...

Вул. Лисенка, 10 – житловий будинок

ID: 1539

кол. адреса: Куркова, 10 (конскрипційний № 701 4/4). У 1800–1801 р. на частині ділянки що належала монастирю отців Кармелітів Босих був збудований критий манеж та школа верхової їзди Йозефа Круппа. Манеж тягнувся вздовж нинішньої вул. Лисенка. На його місці у 1890-х рр. було збудовано кілька орендних будинків за проектом архітектора Анджея Ґоломба. Серед них і будинок під № 10. У 1910 р. в кам’яниці працювала редакція часопису «Урядничих огляд» („Przegląd urzędniczy"), якою керував К. Ноймаєр (K. Neumayer). У 1929 р. в будинку розташовувалися: редакція часопису «Театральна бібліотека» (Teatralna Bibljoteka) і крамниця колоніальних товарів Л. Пажиґнат (Parzygnat L.). Пам’ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 979 – житловий будинок ХІХ ст.

Пов'язані історії

Архітектура

Триповерховий, на високому цоколі, будинок з маленьким внутрішнім подвір’ям збудований у стилі історизму у 1890-х рр. за проектом Анджея Ґоломба. З обох сторін чільного фасаду вступають незначні виступи-ризаліти з балконами, які мають необарокове мережне поруччя, на другому поверсі. Стіни фасаду оздоблені дощатим рустом. Вікна другого поверху завершені прямокутними сандриками, над балконами – трикутними. Над сандриками з обох боків встановлені фігурки путті. Особливістю плану будинку є гострий кут зі східного боку, спричинений конфігурацією ділянки за яким починається сад колишнього монастиря оо. Кармелітів Босих, відроджений від вулиці високим муром.


Персоналії

Автор проекту Анджей Ґоломб.

Власники:

 • у 1871 р. – Казимир Тишкевич (Tyszkiewicz Kazimierz),
 • у 1889 р. – Порбус Барчевський (Barczewski Porbus),
 • у 1902 р. – Анна Контецька (Kontecka Anna),
 • у 1916 р. – Юліан Тимонєвич і спільники (Timoniewicz Julian i spólnicy).

Мешканці у 1902 р.:

 • власниця нерухомості Анна Контецька (Kontecka Anna),
 • інженер Крайового виділу Олександр Богданович (Bogdanowicz Aleksander),
 • учитель Роман Чішевський (Ciszewski Roman),
 • полковник Освальд Ґро (Groh Oswald),
 • професор гімназії Станіслав Клеменсєвич (Klemensiewicz Stan.),
 • власник маєтків Едгар Пашкудзький (Paszkudzki Edgar).

У 1903–1905 рр. в кам’яниці перебувало закордонне представництво Революційної Української Партії (РУП). Тоді тут мешкав Симон Петлюра (1879–1926). У грудні 1904 на конференції РУП у Львові він виступив проти об'єднання з російськими соціал-демократами (РСДРП). Декілька місяців Петлюра навчався на університетських курсах українознавства у Львові, якими керував Михайло Грушевський. З березня 1917 р. Петлюра став членом Української Центральної Ради, з травня – головою Українського Військового Генерального Комітету, з червня – генеральний секретарем (міністром) військових справ. У січні-лютому 1918 р. він сформував Гайдамацький Кіш Слобідської України. У листопаді 1918 р. звільнений із в'язниці і обраний до складу Директорії Української Народної Республіки (УНР). З листопада 1918 р. – Головний Отаман Армії УНР. З листопада 1920 р. керував роботою уряду УНР у Польщі. У жовтні 1924 р. Петлюра поселився в Парижі, де був убитий більшовицьким агентом Шварцбартом 25 травня 1926 р.

Мешканці у 1910 р.:

 • начальник Товариства «Дністер» Антон Окпиш (Okpysz Antoni),
 • старший судовий службовець Мар’ян Анджейовський (Andrzejowski Maryan),
 • службовці намісництва Юзеф Шанцер (Szancer Józef), Владислав Шандровський (Szandrowski Władysław),
 • службовець ощадної каси Зиґмунт Черни-Шварценберґ (Czerny Szwarcenberg, Zygmunt),
 • парох о. Пйотр Левандовський (Lewandowski ks. Piotr),
 • асистент Політехніки Ян Пашек (Paschek Jan),
 • касирка театру Стефанія Антоневська (Antoniewska Stefania),
 • службовці Генрик Ґрубер (Gruber Henryk), Оскар Городиський (Horodyski Oskar),Еразм Казновський (Kaznowski Erazm),
 • інженери Матвій Шварценберґ (Szwarzenberg Maciej), Едмунд Чайка (Czajka Edmund),
 • фінансовий комісар на пенсії Антон Чайка (Czajka Antoni),
 • возний намісництва Антон Ґолда (Golda Antoni),
 • кравчиня Катерина Ґолда (Golda Katarzyna),
 • чоловічий кравець Теодор Станько (Stańko Teodor, Stańkowski Teodor),
 • акушерка Евеліна Кравець (Krawiec Ewelina),
 • ґрайзлерка (дрібна крамарка) Анелія Вольна (Wolna Aniela),
 • пенсіонерка Фелікса Лесьнєвич (Leśniewicz Feliksa), 
 • вдова Амалія Сладек (Sladek Amalia).

Організації

Джерела

 1. Дєдик О., Козицький А., Мороз В., Муравський В. Львів. місто наших героїв / Путівник за ред. А. Козицького. – Львів, 2009. – С. 110-111.
 2. Czerner O. Lwów w dawnej rycinie i planie. – Wrocław–Warszawa–Kraków, 1997.
 3. Księga adresowa Król. stol. miasta Lwowa. – Lwów, 1902.
 4. Lwów. Ilustrowany przewodnik. – Lwów: Centrum Europy, 2003. – 320 s..
 5. Skorowidz król. stoł. miasta Lwowa z oznaczeniem podziału miasta. Nazw ulic I placów, oliczbowania domów numerami konskrypcyjnemi i orientacyjnemi z wymienieniem właścicieli realności – tudzież nazw i numerówdawniejszych. – Lwów: Nakładem król. stoł. miasta Lwowa, z drukarni Instytutu Stauropigiańskiego, 1889.
 6. Skorowidz król. stol. miasta Lwowa – Lwów, 1916.
 7. Skorowidz nowych i dawnych numerów realności, tudzież nazw ulic i placów król. stoł. miasta Lwowa... – Lwów, 1872.
 8. Spigel J.R. Skorowidz adresowy Król. stol. miasta Lwowa. – Rocznik II: Rok 1910. – Lwów, 1909.

Автор опису – Ігор Мельник