...

Листопад 1918-го у Львові: про проект

ID: 195
Інформація про авторів та джерела карти, презентація якої відбулася 28 листопада 2018 року в рамках публічної програми "Місто на лінії".

Листопад 1918 року вписаний в український та польський героїчний наративи, де боротьба за Львів є частиною змагань за незалежність. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки стало вимушеним кроком що мав не допустити виключної претензії поляків на Східну Галичину та заявити присутність українців на міжнародній арені. Польське населення Львова займало ж вичікувальну позицію щоб приєднати місто до об'єднаної польської держави. У результаті всього вибухнув збройний конфлікт.

Карта показує що за короткий термін містом пролягли нові лінії, як протистояння, так і взаємодії. Щоб уникнути важких страждань цивільного населення, обом сторонам конфлікту довелося домовлятися. Попри важкі вуличні бої потрібно було забезпечити щоденні потреби мешканців. Ситуацію ускладнювало те, що одночасно відбувалася заміна старої влади новою і народжувалася Західноукраїнська держава.

Після закінчення війни, в українській версії історичного викладу докорінно змінилося трактування події. Саме її означенні еволюціонувало від перевороту і зриву — до Листопадового чину. У міжвоєнній Польщі історія нещодавньої війни стала частиною героїчної оповіді про оборону та визволення, а для українців — прикладом не тільки легальних, але й збройних змагань за державність. 

Карта є продовженням проекту "Львів у Великій війні". Створено у рамках публічної програми "Місто на лінії" Центру міської історії. Презентація відбулася 28 листопада 2018 року. 

Переглянути карту детальніше.

Джерела

Центральний державний історичний архів України у Львові (ЦДІАЛ) 358/1/376
Яґода Вєжейська, "Чому битва за одне місто може бути для нації важливіша, ніж світова війна або міф "оборони" Львова в міжвоєнній Польщі", лекція 15 листопада, 2018.
Ліліана Гентош, Митрополит Андрей Шептицький, 1923-1939: Випробування ідеалів, (Львів, 2015)
Роман Голик, "ЗУНР чи Malopolska Wschodnia? Образ Галичини 1918 року в ментальності українців та поляків", Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 18: Західно-українська народна республіка: До 90-річчя утворення, (Львів:Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2009), 62-75.
Михайло Гуцуляк, Перший листопад 1918 року на західних землях України зі спогадами і життєписами членів Комітету Виконавців Листопадового Чину, вид. 2, (Київ: Либідь, 1993)
Ярослав Дашкевич, "Апокрифічний девіз герба Львова 1936 р.", Шоста наукова геральдична конференція (Львів, 27-29 березня 1997 р.): Матеріали, (Львів, 1997), 24-25.
Олександр Дєдик, Бої у Львові 1-21 листопада 1918 року. Ч. І, (Львів: Астролябія, 2018), 192
Олекса Кузьма, Листопадові дні 1918 р., (Львів: НВФ "Українські технології", 2003), 536
Микола Литвин, Ким Науменко, Військова еліта Галичини, (Львів, 2004), 253
Кость Левицький, Великий зрив : (до історії укр. державности від берез. до листоп. 1918 р. на підставі споминів та док.), (Нью-Йорк: Вид-во Чарторийських, 1968)
Степан Макарчук, Українська республіка галичан, (Львів, 1997)
Христина Харчук, "Польські військові поховання у Львові (ХІХ-ХХ ст.)", Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, 2013, № 5, 298-310.
Лонгин Цегельський, Від леґенд до правди = From Legends to Facts : спомини про події в Україні звязані з Першим Листопадом 1918 р., (Нью-Йорк; Філадельфія: Булава, 1960)
Ярина Юрик, "Меморіали як головні носії пам'яті у середовищі міста", Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, 2014, Вип. 1., 127-132.

Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918,Т. І – Relacje uczestników, (Lwów: 1933), 447
Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918, Т. ІІ – Relacje uczestników, (Lwow: 1933-36), 1096
Jan Czyrko, Zaryshistorii wojennej 5-go Lwowskiego Pułku Artylerii Polowej, (Warszawa, 1930), 39
Marek Kozubel, Ukraińscy Strzelcy Siczowi 1914 – 1920, (Oświęcim, 2015)
Stanisław Łapiński-Nilski, Aleksander Kron, Listopad we Lwowie 1918 r., (Warszawa, 1920), 69
Morality and Reality. The Life and Times of Andrei Sheptyts’kyi, Ed. R.P. Magocsi (Edmonton, 1989)
Christoph Mick, Lemberg–Lwów–L'viv, 1914–1947: Violence and Ethnicity in a Contested City. (West Lafayette: Purdue University Press, 2015)
Christoph Mick, Kriegserfahrungen in einer multiethnischen Stadt. Lemberg 1914-1947 (Wiesbaden: Harrassowitz, 2010)
Czesław Mączyński, Boje Lwowskie. Oswobodzenie Lwowa (1-24 listopada 1918 roku), Т. І, (Warszawa: 1921), 338
Józef Piłsudski, Obrona Lwowa.

Газета ДІЛО: Архів української періодики Libraria
Газета Gazeta Lwowska: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
Газета Kurjer Lwowski: Biblioteka Narodowa, Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, Österreichische Nationalbibliothek
Газета Pobudka: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Зображення взяті із ресурсів: Biblioteka Narodowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Міський медіаархів, YIVO Digital Archive, Kurjer Galicyjski, Muzeum Narodowe w Warszawie, Державний архів Львівської області; фотоальбому "Блажен той муж...", (Львів: Манускрипт-Львів, 2015), Semper Fidelis. Obrona Lwowa w obrazach współczesnych (1930).
Окрему подяку висловлюємо Лесі Крип'якевич за надані фотографії з приватної колекції Степана Гайдучка
Сучасні фото — Ярослав Тимчишин, Ольга Заречнюк
Над проектом працювали:

Мар'яна Байдак, к.і.н., Львівський національний університет ім. Івана Франка, авторка 
Степан Білостоцький, к.і.н., Львівський національний університет ім. Івана Франка, автор
Віктор Венґлевич, PhD кандидат, Ягеллонський університет (Краків), автор
Ліліана Гентош, к.і.н., Львівський національний університет ім. Івана Франка, авторка
Ольга Заречнюк, архітектурна редакторка проекту "Інтерактивний Львів", наповнення проекту, ілюстрації, переклади
Назар Кісь, к.і.н., Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, автор
Андрій Лінік, медіахудожник, автор дизайну
Олександр Лосєв, к.і.н., Львівський національний університет ім. Івана Франка, автор
Андрій Маслюх, перекладач
Тарас Назарук, керівник проекту "Інтерактивний Львів", координатор проекту
Василь Расевич, к.і.н., Центр міської історії, науковий редактор проекту та автор