...

ID: 275

Miejsca

Opis

Park Łyczakowski

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kopernika, 27 – kościół Św. Łazarza

Przejdź do całego opisu
Opis

Park Pohulanka

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Starozneseńska – park Znesinia (Zniesienie)

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Katedralna, 1 – Katedra Łacińska pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bratiw Michnowskich, 4 – synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bandery, 08 – dawny kościół Św. Marii Magdaleny (obecnie sala koncertowa)

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bandery, 12 – gmach glówny Politechniki Lwowskiej

Przejdź do całego opisu
Opis

Prosp. Czerwonoi Kałyny, 81 - kinoteatr "Kinopałac Dowżenka", dawny "im. Dowżenka"

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Aleje ul. Podwalnej a ul. Wynnyczenka – dawnych walów Gubernatorskich

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Halicka, 08 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Danyła Halyckiego, 1 – dawny kinoteatr "Sztuka", "Bałtyk", "Kosmos", "Komsomolec"

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Soborna – kolumna Św. Jana z Dukli

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Soborna, 3a – dawny kościół bernardynów (obecnie cerkiew Św. Andrzeja)

Przejdź do całego opisu
Opis

Terytorium cmentarzu Łyczakowskiego – cmentarz wojskowy ("Marsowe Połe")

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Muzejna, 3 – Cerkiew Najświętszej Eucharystji (dawny kościół dominikański)

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Starojewrejska, 41 – dawny bejt midrasz

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Fedorowa, 27 – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Park Stryjski

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Samczuka, 12 – kinoteatr "Lwiw"

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Stary Rynek – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Pidwalna – pomnik Iwana Fedorowa

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Horodocka, 030 – cerkiew Św. Anny (dawny kościół)

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Uniwersytecka, 1 – dawny gmach Sejmu Galickiego (obecnie Narodowy Uniwersytet im. I. Franka)

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Św. Jury, 5 – sobór Św. Jury

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Mytna, 2 – dawny kościół klarysek

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Rynok – Figura Amfitryty

Przejdź do całego opisu