Меню для роботи з картою
 • Об'єкти
 • Межі Підзамча
 • Адміністративні межі дільниці
 • Місця
Перелік об'єктів
Вибрані об'єкти
  Інші об'єкти
   Текст
   Тема
   A- A+
   Підзамче: місця та простори

   Мета проекту — представити на карті "Інтерактивний Львів" особливості та головні моменти історичного розвитку кількох ділянок північно-східної частини Львова, об'єднаних назвою Підзамче. Основний фокус проекту зосереджено на тих місцях та об'єктах, які відігравали важливу роль у житті дільниці та у формуванні її матеріального і символічного ландшафту або ж можуть слугувати показовими прикладами суттєвих процесів, тенденцій чи практик, характерних для дільниці.

   Дослідницький інтерес Центру міської історії до Підзамча визначають кілька чинників:

   • важлива функціональна роль дільниці (тут зосереджувалась основна промисловість Львова);
   • історична унікальність дільниці (упродовж майже усієї дорадянської історії Львова Підзамче було особливим торговельним і робітничим осередком, єврейською дільницею, а під час німецької окупації стало місцем ґетто та Голокосту);
   • сучасний малопривабливий образ дільниці і її маргінальність на культурній мапі Львова (особливо порівняно із недавньою радянською історією).

   Репрезентація досліджень Підзамча на інтерактивній карті має на меті посприяти приверненню уваги до дільниці і науковців, і мешканців Львова.


   Північно-східне передмістя Львова: основні особливості та історичні трансформації

   Північно-східна частина Львова має тривалу історію, можливо, навіть тривалішу за історію центральної частини міста. Адже, як вважають дослідники (услід за польським істориком XVII ст. Бартоломеєм Зиморовичем), саме квартали під Замковою горою, на північ від середмістя, були місцем розташування до-польського, "княжого" Львова[i]. Згодом, після перенесення міського центру, ця територія опинилася за межами мурів середньовічного міста Лева і підпорядковувалася не міській владі, а королівському старості. Колишнє "підзамкове" середмістя стало лише північно-східною частиною Краківського передмістя[ii]. Тут залишалися і в подальшому оселялися передусім ті, хто мав труднощі із отриманням офіційного львівського громадянства. Найбільшою мірою це стосувалося євреїв, проживання яких у місті суворо контролювалося та обмежувалося — у новому середмісті змогли оселитися лише деякі багаті та впливові євреї[iii]. Окрім цього, на Краківському передмісті вільніше себе почували ремісники й торговці, які не входили до міських цехів, і просто незаможні люди, зокрема переселенці з довколишніх сіл, для яких проживання у місті означало непідйомні витрати.

        Із початком індустріалізації Львова у ХІХ ст. географічні особливості цих територій (рівнинний простір і природна заслона від середмістя — пагорб Високого замку), відносна дешевизна землі та низький статус з точки зору якості проживання зробили їх найбільш зручним місцем для промислового будівництва. Після проведення залізниці у 1869 році промислове значення дільниці зросло[iv]. Через ті самі причини міська влада розміщувала тут і не надто привабливі комунальні об'єкти господарського значення. Фактично, до кінця другої світової війни північно-східна частина Львова упродовж багатьох століть зберігала свій особливий характер як ремісничо-торговельна, робітнича, єврейська, а згодом і промислово-господарська дільниця. Після майже повного знищення львівської єврейської меншини в результаті подій Голокосту цю територію перестали пов'язувати з євреями. Про колишню їхню присутність тут могли свідчити лише кілька вцілілих синагог та окремі будинки, що мали стосунок до діяльності єврейських торговців чи підприємців. Уже радянська влада доклала значних зусиль, аби територія передмістя позбулася свого ще однієї особливої ролі — торговельного осередку. Однак боротьба зі стихійною торгівлею, яку визначили як спекулянтську діяльність, та впорядкування і перенесення ринків дали лише часткові результати. Наявність великої кількості фабрик, заводів і ремісничих підприємств, які виробляли важливі для побуту речі та продукти харчування, всіляко заохочували працівників та місцевих мешканців до активної участі у неофіційній торгівлі "з-під поли" чи "з прохідної". Передміське розташування приваблювало сюди і велику кількість селян, які привозили на продаж продукти домашнього виробництва, та перекупників, які купували їх за нижчими ніж "у місті" цінами. Індустріальне значення північних околиць у радянському Львові почало домінувати. Довоєнні підприємства було відновлено, деякі — розширено, реорганізовано або ж змінено їхній профіль[v]. На незайнятих досі територіях постало чимало нових підприємств.


   Підзамче: на перетині старих та нових просторів

   До другої половини ХVІІІ ст. усі міські квартали на північ від Краківської брами називалися Краківським передмістям. Із входженням Львова до імперії Габсбургів австрійська влада встановила новий адміністративний поділ міста. Назву Краківського отримало західне передмістя, а північне почало офіційно називатися Жовківським. Зі сходу воно обмежувалося пагорбом Високого замку та селом Знесіння, із заходу — руслом річки Полтва, а з півночі — селом Замарстинів[vi].

        Говорити про окрему дільницю Підзамче в межах Жовківського передмістя можна з кінця1860-х років, коли від головного вокзалу було прокладено нову гілку залізничної колії, що прямувала до Бродів. Залізниця пролягла через усе передмістя, розділивши його на дві частини — південну і північну. Хоча лінія поділу пройшла доволі випадково, території, що опинилися по обидві сторони залізничного насипу, мали помітні відмінності. Ближче до центру зосереджувалися основні торговельні квартали та головні об'єкти єврейського релігійного життя. У той час, як території на північ від колії вже мали вигляд перехідних між власне містом та Замарстиновом, тутешня забудова була рідшою та гіршою, переважали промислові споруди. Хоч обидві частини продовжували сприйматися в одному топографічному контексті, залізниця утворила відчутну границю і ускладнювала комунікацію транспорту[vii]. Дальня частина Жовківського передмістя отримала окрему неофіційну назву — Підзамче — від найменування нової залізничної станції, розташованої під північним схилом Замкової гори. Однак топонім Підзамче продовжував функціонувати й у давнішому значенні — як назва всіх кварталів, що прилягали до Високого Замку на північ від середмістя.


   Досліджуючи Підзамче: методологічні виклики

   Підзамче є вернакулярним просторовим феноменом. Його територія задається неофіційним, "низовим", традиційним режимом сприйняття простору мешканцями Львова. Границі Підзамча умовні й не зафіксовані детально жодними картами чи планами. Чи не кожен львів'янин цю дільницю окреслює по-іншому. В такій ситуації доводиться мати справу з усіма можливими суб'єктивними локалізаціями цього топоніма, зосереджуючись, однак, на зоні їх перетину.

        Відсутність офіційно усталеної дефініції Підзамча, на яку можна було б опертися, з одного боку, утруднює дослідження. Адже маючи справу із суб'єктивним матеріалом, доводиться аналізувати персональний досвід "іншого", який ніколи не розкривається до кінця. Проте можна говорити також про "відкритість" об'єкта дослідження, яка спонукає бачити його у багатогранній перспективі, помічати його динамічні зв'язки зі загальним контекстом та з іншими явищами. Брак чітких владних, політичних, культурних чи соціальних рамок, які формалізують чи формалізували раніше просторовий феномен Підзамча дає змогу дослідникові вивчати міську реальність у процесі її становлення, а не використовувати існуючі давно усталені й закостенілі структури перцепції. Будь-яке місце містить у собі багато "паралельних" просторів, кожен з яких задається різними процесами та умовами. Упродовж кількох століть території, асоційовані із назвою Підзамче, стали місцем перетину численних владних, громадських, повсякденних політик, практик, агентів та сил, часом взаємно суперечливих. Усі вони залишили тут свій слід, однак можна говорити і про творення особливого матеріального та символічного ландшафту, який є не просто відбитком усіх процесів, а містить в собі щось нове, щось, що властиве лише йому[viii]. Контроверсійна, складна та маргіналізована історія Підзамче є чудовим матеріалом для дослідження "соціального простору"[ix], який об'єднує фізичні просторові характеристики із дискурсивно-ментальними уявленнями та соціальними практиками. Підзамче завжди було територією, яка становила одночасно і виклик, і певний ресурс, власне, для міста. У ХІХ  і ХХ  століттях "центральна" влада (міська чи державна) неодноразово намагалася зробити північне передмістя об'єктом своєї політики, що зводилася до експлуатації, емансипації чи модернізації. Однак досвід "залишеності напризволяще", випрацюваний передмістям, задавав також власну локальну позицію чи, точніше, позиції суб'єкта, які проявлялися в "опорі локального матеріалу" й у творенні особливих локальних ідентичностей. Дослідження цього клубка складних переплетінь, на який наклали свій відбиток різні історичні процеси, матеріальні обставини, дискурсивні чинники та соціально-культурні практики, вимагає не одного ґрунтовного дослідження.


