...
viev 8051 Share

Secesyjny zespół ulicy Bohomolca

Projekt ulicy Bohomolca jest dość nietypowym dla Lwowa. Zespół budynków mieszkalnych został usytuowany wokół niewielkiego placu i skweru. W pierwszych latach XX wieku takie rozwiązanie było dość nowatorskim, ponieważ w tamtym czasie nowe ulice we Lwowie były projektowane wyłącznie proste pod szeregową zabudowę, a fasada budynków, zgodnie z przepisami budowlanymi, powinna była graniczyć bezpośrednio z chodnikiem. 

O czym mówi skwer?

Ulica Bohomolca znajduje się prawie w ścisłym centrum miasta. Jej zaprojektowanie razem ze skwerem pośrodku świadczy o uwadze architektów do problemu gęstości tkanki miejskiej, o świadomości tego, jak konieczna jest zieleń uliczna oraz miejska przestrzeń rekreacyjna. Realizacja projektu ulicy Bohomolca (ówczesnej Adama Asnyka) w latach 1904–1908 zainspirowała lwowskich architektów do poszukiwań nowych kształtów ulic, w których coraz częściej uwzględniano zieleń uliczną, a przestrzeń miejska stawała się bardziej komfortowa i zorientowana na potrzeby ludzi.

Budynki przy ul. Bohomolca

Na szczególną uwagę również zasługuje architektura budynków przy tej ulicy. Są to dwu- i trzypiętrowe kamienice, wzniesione za pomocą najnowszych konstrukcji żelbetowych i rozwiązań inżynieryjnych. Tutaj łączą się ze sobą elementy secesyjne sprowadzone z Wiednia razem ze stylizowanymi/zmodernizowanymi elementami epok poprzednich – zaczynając od architektury antycznej poprzez neogotyk i neobarok. Połączenie tych fragmentów różni się dla każdego z budynków.  Projekty zawierają  przestrzenne główne schody o nietypowych kształtach, okna z pseudo-witrażami, fantazyjnych form elementy kute, kolorowe kafelki z majoliki na ścianach i podłogi ozdobione płytką ceramiczną.

Cel pracy

Celem strony jest zwrócenie uwagi na cenność ulicy Bohomolca pod względem dziedzictwa urbanistycznego z okresu narodzin modernizmu jako kierunku w architekturze miejskiej, i również przedstawienia nietypowych pomysłów dotyczących poszczególnych budowli w kontekście ogólnego rozwoju urbanistycznego Lwowa, czynników kształtujących style architektoniczne, ideologię, etc., które miały wpływ na ogólny wizerunek miasta w ХІХ wieku.

Projektowanie domów. Szczegóły

Historia i kontekst

Jan Lewiński. Lwów secesyjny architekt

Źródła i literatura