...

"Парова" модернізація

ID: 110

Місця

Опис

Колишня школа Св. Мартина, тепер Спеціалізована школа №57 ім. Короля Данила Галицького

Попри всі намагання австрійської влади модернізувати "галицьке" буття, нові форми культурної чи економічної поведінки постійно натрапляли на відчутний опір з боку традиційних, "старих" її типів. Аби зробити однозначний прорив у цьому напрямку, цісарській адміністрації не вистачало ресурсів, так само, як і місцевим адептам модерного капіталізму. Тож модерні і традиційні практики на львівському ґрунті вигадливо перепліталися, утворюючи гібридні феномени, де ні нове, ні старе не могло взяти гору. Говорячи про Львів ХІХ століття, не можна обійти увагою особливого "капіталізму по-львівськи", недорозвинутість якого компенсувалася локальною своєрідністю. Важливим полігоном впровадження у Львові капіталізму та випрацювання особливих місцевих практик було Жовківське передмістя, розташоване на північ від центральної частини міста.

      Появу сучасної дільниці Підзамче можна датувати серединою ХІХ століття. Фактори, що спричинили виникнення в місті ще однієї окремої території, зійшлися в одному місці не випадково. Приклад Підзамча можна розглядати як модель конкретних культурно-економічних процесів, характерних для австрійського Львова. Історія Підзамча нерозривно пов'язана з особливою історією львівської модернізації ХІХ століття та віддзеркалює її ключові моменти. Суперечливість, неоднозначність та розмитість дільниці є прямим наслідком неоднозначного, суперечливого й розмитого перебігу процесів модернізації та урбанізації в цьому регіоні. Підзамче з самого початку поєднало в собі і суто модерні, і суто традиційні риси. Ані ті, ані інші так і не стали визначальними.

     Те саме стосується й особливостей розвитку Львова впродовж його "габсбурзького" періоду. Підзамче є дітищем так званої навздогінної, половинчастої модернізації, яка спіткала Львів як столицю окраїнної провінції Австро-Угорської імперії. На прикладі урбанізації цієї львівської околиці бачимо, що головна мета австрійського Львова — "наздогнати центр" та "перетворитися на повноцінну метрополію" — не була нездійсненною та утопічною. Вона вимагала багато часу й чимало зусиль для адаптації запозичених практик до місцевих умов, однак із цими завданнями Львів поступово почав справлятися. Втім, питання остаточного успіху модернізаційного проекту у "габсбурзькому" Львові назавжди залишиться відкритим. Перша світова війна жорстко перервала процес розвитку міста загалом і Підзамча зокрема.

     Модерний простір Підзамча ХІХ століття формувався на перетині різних стратегій, що їх застосовувало місто до своїх околиць. З одного боку, вони визначалися традиційним байдужим та дещо ворожим ставленням до Підзамча і його мешканців; з другого — усвідомленням потенційної важливості промислової дільниці для усього міста. Львівські чиновники та технічні еліти неодноразово розробляли конкретні проекти для реалізації на Підзамчі (від проекту проведення колії "Львів – Броди" — й до планів щодо нового міського центру на Габріелівці) з метою повної реалізації модерного потенціалу дільниці, що мало б нарешті перетворити її на важливий рушій модернізації усього міста. Більшість ідей так і залишилася на папері, однак були випадки більш-менш успішного втілення деяких із них у життя. Надзвичайно важливим чинником була діяльність приватного бізнесу. Розбудова фабрик означала повільну, але радикальну зміну матеріального довкілля та соціальних і побутових практик, а отже й відчуття локальної тотожності.

     Серед основних особливостей "модерного" соціального простору Підзамча в період поступового включення Львова у передовий соціально-культурний та капіталістичний європейський контекст (ХІХ – початок ХХ століття) можна виокремити такі:

— головними "оазами нового" були численні промислові об'єкти, які змінювали традиційний вигляд дільниці, задавали нові, суто капіталістичні, виробничі практики, відносини та визначали повсякденне життя;
— модернізаційні ініціативи влади були "половинчастими" та недостатніми;
— важливим моментом у процесі модернізації Підзамча була кількаступенева і, на жаль, дуже мінімальна "модернізація" того, як його сприймає зовнішня львівська еліта: від уявлення про Підзамче як про занедбану, безнадійно "відсталу і забиту" дільницю до уявлення про нього як про важливий простір, з яким варто працювати для подальшого розвитку усього міста);
— важливе значення мало проведення залізничної колії через територію Підзамча, що не лише пришвидшило прихід сюди нової промисловості, а й стало вагомим чинником;
— з'являлися окремі знакові об'єкти, що змінювали внутрішній символічний простір;
— сприйняття Підзамча як модерного простору, в якому можна здійснювати не лише індустріальні, а й культурні чи соціальні модерні практики було властиве переважно "внутрішнім" агентам — місцевим (єврейським) промисловцям та робітникам;
— довести до кінця багато модернізаційних проектів — і зовнішніх (згенерованих владою та технічною елітою), і внутрішніх — не вдавалося через геополітичні катаклізми, які сильніше позначилися на  Центрально-Східній Європі, ніж на Західній.

     Детальніше історію формування модерного соціального простору Підзамча викладено в інших текстах розділу, які подано відповідно до головних етапів суспільно-політичного життя Львова у ХІХ століття та в конкретних дослідницьких мікрофокусах. 


Пов'язані історії

Організації