...

Żydowskie miasto

ID: 16
Temat skupia się na budowlach i osobach z historii wspólnoty żydowskiej w mieście. Żydzi stanowili znaczącą część mieszkańców miasta na przeciągu stuleci, niekiedy stanowili jedną trzecią całej ludności, wykazując się w różnych obszarach życia Lwowa. 

Miejsca

Opis

Ul. Hałycka, 11 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Starojevrejska, 10 – dawna kamienica Harajewiczowska

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Starojevrejska, 26 – dawna kamienica Pokorowiczowska

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Arsenalna, 7 – dawny dom kahalny, mykwa

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Starojewrejska, 41 – dawny bejt midrasz

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Zołota – Nowy cmentarz żydowski

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Rappaporta – dawny cmentarż żydowski

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Fedorowa, 27 – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Starojewrejska, 54 – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Prosp. Czornowoła – pomnik ofiar lwowskiego getta

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Siańska, 16 – dawna synagoga Przedmiejska

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Siańska, 4 – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Stary Rynek – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bratiw Michnowskich, 4 – synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Wuhilna, 1-3 – synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Jarosława Mudroho, 39 – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu

Temat ten wyświetla budowle i osoby związane z historią wspólnoty żydowskiej Lwowa. Żydzi stanowili duży odsetek ludności miejskiej w ciągu wielu wieków, niekiedy jedną trzecią wszystkich mieszkańców, wyłaniając się w różnych obszarach życia miasta. Miejsce ich zamieszkania było historycznie ograniczone go getta w śródmieściu, żółkiewskiego i krakowskiego przedmieścia, gdzie oni często padali ofiarami pogromów. Przed rokiem 1867, kiedy ograniczenia mieszkalne zostały zniesione, tylko niektórzy Żydzi, zmuszeni do zrezygnowania ze strojów i kultury tradycyjnych, mogli osiedlać się poza granicami getta. Na przełomie wieków oraz w pierwszych dekadach XX wieku wielu przemysłowców pochodzenia żydowskiego były działaczami kultury, wspomagając różne projekty, instytucje edukacyjne oraz charytatywne. Historia wspólnoty żydowskiej gwałtownie załamuje się razem z końcem II wojny światowej i dopiero w naszym czasie zaczynają się próby odrodzenia i zapewnienia jej właściwej obecności w przestrzeni publicznej.

Bibliografia:

Гаркавый Александр и Л.Каценельсон. Eврейская энциклопедия. Ст. Петербург, 1906-1913; Vol. 10.

Bałaban, Majer. Dzielnica żydowska we Lwowie, Lemberg, 1909

Meламед Владимир. Евреи во Львове (XIII – первая половина XX века): события, общество, люди. Львів: TEKOP, 1994.

Gabriele Kohlbauer/Fritz, “Zur Geschichte der Juden in Lemberg,” in Hans Bisanz, ed., Lemberg / Ľviv 1772-1918. Wiederbegegnung mit einer Landeshaupstadt der Donaumonarchie. Vienna: Historisches Museum der Stadt Wien, Katalog der 179. Sonderausstellung, 1993.

Tłumaczenie — Liana Blicharska 
Redagowanie — Taras Nazaruk

Więcej informacji na temat można znaleźć na stronie w języku ukraińskim lub angielskim.