2/1/122/44-46 z 23 maja 1907 r. i DALO 2/1/122/47 z 24 kwietnia 1907 r.
Inni właściciele i mieszkańcy budynku:
 • Leszczyński Roman, dr, lekarz (Skorowidz 1910)
 • Zelcer Józef, dr, lekarz chorób wewnętrznych (Skorowidz 1910)
 • Solomowicz Julian, dr, neuropatolog (Skorowidz 1910)
 • Szelest Andrzej, mistrz szewski (Skorowidz 1910)
 • Hecht Maksymilian, urzędnik wiedeńskiego Banku Spółdzielczego (Skorowidz 1910)
 • Hecht Nehemiasz, kupiec (Skorowidz 1910)
 • Sabatowski Antoni, dr, lekarz kliniki chorób wewnętrznych (Skorowidz 1910); mieszkanie (Księga 1914); dr docent Uniwersytetu, mieszkanie (Informator 1932), (Spis 1937), (Spis 1940)
 • Morawski Aleksander, adwokat (Księga 1914)
 • Betkowska Guget M., krawcowa (Księga 1914)
 • Skałkowski Bronisław, specjalista lekarz chorób kobiecych (Księga 1914)
 • Hausner Bernard, dr, profesor gimnazjalny, mieszkanie (Księga 1914)
 • Sznajder Leon, inżynier, mieszkanie (Księga 1914)
 • Sztencel Stanisław, inżynier, mieszkanie (Księga 1914)
 • firma Orenstein i Koppel, która budowała koleje elektryczne (w szczególności zbudowała je w fabryce tytoniowej w Winnikach, w cementowni B. Liban i Spółka w Podgórzu pod Krakowem, w zarządzie majątkiem hr. Ressegnera w Nisku (Skorowidz 1910, Księga 1914)
 • Plechowski Marian, dr, adwokat (Informator 1932)
 • Aleksiewicz A., dr medycyny (Informator 1932)
 • Link-Aleksiewicz Z, dr, lekarz (Informator 1932)
 • Stobecki Zygmunt, dr, lekarz dentysta (Informator 1932)
 • dr Hepper i dr Epper – analizy lekarskie (Informator 1932)
 • dr R. Epper i dr Br. Lewenbek – analizy lekarskie (Spis 1937)
 • Halber Zygmunt, Chemiczno-Przemysłowy Zakład, spółka z ogr. odpow. „Legaraks” (Informator 1932)
 • Herzgart D. M., dentysta (Spis 1940)
 • Szorr O. A., dr, lekarz (Spis 1940)
 • Mosin S. M. (Spis 1946)
 • Nierosławski S. I. (Spis 1946)
 • Gold M. A. (Spis 1946)

Źródła

 • Державний Архів Львівської Області (Derżawnyj Archiw Lwiwśkoji Oblasti, DALO).– Fond. 2.– Opys. 1. – Spr.  122
 • Lwów. Ilustrowany przewodnik. –Lwów: Centrum Europy. – Wrocław: Via Nowa, 2001. – S. 223.
 • Skorowidz królewskiego stołecznego miasta Lwowa (Lemberg, 1872)
 • Skorowidz królewskiego stołecznego miasta Lwowa (Lemberg, 1889)
 • Skorowidz królewskiego stołecznego miasta Lwowa (Lemberg, 1899)
 • Skorowidz królewskiego stołecznego miasta Lwowa (Lemberg, 1910)
 • Skorowidz królewskiego stołecznego miasta Lwowa (Lemberg, 1920)
 • Księga Adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa (Lemberg, 1880)
 • Księga Adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa (Lemberg, 1883)
 • Księga Adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa (Lemberg, 1903)
 • Księga Adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa (Lemberg, 1914)
 • S. S. Nicieja, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie. Wrocław, 1989. S. 321
 • Informator lwowski (Lwów 1932)
 • J. Wiczkowski, Lwów, jego rozwój i stan kulturalny oraz przewodnik po mieście. Lwów 1907
 • Spis abonentów sieci telefonicznej... (Lwów 1937)
 • Wykaz domów na obszarze miasta Lwowa . – S. 2. // Księga adresowa Małopolski. –
 • Lwów. Stanisławów. Tarnopol. Rocznik 1935/1936
Autorzy zapisu:
 • Chrystyna Charczuk
 • Iryna Kotłobułatowa
 • Redaktor – Markian Prokopovych