   Проект "Підзамче: простори та місця" на "Інтерактивному Львові"

   Проект "Підзамче: простори та місця", що реалізовується на інтерактивній карті Львова, є спробою створити базовий допоміжний ресурс для такого типу студій. Він має подвійну мету — показати у першому наближенні ту історичну та просторово-матеріальну реальність, яка стоїть за розмитим і суб'єктивним феноменом Підзамча, але також частково виявити й зафіксувати з допомогою відповідних репрезентацій важливий суб'єктивний та персональний досвід, який упродовж багатьох десятиліть вкладався у простір, місця та матеріальні об'єкти дільниці. Важливим моментом при цьому є співвіднесення з ширшим просторовим і часовим контекстом у рамках загального проекту "Львів інтерактивний".

        Хронологія проекту "Підзамче" починається від кінця 60-х років ХХ ст., коли через Жовківське передмістя було прокладено залізничну колію "Львів – Броди", й сягає сьогодення.

        Основний метод інтерактивної репрезентації Підзамча — створення картографічної бази об'єктів, що мають важливе значення для ілюстрування різних аспектів історії дільниці. Це можуть бути окремі будівлі або певні місця чи території. Фіксування об'єктів на карті супроводжується наданням додаткової інформації — історичної та архітектурної довідок, аналітичних та описових текстів, цитат із першоджерел, візуальних матеріалів. Задля охоплення різних паралельних тематичних пластів, наявних у історії Підзамча, картографічна база поділяється на кілька карт-площин, що взаємно перетинаються і доповнюють одна одну. У них представлені такі підтеми:

   • Підзамче як промислова територія та робітнича дільниця;
   • Підзамче як єврейська дільниця;
   • Підзамче як торговельна дільниця;
   • Підзамче як об'єкт владних та муніципальних політик і практик;
   • Підзамче як символічно-культурний ландшафт.

    


   [i] Див. Іван Крип'якевич, Львів. Його минувшина і теперішність, Львів, 1910, с. 5
   [ii] Роман Лозинський, Етнічний склад населення Львова (у контексті суспільного розвитку Галичини), Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005, с. 22-23
   [iii] Володимир Меламед, У княжому Львові (XIII – XIV ст.) // "Ї", №51, 2008, с. 16
   [iv] Назарук М. Роль промисловості у формуванні соціоекосистеми міста Львова у ХХ столітті // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - Випуск 2 (14). - с. 26-27
   [v] Див. Історія Львова. Короткий нарис (під. Ред. Ю. Гербільського, Є. Лазаренка, В. Осечинського, О. Цибко), Львів, Видавництво Львівського університету, 1956, с. 238 - 254
   [vi]
   [vii] Див. Ludwik Wierzbicki, Rozwój sieci kolei żelaznych w Galicyi od roku 1847 włącznie do roku 1890, Lwów, 1907
   [viii] Див. Carl Sauer, The morphology of landscape // The cultural geography reader (ed. by T.S. Oakes, P.L. Price), New York, Routledge, 2008, s. 96-104; Yi-Fu Tuan, Space and Place: The perspective of experience, University of Minnesota press, 2001
   [ix] Див. Henri Lefebvre, The production of space, Blackwell publishing, 1991

    

   Перелік вибраної літератури по темі:

   Bałaban Majer, Dzielnica żydowska jej dzieje i zabytki, (Lwów, 1909)
   Bonusiak Andrzej, Lwów w latach 1918 - 1939, (Rzeszów, Wydawnictwo wyzszej szkoły pedagogicznej, 2000)
   Drexler Ignacy. Wielki Lwów, (Lwów, 1920)
   Gieryński Jan, Lwów nieznany, (Lwow, 1938)
   Chodynicki Ignacy, Historia stołecznego królestw Galicyi i Lodomeryi Miasta Lwowa od zalożenia jego az do czasów terazniejszych, (Lwow, 1829)
   Krajewski Adam, "Lwowskie przedmieścia", Biblioteka Lwowska, tom 1, Warszawa, Polski dom wydawniczy, 1990
   Lwów dawny i dzisiejszy (pod red. B. Janusza), (Lwów, 1928)
   Zaderecki Tadeusz, Gdy swastyka lwowem w ładała... (Wycinek z dziejów okupacji hitlerowskiej), Yad Vashem Archives, 06/28, 12
   Архітектура Львова. Час і стилі XIII - XIX ст., під ред. Ю. Бірюльова, (Львів, Центр Європи, 2008)
   Історія Львова. У трьох томах, під ред. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій, (Львів, Центр Європи, 2007)
   Історія Львова. Короткий нарис, під. Ред. Ю. Гербільського, Є. Лазаренка, В. Осечинського, О. Цибко, (Львів, Видавництво Львівського університету, 1956)
   Крип'якевич Іван, Львів. Його минувшина і теперішність, (Львів, 1910)
   Меламед Владимир, Евреи во Львове (XIII - первая половина XX века): События. Общество. Люди, (Львов, 1994)
   Мельник Ігор, Довкола Високго Замку шляхами й вулицями Жовківського передмістя та північних околиць міста Львова, (Львів, Апріорі, 2010)
   Михалик Володимир, Лемко Ілько, Львів повсякдений (1939 - 2009), (Львів, Апріорі, 2009)
   Наконечний Євген, "ШОА" у Львові. Спогади, (Львів, 2004)
   Середньовічні села. Історія північного мікрорайону міста Львова. Етапи розвитку і становлення (Клепарів, Голоско, Замарстинів), А. Васильєва, І. Солодовнікова, Л. Мандзій, Р. Стасько, О. Герус, (Львів, 2008)

