...

Listopad 1918 we Lwowie: O projekcie

ID: 195
Informacja o autorach oraz źródłach. 

Listopad 1918 roku wpisał się zarówno w ukraińską, jak i polską narrację heroiczną w której bitwa o Lwów stała się częścią walk o niepodległość. Proklamowanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej było krokiem wymuszonym, mającym nie dopuścić do sytuacji uwzględnienia wyłącznie polskich pretensji do Galicji Wschodniej, a także zaznaczyć obecność Ukraińców na arenie międzynarodowej. Polska ludność Lwowa przyjęła pozycję wyczekującą, aby przyłączyć miasto do zjednoczonego państwa polskiego. W konsekwencji doprowadziło to do wybuchu konfliktu zbrojnego.

Mapa ukazuje jak w krótkim czasie przez miasto przebiegały zarówno nowe linie frontu, jak i płaszczyzny współpracy. Aby uniknąć poważnych cierpień ludności cywilnej, obie strony konfliktu stanęły przed koniecznością współpracy. Mimo ciężkich starć ulicznych należało zaspokoić codzienne potrzeby mieszkańców. Sytuację utrudniała jednocześnie odbywająca się zmiana władzy na nową i narodziny zachodnioukraińskiego państwa.

Po zakończeniu wojny w ukraińskiej wersji narracji historycznej dogłębnie zmieniło się postrzeganie tamtych wydarzeń. Ich definicja ewoluowała od przewrotu i zrywu - do Czynu Listopadowego. W międzywojennej Polsce historia niedawnej wojny stała się częścią heroicznej narracji o obronie i wyzwoleniu, a dla Ukraińców - przykładem nie tylko legalnych, ale i zbrojnych działań na rzecz państwowości.

Mapa jest kontynuacją projektu "Lwów w czasie Wielkiej Wojny". Prezentacja odbyła się pod czas programu "Miasto na Linii" 28 listopada 2018 roku. 

Przejdź do mapy.

Źródła

Центральний державний історичний архів України у Львові (ЦДІАЛ) 358/1/376
Яґода Вєжейська, "Чому битва за одне місто може бути для нації важливіша, ніж світова війна або міф "оборони" Львова в міжвоєнній Польщі", lecture on November 15th, 2018. 
Ліліана Гентош, Митрополит Андрей Шептицький, 1923-1939: Випробування ідеалів, (Львів, 2015)
Роман Голик, "ЗУНР чи Malopolska Wschodnia? Образ Галичини 1918 року в ментальності українців та поляків", Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність.  – Вип. 18: Західно-українська народна республіка: До 90-річчя утворення, (Львів:Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2009), 62-75.
Михайло Гуцуляк, Перший листопад 1918 року на західних землях України зі спогадами і життєписами членів Комітету Виконавців Листопадового Чину, вид. 2, (Київ: Либідь, 1993)
Ярослав Дашкевич, "Апокрифічний девіз герба Львова 1936 р.", Шоста наукова геральдична конференція (Львів, 27-29 березня 1997 р.): Матеріали, (Львів, 1997), 24-25.
Олександр Дєдик, Бої у Львові 1-21 листопада 1918 року. Ч. І, (Львів: Астролябія, 2018), 192
Олекса Кузьма, Листопадові дні 1918 р., (Львів: НВФ "Українські технології", 2003), 536
Микола Литвин, Ким Науменко, Військова еліта Галичини, (Львів, 2004), 253
Кость Левицький, Великий зрив : (до історії укр. державности від берез. до листоп. 1918 р. на підставі споминів та док.)(Нью-Йорк: Вид-во Чарторийських, 1968)
Степан Макарчук, Українська республіка галичан, (Львів, 1997)
Христина Харчук, "Польські військові поховання у Львові (ХІХ-ХХ ст.)", Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, 2013, № 5, 298-310.
Лонгин Цегельський, Від леґенд до правди = From Legends to Facts: спомини про події в Україні звязані з Першим Листопадом 1918 р., (Нью-Йорк; Філадельфія: Булава, 1960)
Ярина Юрик, "Меморіали як головні носії пам'яті у середовищі міста", Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, 2014, Вип. 1., 127-132.
 
Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918, Т. І – Relacje uczestników, (Lwów: 1933), 447
Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918, Т. ІІ – Relacje uczestników, (Lwow: 1933-36), 1096
Jan Czyrko, Zarys historii wojennej 5-go Lwowskiego Pułku Artylerii Polowej, (Warszawa, 1930), 39
Marek Kozubel, Ukraińscy Strzelcy Siczowi 1914 – 1920, (Oświęcim, 2015)
Stanisław Łapiński-Nilski, Aleksander Kron, Listopad we Lwowie 1918 r., (Warszawa, 1920), 69
Morality and Reality. The Life and Times of Andrei Sheptyts’kyi, Ed. R.P. Magocsi (Edmonton, 1989)
Christoph Mick, Lemberg–Lwów–L'viv, 1914–1947: Violence and Ethnicity in a Contested City. (West Lafayette: Purdue University Press, 2015)
Christoph Mick, Kriegserfahrungen in einer multiethnischen Stadt. Lemberg 1914-1947 (Wiesbaden: Harrassowitz, 2010)
Czesław Mączyński, Boje LwowskieOswobodzenie Lwowa (1-24 listopada 1918 roku), Т. І, (Warszawa: 1921), 338  
Józef Piłsudski, Obrona Lwowa.
 
Gazeta ДІЛОАрхів української періодики Libraria
Gazeta LwowskaJagiellońska Biblioteka Cyfrowa
Kurjer LwowskiBiblioteka NarodowaJagiellońska Biblioteka CyfrowaÖsterreichische Nationalbibliothek
Gazeta PobudkaMazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Materiał wizualny pochodzi z: Biblioteka NarodowaNarodowe Archiwum CyfroweМіський медіаархів
Składamy podziękowania dla Pani Lesi Krypiakevych za udostępnienie zdjęć z kolekcji prywatnej Pana Stepana Hayduchka. 
Zdjęcia współczesne: Yaroslav Tymchyshyn oraz Olha Zarechnyuk. 
Autorzy

Dr. Mariana Baidak, Narodowy Uniwersytet imienia Ivana Franki we Lwowie, autorka
Dr. Stepan Bilostotskyi, Narodowy Uniwersytet imienia Iwana Franki we Lwowie, autor
Dr. Liliana Hentosh, Narodowy Uniwersytet imienia Iwana Franki we Lwowie, autorka
Dr. Nazar Kis, Instytut Ukrainistyki imienia Ivana Krypiakevycha we Lwowie, autor
Andriy Linik, artysta medialny, szata graficzna
Dr. Oleksandr Losiev, Narodowy Uniwersytet imienia Iwana Franki we Lwowie, autor
Andriy Masliukh, tłumaczenia na język angielski
Joanna Majewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tłumaczenia na język polski
Taras Nazaruk, "Lwów Interaktywny", koordynator projektu
Dr. Vasyl Rasevych, "Lwów Interaktywny", redaktor naukowy projektu, autor
Wiktor Węglewicz, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, autor
Olha Zarechnyuk, "Lwów Interaktywny", redaktorka części architektonicznej projektu