   Автор  Андрій Бондаренко
   Ринок на пл. Краківській (тепер пл. Осмомисла) у 1860-1870-х рр.
   Фото Юзефа Едера. З колекції Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України, №77814
   Ринок на пл. Краківській (тепер пл. Осмомисла) після 1870-х рр. коли була зведена нова металева будівля
   Фото Едварда Тшемеського. З колекції Ігоря Котлобулатова
   Ринок на пл. Краківській (сучасна пл. Осмомисла) у 1900-1910-х рр.
   Фото Едварда Тшемеського. З колекції Львівського історичного музею.
   Вул. Торгова і пл. Осмомисла. У центрі фото – ринок "Добробут". Раніше тут розміщувався Краківський ринок.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Торгова і пл. Осмомисла. Ринок "Добробут", де раніше розміщувався Краківський ринок.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Осмомисла. Справа на фото – тильний фасад театру ім. Заньковецької.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Різні у 1910-1914 рр. Вигляд у напрямку вул. Ламаної (сьогодні не існує), що сполучала пл. Різні з вул. Лазневою
   Фото з колекції Юрія Кармазіна.
   Торговий простір на неіснуючій сьогодні пл. Зерновій, вигляд з північного заходу у 1910-1914 рр. Справа помітний купол Великого міського театру (тепер Оперний театр)
   Фото з колекції Юрія Кармазіна
   Торговий простір на неіснуючій сьогодні пл. Зерновій. Вигляд у напрямку вул. Полтвяної (тепер просп. Чорновола) і пл. Св. Теодора у 1910-1914 рр.
   Фото з колекції Юрія Кармазіна
   Сучасний будинок на вул. Хмельницького, 109. Тут розміщувалася синагога "Корите Шуль"
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Сучасний будинок на вул. Хмельницького, 109. Тут розміщувалася синагога "Корите Шуль"
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Неіснуюча сьогодні хасидська синагога, що розміщувалася на розі вул. Божничої (вул. Сянська) і вул. Лазневої. Вигляд синагоги після погрому 1918 р.
   Оточена парканом ділянка на розі вулиць Сянської і Лазневої де розміщувалася хасидська синагога
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Сянська. Місце, де розташовувалася хасидська синагога.
   Авторка фото – Оксана Бойко
   Вул. Сянська. Місце, де розташовувалася синагога.
   Авторка фото – Оксана Бойко
   Вид з вул. Лазневої на вул. Сянську де на вільній ділянці між будинками до 1941 року розміщувалися Бейт Гамідраш та синагога товариства "Бейт Лехем"
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2017
   Вул. Сянська. Вільна ділянка між будинками де до 1941 року розміщувалися Бейт Гамідраш та синагога товариства "Бейт Лехем"
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2017
   Вул. Сянська. Вільна ділянка між будинками де до 1941 року розміщувалися Бейт Гамідраш та синагога товариства "Бейт Лехем"
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2017
   Вул. Сянська. Вільна ділянка між будинками де до 1941 року розміщувався Бейт Гамідраш
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2017
   Вул. Вічева, 2. Вид на головний фасад костелу
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Вид на головний фасад костелу
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Фрагмент головного фасаду
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Вежа при головному фасаді
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Бічний (західний) фасад
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Один з контрфорсів на наріжній частині костелу
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Вид на будинок кол. монастиря
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Вхідна брама до монастирського комплексу
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вид на пл. Різні з боку середмістя (південного боку), із сходів за будівлею театру ім. Заньковецької. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Різні. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня. Зліва помітний будинок театру ім. Заньковецької, справа, за дитячим майданчиком – колишня вуличка Гусяча
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Різні. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Різні. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня. У центрі, за деревами, – будинок готелю "Львів" на просп. Чорновола
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Різні. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня. Зліва – будинок готелю "Львів" на просп. Чорновола, справа – вул. Лазнева
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Різні. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня. Вигляд у напрямку просп. Чорновола
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Різні. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня. Вигляд з просп. Чорновола
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хлібна (ul. Chlebna, тепер вул. Стара), вигляд з-під будівлі театру ім. Заньковецької. Частина вулиці перегороджена парканом ринку "Добробут"
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Стара, справа – ділянка зайнята ринком, раніше там розміщувалася Велика передміська синагога
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вхід на колишню вул. Гусячу (ul. Gęsia, тепер вул. Староміську) з вул. Торгової
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Непарний бік колишньої вул. Гусячої (ul. Gęsia, тепер вул. Староміська), вигляд з пл. Різні
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Будинки колишньої вул. Гусячої (ul. Gęsia, тепер вул. Староміська), вигляд зі сходу
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Мулярська, колишня вул. Стара лахмітницька (ul. Starotandentna), вид у напрямку вул. Хмельницького – на тильному плані помітна церква св. Миколая.
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Мулярська, колишня вул. Стара лахмітницька (ul. Starotandentna), вид у напрямку вул. Хмельницького – на тильному плані помітна церква св. Миколая.
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Мулярська, колишня вул. Стара лахмітницька (ul. Starotandentna), вид у напрямку вул. Хмельницького – на тильному плані помітна церква св. Миколая.
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Мулярська, колишня вул. Стара лахмітницька (ul. Starotandentna), вигляд у напрямку пл. св. Теодора
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Мулярська, колишня вул. Стара лахмітницька (ul. Starotandentna), вигляд у напрямку пл. св. Теодора
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Пл. Різні, зліва – готель "Львів" на просп. Чорновола, 7. Приблизно тут було перше розміщення міської різні.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Просп. Чорновола, колишня пл. Місіонерська. Сьогодні тут розміщений меморіал жертвам львівського ґетта – поруч із колишнім головним в'їздом до нього. Певний час саме тут розміщувалася міська різня у 2 пол. ХІХ ст.
   Автор фото – Юрко Мориквас, 2016
   Вул. Промислова, 52. Найновіше розміщення міської різні. Частина будівель, вигляд з північного заходу
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Промислова, 52. Найновіше розміщення міської різні. Частина будівель комплексу при вул. Промисловій, вигляд з південного заходу
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Колишній будинок міської різні на вул. Промисловій, 52.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Колишній будинок міської різні на вул. Промисловій, 52.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Колишній будинок міської різні на вул. Промисловій, 52.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Колишні будинки міської різні на вул. Промисловій, 52.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Колишні будинки міської різні на вул. Промисловій, 52.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Колишні будинки міської різні на вул. Промисловій, 52.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Колишні будинки міської різні на вул. Промисловій, 52.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Колишні будинки міської різні на вул. Промисловій, 52.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Гайдамацька, 9. Вигляд з вулиці і прохідна на територію військової частини. Раніше тут розміщувалася дерев'яна церква Введення в храм Пресвятої Богородиці (до розбору її Австрійською владою наприкінці XVIII ст.)
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Гайдамацька, 9. Прохідна на територію військової частини. Раніше тут розміщувалася дерев'яна церква Введення в храм Пресвятої Богородиці (до розбору її Австрійською владою наприкінці XVIII ст.)
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Гайдамацька, 9. Вид на огороджену територію з перехрестя вул. Гайдамацької і вул. Лобачевського
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Гайдамацька, 9. Давні будівлі на території військової частини
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хмельницького, 28. Головний фасад церкви
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Південний фасад церкви
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Вигляд церкви з вул. Пильникарської
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Бані над апсидою (справа) і над залом церкви (зліва)
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Двері головного входу
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Фрагмент головного фасаду
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд церкви з південного заходу
   Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд на ансамбль монастиря з півночі
   Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд церкви з північного заходу
   Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд монастиря з "Високого замку"
   Автор фото – Ігор Жук, 2006
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд монастиря з південного сходу
   Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд зі сходу
   Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд зі сходу
   Автор фото – Ігор Жук, 2006
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд з півдня
   Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вид на чільний фасад церкви
   Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Один з бічних порталів
   Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Головний портал
   Автор фото – Ігор Жук, 2006
   Вул. Хмельницького, 36. Інтер'єр церкви. Вигляд на вівтарну частину
   Авторка фото – Оксана Бойко, 2012
   Вул. Хмельницького, 36. Царські двері з намісними іконами Христа і Богородиці та з пределами пензля Модеста Сосенка
   Авторка фото – Оксана Бойко, 2012
   Вул. Хмельницького, 36. Царські двері з намісними іконами Христа і Богородиці та з пределами пензля М. Сосенка
   Авторка фото – Оксана Бойко, 2012
   Вул. Хмельницького, 36. Дерев’яна скульптура святого Онуфрія з розібраної на поч. 1990-х років казальниці-печери при північній стіні головної нави, 1770-і роки, скульптор Лазар Паславський
   Авторка фото – Оксана Бойко, 2012
   Вул. Хмельницького, 36. Білокам’яна надгробна плита молдавського господаря Стефана Томші з гербом Молдови, XVI ст.
   Авторка фото – Оксана Бойко, 2012
   Вул. Хмельницького, 77. Вигляд церкви з південного боку. Тривають роботи з ремонту дороги на вул. Хмельницького
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Вхід на територію церкви
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Вежа церкви. Справа, на дальньому плані, видно Львівську телевежу на Високому замку
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Територія перед входом до церкви
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Портал церкви
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Південний фасад
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Фрагмент південного фасаду. У лівому нижньому куті – табличка про пам'ятковий статус церкви. У центрі фото – таблиця з гербом Молдовського князівства
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Апсида храму
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Сучасна каплиця розміщена поруч з церквою, за деревами – колишня плебанія (кін. ХІХ ст.), сьогодні цей будинок покинутий
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Старий Ринок, 1. Вигляд з південного заходу
   Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Головний фасад
   Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Головний фасад
   Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Фрагмент головного фасаду
   Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Стилізоване неороманське вікно-роза з цегли і майоліки
   Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Бічний фасад
   Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Вигляд з північного сходу на апсиду і прибудовану у 1880-х рр. захристію
   Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Св. Теодора, посередині якої до кінця XVIII ст. розміщувалася українська дерев'яна церква Св. Теодора
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Пл. Св. Теодора, посередині якої до кінця XVIII ст. розміщувалася українська дерев'яна церква Св. Теодора
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Пл. Св. Теодора, посередині якої до кінця XVIII ст. розміщувалася українська дерев'яна церква Св. Теодора
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Жовківська, 6. Колишня школа Св. Мартина, тепер Спеціалізована середня школа №57 ім. Д. Галицького. Старіша частина будівлі з ХІХ ст.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 6. Колишня школа Св. Мартина, тепер Спеціалізована середня школа №57 ім. Д. Галицького. Вигляд будівлі з перехрестя вул. Жовківської і вул. Шкільної
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 6. Колишня школа Св. Мартина, тепер Спеціалізована середня школа №57 ім. Д. Галицького. Ризаліт на чільному фасаді старішої будівлі з головним входом
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 6. Вигляд школи з вул. Шкільної. Зліва – старіша будівля школи, справа – добудова радянського часу, між ними розміщене шкільне подвір'я
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 6. Вигляд з вул. Шкільної. У подвір'ї – бюст короля Данила Галицького, у честь якого сьогодні названа школа
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Приміщення Закладу очищення міста на вул. Св. Мартина/ вул. Зборовських (тепер вул. Жовківська/ вул. Донецька) у 1900-1914 рр.
   Вул. Жовківська, 18. В'їзд на території колишнього закладу очищення міста
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 18. Будівлі на території колишнього закладу очищення міста
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 18. Будівлі на території колишнього закладу очищення міста
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 18. Будівлі на території колишнього закладу очищення міста
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 18. Будівлі на території колишнього закладу очищення міста
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 18. Другий в'їзд на територію колишнього закладу очищення міста
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Донецька, 11. Колишній будинок родини Шнайдерів які володіли великою фермою-городом на Підзамчі
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 11. Колишній будинок родини Шнайдерів які володіли великою фермою-городом на Підзамчі
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хмельницького. Справа – колишня броварня Карпфа, адаптована під житловий будинок і парову лазню у 1840 р.
   Фото 1890-х рр.
   Вул. Хмельницького. Справа, на ділянці оточеній підпірною стінкою та зарослій деревами, розміщувалася броварня Карпфа, адаптована під житловий будинок і парову лазню у 1840 р.
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хмельницького. Тут, на ділянці оточеній підпірною стінкою та зарослій деревами, розміщувалася броварня Карпфа, адаптована під житловий будинок і парову лазню у 1840 р. Справа помітна дзвіниця церкви Св. Онуфрія
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хмельницького. Тут розміщувалася броварня Карпфа, адаптована під житловий будинок і парову лазню у 1840 р.
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хмельницького. Тут розміщувалася броварня Карпфа, адаптована під житловий будинок і парову лазню у 1840 р
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хмельницького, 114. Загальний вигляд будівель заводу з перехрестя вул. Хмельницького і вул. Волинської
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Одна з будівель заводу справа від вхідної брами
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Проїзд вглиб території справа від головної брами
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Головна брама
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Фрагмент будівлі колишнього палацу Цєлєцьких що був адаптований до потреб фабрики
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Вигляд зсередини на головну браму
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Подвір'я заводу
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Під дубом, у центрі фото – збудований у 2015 р. торговий центр "Форум". Раніше у ХІХ ст. тут розміщувалася пл. Місіонерська, а поруч розташовувалася міська медівня
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Під дубом, справа – збудований у 2015 р. торговий центр "Форум". Раніше у ХІХ ст. тут розміщувалася пл. Місіонерська, а поруч розташовувалася міська медівня
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Забудова вул. Під дубом, на передньому плані - площа перед торговим центром "Форум" (збудований 2015 р.). Раніше у ХІХ ст. тут була пл. Місіонерська, поруч розміщувалася міська медівня
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Ринок на пл. Краківській (тепер пл. Осмомисла) у 1860-1870-х рр.
   Фото Юзефа Едера. З колекції Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України, №77814
   Ринок на пл. Краківській (тепер пл. Осмомисла) після 1870-х рр. коли була зведена нова металева будівля
   Фото Едварда Тшемеського. З колекції Ігоря Котлобулатова
   Ринок на пл. Краківській (сучасна пл. Осмомисла) у 1900-1910-х рр.
   Фото Едварда Тшемеського. З колекції Львівського історичного музею.
   Вул. Торгова і пл. Осмомисла. У центрі фото – ринок "Добробут". Раніше тут розміщувався Краківський ринок.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Торгова і пл. Осмомисла. Ринок "Добробут", де раніше розміщувався Краківський ринок.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Осмомисла. Справа на фото – тильний фасад театру ім. Заньковецької.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Різні у 1910-1914 рр. Вигляд у напрямку вул. Ламаної (сьогодні не існує), що сполучала пл. Різні з вул. Лазневою
   Фото з колекції Юрія Кармазіна.
   Торговий простір на неіснуючій сьогодні пл. Зерновій, вигляд з північного заходу у 1910-1914 рр. Справа помітний купол Великого міського театру (тепер Оперний театр)
   Фото з колекції Юрія Кармазіна
   Торговий простір на неіснуючій сьогодні пл. Зерновій. Вигляд у напрямку вул. Полтвяної (тепер просп. Чорновола) і пл. Св. Теодора у 1910-1914 рр.
   Фото з колекції Юрія Кармазіна
   Вул. Донецька, 5. Будинок середини ХІХ ст. що, ймовірно, був призначений під виробничу функцію
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Вигляд з просп. Чорновола.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів, вигляд з вул. Леміквської
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Вигляд з просп. Чорновола.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів, вигляд з вул. Леміквської
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 6. Колишні будинки майстерень, перероблені після Другої Світової війни на житло
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 6. Колишні будинки майстерень, перероблені після Другої Світової війни на житло
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 9. Колишні будинки майстерень, перероблені після Другої Світової війни на житло
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 9. Колишні будинки майстерень, перероблені після Другої Світової війни на житло
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 9. Колишні будинки майстерень, перероблені після Другої Світової війни на житло
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 9. Колишні будинки майстерень, перероблені після Другої Світової війни на житло
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Станція "Підзамче" у 1900-1910-х рр.
   Фото Мавриція Фрухтманна. З колекції Львівського історичного музею.
   Станція "Підзамче" на поштівці 1912 р.
   З колекції Ігоря Котлобулатова
   Вул. Огіркова, 2. Станція "Підзамче", вид з перону
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 2. Станція "Підзамче"
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 2. Станція "Підзамче"
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 2. Станція "Підзамче"
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 2. Станція "Підзамче"
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 2. Станція "Підзамче"
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 2. Станція "Підзамче". Вигляд з вул. Папарівка
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 2. Станція "Підзамче"
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 2. Меморіальна таблиця на стіні будівлі станції.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хмельницького, 88. У минулому – млин "Давид Аксельбрад і син" пізніше розбудований на хлібокомбінат. Вигляд комплексу з вул. Хмельницького.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хмельницького, 88. Вхід на територію хлібокомбінату
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хмельницького, 88. Вигляд виробничих приміщень колишнього млина "Давид Аксельбрад і син", тепер хлібокомбінату з вул. Папарівка
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хмельницького, 88. Вид на будівлі підприємства із залізничної колії поряд зі станцією "Підзамче"
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хмельницького, 88. У центрі фото – колишній житловий будинок Аксельбрадів, власників колишнього млина
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хмельницького, 88. У центрі фото – колишній житловий будинок Аксельбрадів, власників колишнього млина
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016 Автор фото – Ігор Жук, 2013 Автор фото – Ігор Жук, 2013 Автор фото – Ігор Жук, 2013 Вул. Промислова, 29. За парканом справа – будівля недіючого сьогодні трамвайного депо
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 29. За парканом справа – будівля недіючого сьогодні трамвайного депо
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Заводська, 36. Головний фасад житлового будинку
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Заводська, 36. Фрагмент головної сходової клітки
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Заводська, 36. Тильний фасад - вигляд з подвір'я
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Заводська, 36. Двері з подвір'я до сіней-проїзду
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Жовківська, 39. Раніше на цьому місці розміщувалася будівля першої парової пральні
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Жовківська, 39. Раніше на цьому місці розміщувалася будівля першої парової пральні
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Жовківська, 39. Раніше на цьому місці розміщувалася будівля першої парової пральні
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Вигляд з просп. Чорновола.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів, вигляд з вул. Леміквської
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Вигляд з просп. Чорновола.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів, вигляд з вул. Леміквської
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Пл. Різні, зліва – готель "Львів" на просп. Чорновола, 7. Приблизно тут було перше розміщення міської різні.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Просп. Чорновола, колишня пл. Місіонерська. Сьогодні тут розміщений меморіал жертвам львівського ґетта – поруч із колишнім головним в'їздом до нього. Певний час саме тут розміщувалася міська різня у 2 пол. ХІХ ст.
   Автор фото – Юрко Мориквас, 2016
   Вул. Промислова, 52. Найновіше розміщення міської різні. Частина будівель, вигляд з північного заходу
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Промислова, 52. Найновіше розміщення міської різні. Частина будівель комплексу при вул. Промисловій, вигляд з південного заходу
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Колишній будинок міської різні на вул. Промисловій, 52.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Колишній будинок міської різні на вул. Промисловій, 52.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Колишній будинок міської різні на вул. Промисловій, 52.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Колишні будинки міської різні на вул. Промисловій, 52.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Колишні будинки міської різні на вул. Промисловій, 52.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Колишні будинки міської різні на вул. Промисловій, 52.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Колишні будинки міської різні на вул. Промисловій, 52.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Колишні будинки міської різні на вул. Промисловій, 52.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Промислова, 31. Колишній будинок для робітників трамвайного депо. Дорога що веде де будинків від вул. Промислової
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 31-33. Колишні будинки для робітників трамвайного депо. Вигляд з півночі
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 31. Колишній будинок для робітників трамвайного депо. Головний (східний) фасад
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 31. Колишній будинок для робітників трамвайного депо. Фрагмент головного фасаду
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 31. Колишній будинок для робітників трамвайного депо. Фрагмент північного фасаду
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 31-33. Колишні будинки для робітників трамвайного депо. Подвір'я між двома будинками
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 31-33. Колишні будинки для робітників трамвайного депо. Вигляд з південного сходу
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 31. Колишній будинок для робітників трамвайного депо. Один з бічних входів
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 33. Колишній будинок для робітників трамвайного депо. Південний фасад
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 31-33. Колишні будинки для робітників трамвайного депо. Вигляд з півдня
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 33. Колишній будинок для робітників трамвайного депо. Головний (південно-західний) фасад
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 33. Колишній будинок для робітників трамвайного депо. Деталь
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 31-33. Колишні будинки для робітників трамвайного депо. Вигляд з північного заходу
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 169. Колишня кам'яниця Крампнера, загальний вигляд
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 169. Наріжна частина колишньої кам'яниці Крампнера
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 169. Бічний фасад колишньої кам'яниці Крампнера з боку вул. Зустрічної
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 169. Вигляд колишньої кам'яниці Крампнера з вул. Зустрічної
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Колишні виробничі приміщення позаду кам'яниці Крампнера на вул. Зустрічній
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 11. Львівський радіоремонтний завод, раніше тут розміщувалося виробництво машин Фердинанда Пітча
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 11. Львівський радіоремонтний завод, раніше тут розміщувалося виробництво машин Фердинанда Пітча
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 11. Львівський радіоремонтний завод, раніше тут розміщувалося виробництво машин Фердинанда Пітча
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 11. Львівський радіоремонтний завод, раніше тут розміщувалося виробництво машин Фердинанда Пітча
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 11. Львівський радіоремонтний завод, раніше тут розміщувалося виробництво машин Фердинанда Пітча
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 11. Львівський радіоремонтний завод, раніше тут розміщувалося виробництво машин Фердинанда Пітча. Вигляд з вул. Шкільної
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Приміщення Закладу очищення міста на вул. Св. Мартина/ вул. Зборовських (тепер вул. Жовківська/ вул. Донецька) у 1900-1914 рр.
   Вул. Жовківська, 18. В'їзд на території колишнього закладу очищення міста
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 18. Будівлі на території колишнього закладу очищення міста
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 18. Будівлі на території колишнього закладу очищення міста
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 18. Будівлі на території колишнього закладу очищення міста
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 18. Будівлі на території колишнього закладу очищення міста
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 18. Другий в'їзд на територію колишнього закладу очищення міста
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Донецька, 1. Загальний вигляд будинку робітників закладу очищення міста – з південного боку
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Бічний ризаліт будинку
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Фрагмент головного фасаду
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Один із трьох входів – на головному фасаді
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Центральна сходова клітка
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Центральна сходова клітка
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Центральна сходова клітка
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Автентичні двері до квартир
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Загальний вигляд будинку з вул. Жовківської
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Житловий будинок, зліва від нього – брама-в'їзд на територію колишнього закладу очищення міста
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Схема плану поверху
   ДАЛО 2/1/3350:16
   Поперечні розрізи по головній і бічній сходових клітках
   ДАЛО 2/1/3350:21
   Схема влаштування бомбосховища у підвалі будинку (1944 р.)
   ДАЛО 2/1/3349:64
   Вул. Донецька, 3. Загальний вигляд будинку з півдня. Збудований для робітників колишнього закладу очищення міста у 1920-х рр.
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 3. Фрагмент головного фасаду з гербом Львова
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 3. Бічний ризаліт на головному фасаді. Табличка свідчить про розміщення тут офісів Державної міграційної служби
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 3. Загальний вигляд будинку з заходу
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 3. Герб Львова на головному фасаді
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Генерала Грекова, 3. У цьому будинку (або у №5) у міжвоєнний період розміщувався міський епідеміологічний шпиталь
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Генерала Грекова, 5. У цьому будинку (або у №3) у міжвоєнний період розміщувався міський епідеміологічний шпиталь
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Городницька. На території зарослій деревами розміщувалася фабрика хімічних продуктів "Тленополь"
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Городницька. На території зарослій деревами розміщувалася фабрика хімічних продуктів "Тленополь"
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Інструментальна, 49. Місце колишнього басейну
   Автор фото — Ігор Жук, 2012
   Вул. Інструментальна, 49. Споруда трампліну
   Автор фото — Ігор Жук, 2012
   Вул. Інструментальна, 49. Споруда трампліну
   Автор фото — Ігор Жук, 2012
   Вул. Інструментальна, 49. Зруйнована будівля спортивної бази
   Автор фото — Ігор Жук, 2012
   Вул. Інструментальна, 49. Зруйнована будівля спортивної бази
   Автор фото — Ігор Жук, 2012
   Вул. Ткацька. Раніше на місці цього корпусу фабрики "Світоч" розміщувалася, зокрема, фабрика ваг братів Вінтер.
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Ткацька. Раніше на місці цього корпусу фабрики "Світоч" розміщувалася, зокрема, фабрика ваг братів Вінтер.
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Ткацька, 29. Будівля колишньої фабрики "Льон" / "Len"
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Ткацька, 29. Будівля колишньої фабрики "Льон" / "Len"
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Ткацька, 29. Будівля колишньої фабрики "Льон" / "Len"
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Ткацька, 29. Фрагмент будівлі колишньої фабрики "Льон" / "Len"
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Ткацька, 29. Будівля фабрики "Льон" у глибині ділянки, на передньому плані - будинок на вул. Ткацькій, 31 де сьогодні розміщений автосервіс
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Ткацька. Раніше на цій огородженій території розміщувалося декілька будинків, у одному з яких була фабрика м'ясних виробів Іхновського
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Ткацька. Раніше на цій огородженій території розміщувалося декілька будинків, у одному з яких була фабрика м'ясних виробів Іхновського
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Заводська. До спорудження цього будинку заводу "РЕМА" тут розміщувалося декілька будинків, у №33 розміщувалася фабрика руберойду Кузніцького.
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Заводська. До спорудження цього будинку заводу "РЕМА" тут розміщувалося декілька будинків, у №33 розміщувалася фабрика руберойду Кузніцького.
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Заводська. До спорудження цього будинку заводу "РЕМА" тут розміщувалося декілька будинків, у №33 розміщувалася фабрика руберойду Кузніцького.
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Жовківська, 8. Вхід і територія перед молитовним домом, колишнім костелом
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Загальний вигляд монастирського ансамблю з вулиці
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Головний вхід на територію монастиря
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Вхідна брама
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Вигляд вздовдж вул. Жовківської з видом на колишній костел
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. В'їзд на територію
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Головний фасад колишнього костелу
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Вхідний портал
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Подвір'я з парковкою перед молитовним домом
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Вигляд ансамблю з північного боку
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Фрагмент північного фасаду колишнього костелу
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Фрагмент колишнього монастирського корпусу
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8.
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Подвір'я перед молитовним домом, вид у бік вул. Жовківської
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 32. Будівля фабрики "Прогрес", у міжвоєнний період тут розміщувалася фабрика "Палліс"
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Жовківська, 32. Будівля фабрики "Прогрес", у міжвоєнний період тут розміщувалася фабрика "Палліс"
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Кушевича, 1. Колишній Дім працівників громади. Загальний вигляд з південно-східного боку
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Кушевича, 1. Колишній Дім працівників громади. Частина південного фасаду – частина збудована у 1930-х рр.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Кушевича, 1. Колишній Дім працівників громади. Тильна частина будинку, добудована в ході реконструкції у радянський час
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Кушевича, 1. Колишній Дім працівників громади. Фрагмент південного фасаду з еркером, задуманим як домінанта фасаду
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Кушевича, 1. Колишній Дім працівників громади. Головний (східний) фасад
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Кушевича, 1. Колишній Дім працівників громади. Головний вхід до будівлі
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2017 Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2017 Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2017 Просп. Чорновола, 2. Загальний вигляд будинку з просп. Чорновола
   Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Просп. Чорновола, 2. Головний фасад будинку
   Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Просп. Чорновола, 2. Вигляд будинку з боку пл. Св. Теодора
   Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Просп. В. Чорновола, 4. Вигляд з півночі
   Автор фото – Андрій Шуляр, 2012
   Просп. В. Чорновола, 4. Вигляд з півдня
   Автор фото – Андрій Шуляр, 2012
   Просп. В. Чорновола, 4. Вигляд будинку з перехрестя просп. Чорновола і вул. Детька
   Автор фото – Андрій Шуляр, 2012
   Просп. В. Чорновола, 4. Вигляд будинку з вул. Медової
   Автор фото – Андрій Шуляр, 2012
   Просп. В. Чорновола, 4. Вхідна частина будинку
   Автор фото – Андрій Шуляр, 2012
   Автор фото – Юрко Мориквас, 2016 Автор фото – Юрко Мориквас, 2016 Автор фото – Юрко Мориквас, 2016 Автор фото – Юрко Мориквас, 2016 Автор фото – Юрко Мориквас, 2016 Ілюстрація концепції забудови вул. 700-річчя Львова (сьогодні просп. Чорновола)
   Автор – Мирон Вендзилович (з архіву сім’ї Вендзиловичів)
   Проект південного фасаду будинку Облстатуправління на просп. Чорновола, 4.
   Автор – Мирон Вендзилович (з архіву сім’ї Вендзиловичів)
   Проект північного фасаду будинку Облстатуправління на просп. Чорновола, 4.
   Автор - Мирон Вендзилович (з архіву сім’ї Вендзиловичів)
   Креслення плану 2-го пов. будинку Облстатуправління на просп. Чорновола, 4.
   Автор – Мирон Вендзилович (з архіву сім’ї Вендзиловичів)
   Креслення планів 6 і 7 поверхів будинку Облстатуправління на просп. Чорновола, 4.
   Автор – Мирон Вендзилович (з архіву сім’ї Вендзиловичів).
   Готель "Львів" на вул. 700-річчя Львова (тепер просп. Чорновола, 7) на поштівці, 1965-1969 рр.
   З колекції Ярослава Янчака
   Готель "Львів" на вул. 700-річчя Львова (тепер просп. Чорновола, 7) - зліва і Управління статистики - справа, 1965-1969 рр.
   З колекції Ярослава Янчака
   Готель "Львів" на вул. 700-річчя Львова (тепер просп. Чорновола, 7) у 1965-1970 рр.
   Фото Іллі Павлюка. З колекції Олександра Коробова
   Вул. Хімічна, 22. Бічний фасад будинку 1951 р. на тлі новобудови
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хімічна, 22. Фрагмент наріжної частини будинку 1951 р. з одним із входів
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хімічна, 22. Будинок 1951 р., один із входів
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Волинська, 10. Будівлі колишнього заводу "Укрголоввино", тепер Львівського горілчаного заводу "Гетьман"
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Волинська, 10. Будівлі колишнього заводу "Укрголоввино", тепер Львівського горілчаного заводу "Гетьман"
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   В'їзд на територію Львівського горілчаного заводу "Гетьман" з вул. Волинської
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Волинська, 10. Одна з будівель колишнього заводу "Укрголоввино"
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Волинська, 10. Алея на території колишнього заводу "Укрголоввино"
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Будівля колишнього заводу "Укрголоввино" з боку вул. Хмельницького з недавньо зміненим фасадом.
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Замарстинівська, 134. Вигляд з північного заходу
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Вигляд з північного заходу
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Вигляд з південного заходу
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Вигляд з південного заходу
   Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Замарстинівська, 134. Вигляд з південного сходу
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Головний портал
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Аттик над головним фасадом
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Фрагмент аттика
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Інтер'єр, вигляд у напрямку іконостасу
   Автор фото – Ігор Сьомочкін, 2012
   Вул. Промислова, 29. За парканом справа – будівля недіючого сьогодні трамвайного депо
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 29. За парканом справа – будівля недіючого сьогодні трамвайного депо
   Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 11.Вигляд будинку з вул. Б. Хмельницького
   Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Вул. Хмельницького, 11. Тильна частина будинку (вигляд з вул. Сянської)
   Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Вул. Хмельницького, 11. Фрагмент фасаду будинку на вул. Б. Хмельницького
   Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Вул. Хмельницького, 11. Фрагмент фасаду будинку на вул. Б. Хмельницького
   Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Програма кінотеатру "Сфінкс", 1913 р.
   Вул. Кушевича, 1. Колишній Дім працівників громади. Загальний вигляд з південно-східного боку
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Кушевича, 1. Колишній Дім працівників громади. Частина південного фасаду – частина збудована у 1930-х рр.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Кушевича, 1. Колишній Дім працівників громади. Тильна частина будинку, добудована в ході реконструкції у радянський час
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Кушевича, 1. Колишній Дім працівників громади. Фрагмент південного фасаду з еркером, задуманим як домінанта фасаду
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Кушевича, 1. Колишній Дім працівників громади. Головний (східний) фасад
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Кушевича, 1. Колишній Дім працівників громади. Головний вхід до будівлі
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Станція "Підзамче" у 1900-1910-х рр.
   Фото Мавриція Фрухтманна. З колекції Львівського історичного музею.
   Станція "Підзамче" на поштівці 1912 р.
   З колекції Ігоря Котлобулатова
   Вул. Огіркова, 2. Станція "Підзамче", вид з перону
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 2. Станція "Підзамче"
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 2. Станція "Підзамче"
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 2. Станція "Підзамче"
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 2. Станція "Підзамче"
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 2. Станція "Підзамче"
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 2. Станція "Підзамче". Вигляд з вул. Папарівка
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 2. Станція "Підзамче"
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 2. Меморіальна таблиця на стіні будівлі станції.
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Сучасний будинок на вул. Хмельницького, 109. Тут розміщувалася синагога
   Сучасний будинок на вул. Хмельницького, 109. Тут розміщувалася синагога "Корите Шуль" Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Сучасний будинок на вул. Хмельницького, 109. Тут розміщувалася синагога
   Сучасний будинок на вул. Хмельницького, 109. Тут розміщувалася синагога "Корите Шуль" Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Неіснуюча сьогодні хасидська синагога, що розміщувалася на розі вул. Божничої (вул. Сянська) і вул. Лазневої. Вигляд синагоги після погрому 1918 р./
   Неіснуюча сьогодні хасидська синагога, що розміщувалася на розі вул. Божничої (вул. Сянська) і вул. Лазневої. Вигляд синагоги після погрому 1918 р.
   /
   Оточена парканом ділянка на розі вулиць Сянської і Лазневої де розміщувалася хасидська синагога/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Оточена парканом ділянка на розі вулиць Сянської і Лазневої де розміщувалася хасидська синагога Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Сянська. Місце, де розташовувалася хасидська синагога./Авторка фото – Оксана Бойко
   Вул. Сянська. Місце, де розташовувалася хасидська синагога. Авторка фото – Оксана Бойко
   Вул. Сянська. Місце, де розташовувалася синагога./Авторка фото – Оксана Бойко
   Вул. Сянська. Місце, де розташовувалася синагога. Авторка фото – Оксана Бойко
   /
   Вид з вул. Лазневої на вул. Сянську де на вільній ділянці між будинками до 1941 року розміщувалися Бейт Гамідраш та синагога товариства
   Вид з вул. Лазневої на вул. Сянську де на вільній ділянці між будинками до 1941 року розміщувалися Бейт Гамідраш та синагога товариства "Бейт Лехем" Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2017
   Вул. Сянська. Вільна ділянка між будинками де до 1941 року розміщувалися Бейт Гамідраш та синагога товариства
   Вул. Сянська. Вільна ділянка між будинками де до 1941 року розміщувалися Бейт Гамідраш та синагога товариства "Бейт Лехем" Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2017
   Вул. Сянська. Вільна ділянка між будинками де до 1941 року розміщувалися Бейт Гамідраш та синагога товариства
   Вул. Сянська. Вільна ділянка між будинками де до 1941 року розміщувалися Бейт Гамідраш та синагога товариства "Бейт Лехем" Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2017
   Вул. Сянська. Вільна ділянка між будинками де до 1941 року розміщувався Бейт Гамідраш/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2017
   Вул. Сянська. Вільна ділянка між будинками де до 1941 року розміщувався Бейт Гамідраш Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2017
   /
   Вул. Вічева, 2. Вид на головний фасад костелу/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Вид на головний фасад костелу Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Вид на головний фасад костелу/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Вид на головний фасад костелу Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Фрагмент головного фасаду/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Фрагмент головного фасаду Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Вежа при головному фасаді/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Вежа при головному фасаді Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Бічний (західний) фасад/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Бічний (західний) фасад Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Один з контрфорсів на наріжній частині костелу/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Один з контрфорсів на наріжній частині костелу Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Вид на будинок кол. монастиря/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Вид на будинок кол. монастиря Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Вхідна брама до монастирського комплексу/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Вічева, 2. Вхідна брама до монастирського комплексу Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вид на пл. Різні з боку середмістя (південного боку), із сходів за будівлею театру ім. Заньковецької. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вид на пл. Різні з боку середмістя (південного боку), із сходів за будівлею театру ім. Заньковецької. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Різні. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня. Зліва помітний будинок театру ім. Заньковецької, справа, за дитячим майданчиком – колишня вуличка Гусяча/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Різні. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня. Зліва помітний будинок театру ім. Заньковецької, справа, за дитячим майданчиком – колишня вуличка Гусяча Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Різні. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Різні. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Різні. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня. У центрі, за деревами, – будинок готелю
   Пл. Різні. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня. У центрі, за деревами, – будинок готелю "Львів" на просп. Чорновола Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Різні. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня. Зліва – будинок готелю
   Пл. Різні. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня. Зліва – будинок готелю "Львів" на просп. Чорновола, справа – вул. Лазнева Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Різні. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня. Вигляд у напрямку просп. Чорновола/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Різні. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня. Вигляд у напрямку просп. Чорновола Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Різні. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня. Вигляд з просп. Чорновола/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Різні. На цій площі до сер. ХІХ ст. розміщувалася міська різня. Вигляд з просп. Чорновола Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хлібна (ul. Chlebna, тепер вул. Стара), вигляд з-під будівлі театру ім. Заньковецької. Частина вулиці перегороджена парканом ринку
   Вул. Хлібна (ul. Chlebna, тепер вул. Стара), вигляд з-під будівлі театру ім. Заньковецької. Частина вулиці перегороджена парканом ринку "Добробут" Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Стара, справа – ділянка зайнята ринком, раніше там розміщувалася Велика передміська синагога/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Стара, справа – ділянка зайнята ринком, раніше там розміщувалася Велика передміська синагога Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вхід на колишню вул. Гусячу (ul. Gęsia, тепер вул. Староміську) з вул. Торгової/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вхід на колишню вул. Гусячу (ul. Gęsia, тепер вул. Староміську) з вул. Торгової Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Непарний бік колишньої вул. Гусячої (ul. Gęsia, тепер вул. Староміська), вигляд з пл. Різні/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Непарний бік колишньої вул. Гусячої (ul. Gęsia, тепер вул. Староміська), вигляд з пл. Різні Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Будинки колишньої вул. Гусячої (ul. Gęsia, тепер вул. Староміська), вигляд зі сходу/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Будинки колишньої вул. Гусячої (ul. Gęsia, тепер вул. Староміська), вигляд зі сходу Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Мулярська, колишня вул. Стара лахмітницька (ul. Starotandentna), вид у напрямку вул. Хмельницького – на тильному плані помітна церква св. Миколая./Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Мулярська, колишня вул. Стара лахмітницька (ul. Starotandentna), вид у напрямку вул. Хмельницького – на тильному плані помітна церква св. Миколая. Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Мулярська, колишня вул. Стара лахмітницька (ul. Starotandentna), вид у напрямку вул. Хмельницького – на тильному плані помітна церква св. Миколая./Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Мулярська, колишня вул. Стара лахмітницька (ul. Starotandentna), вид у напрямку вул. Хмельницького – на тильному плані помітна церква св. Миколая. Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Мулярська, колишня вул. Стара лахмітницька (ul. Starotandentna), вид у напрямку вул. Хмельницького – на тильному плані помітна церква св. Миколая./Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Мулярська, колишня вул. Стара лахмітницька (ul. Starotandentna), вид у напрямку вул. Хмельницького – на тильному плані помітна церква св. Миколая. Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Мулярська, колишня вул. Стара лахмітницька (ul. Starotandentna), вигляд у напрямку пл. св. Теодора/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Мулярська, колишня вул. Стара лахмітницька (ul. Starotandentna), вигляд у напрямку пл. св. Теодора Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Мулярська, колишня вул. Стара лахмітницька (ul. Starotandentna), вигляд у напрямку пл. св. Теодора/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Мулярська, колишня вул. Стара лахмітницька (ul. Starotandentna), вигляд у напрямку пл. св. Теодора Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Гайдамацька, 9. Вигляд з вулиці і прохідна на територію військової частини. Раніше тут розміщувалася дерев'яна церква Введення в храм Пресвятої Богородиці (до розбору її Австрійською владою наприкінці XVIII ст.)/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Гайдамацька, 9. Вигляд з вулиці і прохідна на територію військової частини. Раніше тут розміщувалася дерев'яна церква Введення в храм Пресвятої Богородиці (до розбору її Австрійською владою наприкінці XVIII ст.) Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Гайдамацька, 9. Прохідна на територію військової частини. Раніше тут розміщувалася дерев'яна церква Введення в храм Пресвятої Богородиці (до розбору її Австрійською владою наприкінці XVIII ст.)/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Гайдамацька, 9. Прохідна на територію військової частини. Раніше тут розміщувалася дерев'яна церква Введення в храм Пресвятої Богородиці (до розбору її Австрійською владою наприкінці XVIII ст.) Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Гайдамацька, 9. Вид на огороджену територію з перехрестя вул. Гайдамацької і вул. Лобачевського/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Гайдамацька, 9. Вид на огороджену територію з перехрестя вул. Гайдамацької і вул. Лобачевського Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Гайдамацька, 9. Давні будівлі на території військової частини/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Гайдамацька, 9. Давні будівлі на території військової частини Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хмельницького, 28. Головний фасад церкви/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Головний фасад церкви Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28./Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28./Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28./Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Південний фасад церкви/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Південний фасад церкви Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Вигляд церкви з вул. Пильникарської/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Вигляд церкви з вул. Пильникарської Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Бані над апсидою (справа) і над залом церкви (зліва)/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Бані над апсидою (справа) і над залом церкви (зліва) Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Двері головного входу/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Двері головного входу Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Фрагмент головного фасаду/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Фрагмент головного фасаду Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28./Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28./Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 28. Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд церкви з південного заходу/Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд церкви з південного заходу Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд на ансамбль монастиря з півночі/Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд на ансамбль монастиря з півночі Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд церкви з північного заходу/Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд церкви з північного заходу Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд монастиря з
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд монастиря з "Високого замку" Автор фото – Ігор Жук, 2006
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд монастиря з південного сходу/Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд монастиря з південного сходу Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд зі сходу/Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд зі сходу Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд зі сходу/Автор фото – Ігор Жук, 2006
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд зі сходу Автор фото – Ігор Жук, 2006
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд з півдня/Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вигляд з півдня Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вид на чільний фасад церкви/Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Вид на чільний фасад церкви Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Один з бічних порталів/Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Один з бічних порталів Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Хмельницького, 36. Головний портал/Автор фото – Ігор Жук, 2006
   Вул. Хмельницького, 36. Головний портал Автор фото – Ігор Жук, 2006
   Вул. Хмельницького, 36. Інтер'єр церкви. Вигляд на вівтарну частину/Авторка фото – Оксана Бойко, 2012
   Вул. Хмельницького, 36. Інтер'єр церкви. Вигляд на вівтарну частину Авторка фото – Оксана Бойко, 2012
   Вул. Хмельницького, 36. Царські двері з намісними іконами Христа і Богородиці та з пределами пензля Модеста Сосенка/Авторка фото – Оксана Бойко, 2012
   Вул. Хмельницького, 36. Царські двері з намісними іконами Христа і Богородиці та з пределами пензля Модеста Сосенка Авторка фото – Оксана Бойко, 2012
   Вул. Хмельницького, 36. Царські двері з намісними іконами Христа і Богородиці та з пределами пензля М. Сосенка/Авторка фото – Оксана Бойко, 2012
   Вул. Хмельницького, 36. Царські двері з намісними іконами Христа і Богородиці та з пределами пензля М. Сосенка Авторка фото – Оксана Бойко, 2012
   Вул. Хмельницького, 36. Дерев’яна скульптура святого Онуфрія з розібраної на поч. 1990-х років казальниці-печери при північній стіні головної нави, 1770-і роки, скульптор Лазар Паславський/Авторка фото – Оксана Бойко, 2012
   Вул. Хмельницького, 36. Дерев’яна скульптура святого Онуфрія з розібраної на поч. 1990-х років казальниці-печери при північній стіні головної нави, 1770-і роки, скульптор Лазар Паславський Авторка фото – Оксана Бойко, 2012
   Вул. Хмельницького, 36. Білокам’яна надгробна плита молдавського господаря Стефана Томші з гербом Молдови, XVI ст./Авторка фото – Оксана Бойко, 2012
   Вул. Хмельницького, 36. Білокам’яна надгробна плита молдавського господаря Стефана Томші з гербом Молдови, XVI ст. Авторка фото – Оксана Бойко, 2012
   Вул. Хмельницького, 77. Вигляд церкви з південного боку. Тривають роботи з ремонту дороги на вул. Хмельницького/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Вигляд церкви з південного боку. Тривають роботи з ремонту дороги на вул. Хмельницького Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Вхід на територію церкви/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Вхід на територію церкви Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77./Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Вежа церкви. Справа, на дальньому плані, видно Львівську телевежу на Високому замку/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Вежа церкви. Справа, на дальньому плані, видно Львівську телевежу на Високому замку Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Територія перед входом до церкви/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Територія перед входом до церкви Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77./Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Портал церкви/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Портал церкви Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Південний фасад/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Південний фасад Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Фрагмент південного фасаду. У лівому нижньому куті – табличка про пам'ятковий статус церкви. У центрі фото – таблиця з гербом Молдовського князівства/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Фрагмент південного фасаду. У лівому нижньому куті – табличка про пам'ятковий статус церкви. У центрі фото – таблиця з гербом Молдовського князівства Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Апсида храму/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Апсида храму Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Сучасна каплиця розміщена поруч з церквою, за деревами – колишня плебанія (кін. ХІХ ст.), сьогодні цей будинок покинутий/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 77. Сучасна каплиця розміщена поруч з церквою, за деревами – колишня плебанія (кін. ХІХ ст.), сьогодні цей будинок покинутий Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Пл. Старий Ринок, 1. Вигляд з південного заходу/Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Вигляд з південного заходу Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Головний фасад/Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Головний фасад Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Головний фасад/Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Головний фасад Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Фрагмент головного фасаду/Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Фрагмент головного фасаду Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Стилізоване неороманське вікно-роза з цегли і майоліки/Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Стилізоване неороманське вікно-роза з цегли і майоліки Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Бічний фасад/Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Бічний фасад Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Вигляд з північного сходу на апсиду і прибудовану у 1880-х рр. захристію/Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Старий Ринок, 1. Вигляд з північного сходу на апсиду і прибудовану у 1880-х рр. захристію Автор фото – Ігор Жук, 2014
   Пл. Св. Теодора, посередині якої до кінця XVIII ст. розміщувалася українська дерев'яна церква Св. Теодора/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Пл. Св. Теодора, посередині якої до кінця XVIII ст. розміщувалася українська дерев'яна церква Св. Теодора Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Пл. Св. Теодора, посередині якої до кінця XVIII ст. розміщувалася українська дерев'яна церква Св. Теодора/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Пл. Св. Теодора, посередині якої до кінця XVIII ст. розміщувалася українська дерев'яна церква Св. Теодора Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Пл. Св. Теодора, посередині якої до кінця XVIII ст. розміщувалася українська дерев'яна церква Св. Теодора/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Пл. Св. Теодора, посередині якої до кінця XVIII ст. розміщувалася українська дерев'яна церква Св. Теодора Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Жовківська, 6. Колишня школа Св. Мартина, тепер Спеціалізована середня школа №57 ім. Д. Галицького. Старіша частина будівлі з ХІХ ст./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 6. Колишня школа Св. Мартина, тепер Спеціалізована середня школа №57 ім. Д. Галицького. Старіша частина будівлі з ХІХ ст. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 6. Колишня школа Св. Мартина, тепер Спеціалізована середня школа №57 ім. Д. Галицького. Вигляд будівлі з перехрестя вул. Жовківської і вул. Шкільної/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 6. Колишня школа Св. Мартина, тепер Спеціалізована середня школа №57 ім. Д. Галицького. Вигляд будівлі з перехрестя вул. Жовківської і вул. Шкільної Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 6. Колишня школа Св. Мартина, тепер Спеціалізована середня школа №57 ім. Д. Галицького. Ризаліт на чільному фасаді старішої будівлі з головним входом/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 6. Колишня школа Св. Мартина, тепер Спеціалізована середня школа №57 ім. Д. Галицького. Ризаліт на чільному фасаді старішої будівлі з головним входом Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 6. Вигляд школи з вул. Шкільної. Зліва – старіша будівля школи, справа – добудова радянського часу, між ними розміщене шкільне подвір'я/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 6. Вигляд школи з вул. Шкільної. Зліва – старіша будівля школи, справа – добудова радянського часу, між ними розміщене шкільне подвір'я Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 6. Вигляд з вул. Шкільної. У подвір'ї – бюст короля Данила Галицького, у честь якого сьогодні названа школа/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Жовківська, 6. Вигляд з вул. Шкільної. У подвір'ї – бюст короля Данила Галицького, у честь якого сьогодні названа школа Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Донецька, 11. Колишній будинок родини Шнайдерів які володіли великою фермою-городом на Підзамчі/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 11. Колишній будинок родини Шнайдерів які володіли великою фермою-городом на Підзамчі Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 11. Колишній будинок родини Шнайдерів які володіли великою фермою-городом на Підзамчі/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 11. Колишній будинок родини Шнайдерів які володіли великою фермою-городом на Підзамчі Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хмельницького. Справа – колишня броварня Карпфа, адаптована під житловий будинок і парову лазню у 1840 р./Фото 1890-х рр.
   Вул. Хмельницького. Справа – колишня броварня Карпфа, адаптована під житловий будинок і парову лазню у 1840 р. Фото 1890-х рр.
   Вул. Хмельницького. Справа, на ділянці оточеній підпірною стінкою та зарослій деревами, розміщувалася броварня Карпфа, адаптована під житловий будинок і парову лазню у 1840 р./Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хмельницького. Справа, на ділянці оточеній підпірною стінкою та зарослій деревами, розміщувалася броварня Карпфа, адаптована під житловий будинок і парову лазню у 1840 р. Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хмельницького. Тут, на ділянці оточеній підпірною стінкою та зарослій деревами, розміщувалася броварня Карпфа, адаптована під житловий будинок і парову лазню у 1840 р. Справа помітна дзвіниця церкви Св. Онуфрія/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хмельницького. Тут, на ділянці оточеній підпірною стінкою та зарослій деревами, розміщувалася броварня Карпфа, адаптована під житловий будинок і парову лазню у 1840 р. Справа помітна дзвіниця церкви Св. Онуфрія Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хмельницького. Тут розміщувалася броварня Карпфа, адаптована під житловий будинок і парову лазню у 1840 р./Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хмельницького. Тут розміщувалася броварня Карпфа, адаптована під житловий будинок і парову лазню у 1840 р. Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хмельницького. Тут розміщувалася броварня Карпфа, адаптована під житловий будинок і парову лазню у 1840 р/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хмельницького. Тут розміщувалася броварня Карпфа, адаптована під житловий будинок і парову лазню у 1840 р Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хмельницького, 114. Загальний вигляд будівель заводу з перехрестя вул. Хмельницького і вул. Волинської/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Загальний вигляд будівель заводу з перехрестя вул. Хмельницького і вул. Волинської Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Одна з будівель заводу справа від вхідної брами/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Одна з будівель заводу справа від вхідної брами Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Проїзд вглиб території справа від головної брами/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Проїзд вглиб території справа від головної брами Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Головна брама/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Головна брама Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114./Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Фрагмент будівлі колишнього палацу Цєлєцьких що був адаптований до потреб фабрики/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Фрагмент будівлі колишнього палацу Цєлєцьких що був адаптований до потреб фабрики Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Вигляд зсередини на головну браму/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Вигляд зсередини на головну браму Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114./Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114./Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Подвір'я заводу/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 114. Подвір'я заводу Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Під дубом, у центрі фото – збудований у 2015 р. торговий центр
   Вул. Під дубом, у центрі фото – збудований у 2015 р. торговий центр "Форум". Раніше у ХІХ ст. тут розміщувалася пл. Місіонерська, а поруч розташовувалася міська медівня Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Під дубом, справа – збудований у 2015 р. торговий центр
   Вул. Під дубом, справа – збудований у 2015 р. торговий центр "Форум". Раніше у ХІХ ст. тут розміщувалася пл. Місіонерська, а поруч розташовувалася міська медівня Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Забудова вул. Під дубом, на передньому плані - площа перед торговим центром
   Забудова вул. Під дубом, на передньому плані - площа перед торговим центром "Форум" (збудований 2015 р.). Раніше у ХІХ ст. тут була пл. Місіонерська, поруч розміщувалася міська медівня Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 5. Будинок середини ХІХ ст. що, ймовірно, був призначений під виробничу функцію/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 5. Будинок середини ХІХ ст. що, ймовірно, був призначений під виробничу функцію Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Вигляд з просп. Чорновола./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Вигляд з просп. Чорновола. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів, вигляд з вул. Леміквської/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів, вигляд з вул. Леміквської Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Вигляд з просп. Чорновола./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Вигляд з просп. Чорновола. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів, вигляд з вул. Леміквської/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів, вигляд з вул. Леміквської Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 6. Колишні будинки майстерень, перероблені після Другої Світової війни на житло/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 6. Колишні будинки майстерень, перероблені після Другої Світової війни на житло Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 6. Колишні будинки майстерень, перероблені після Другої Світової війни на житло/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 6. Колишні будинки майстерень, перероблені після Другої Світової війни на житло Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 9. Колишні будинки майстерень, перероблені після Другої Світової війни на житло/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 9. Колишні будинки майстерень, перероблені після Другої Світової війни на житло Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 9. Колишні будинки майстерень, перероблені після Другої Світової війни на житло/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 9. Колишні будинки майстерень, перероблені після Другої Світової війни на житло Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 9. Колишні будинки майстерень, перероблені після Другої Світової війни на житло/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 9. Колишні будинки майстерень, перероблені після Другої Світової війни на житло Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 9. Колишні будинки майстерень, перероблені після Другої Світової війни на житло/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Огіркова, 9. Колишні будинки майстерень, перероблені після Другої Світової війни на житло Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хімічна, 2а. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хмельницького, 88. У минулому – млин
   Вул. Хмельницького, 88. У минулому – млин "Давид Аксельбрад і син" пізніше розбудований на хлібокомбінат. Вигляд комплексу з вул. Хмельницького. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хмельницького, 88. Вхід на територію хлібокомбінату/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хмельницького, 88. Вхід на територію хлібокомбінату Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хмельницького, 88. Вигляд виробничих приміщень колишнього млина
   Вул. Хмельницького, 88. Вигляд виробничих приміщень колишнього млина "Давид Аксельбрад і син", тепер хлібокомбінату з вул. Папарівка Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хмельницького, 88. Вид на будівлі підприємства із залізничної колії поряд зі станцією
   Вул. Хмельницького, 88. Вид на будівлі підприємства із залізничної колії поряд зі станцією "Підзамче" Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хмельницького, 88. У центрі фото – колишній житловий будинок Аксельбрадів, власників колишнього млина/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хмельницького, 88. У центрі фото – колишній житловий будинок Аксельбрадів, власників колишнього млина Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хмельницького, 88. У центрі фото – колишній житловий будинок Аксельбрадів, власників колишнього млина/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Хмельницького, 88. У центрі фото – колишній житловий будинок Аксельбрадів, власників колишнього млина Автор фото – Ігор Жук, 2013
   /Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   /Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   /Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   /Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Промислова, 29. За парканом справа – будівля недіючого сьогодні трамвайного депо/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 29. За парканом справа – будівля недіючого сьогодні трамвайного депо Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 29. За парканом справа – будівля недіючого сьогодні трамвайного депо/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 29. За парканом справа – будівля недіючого сьогодні трамвайного депо Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Заводська, 36. Головний фасад житлового будинку/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Заводська, 36. Головний фасад житлового будинку Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Заводська, 36. Фрагмент головної сходової клітки/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Заводська, 36. Фрагмент головної сходової клітки Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Заводська, 36. Тильний фасад - вигляд з подвір'я/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Заводська, 36. Тильний фасад - вигляд з подвір'я Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Заводська, 36. Двері з подвір'я до сіней-проїзду/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Заводська, 36. Двері з подвір'я до сіней-проїзду Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Жовківська, 39. Раніше на цьому місці розміщувалася будівля першої парової пральні/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Жовківська, 39. Раніше на цьому місці розміщувалася будівля першої парової пральні Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Жовківська, 39. Раніше на цьому місці розміщувалася будівля першої парової пральні/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Жовківська, 39. Раніше на цьому місці розміщувалася будівля першої парової пральні Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Жовківська, 39. Раніше на цьому місці розміщувалася будівля першої парової пральні/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Жовківська, 39. Раніше на цьому місці розміщувалася будівля першої парової пральні Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Вигляд з просп. Чорновола./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Вигляд з просп. Чорновола. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів, вигляд з вул. Леміквської/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів, вигляд з вул. Леміквської Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Вигляд з просп. Чорновола./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Вигляд з просп. Чорновола. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів, вигляд з вул. Леміквської/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів, вигляд з вул. Леміквської Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів./Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Лемківська, 7. Будівлі млинів. Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Донецька, 1. Загальний вигляд будинку робітників закладу очищення міста – з південного боку/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Загальний вигляд будинку робітників закладу очищення міста – з південного боку Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Бічний ризаліт будинку/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Бічний ризаліт будинку Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Фрагмент головного фасаду/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Фрагмент головного фасаду Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Один із трьох входів – на головному фасаді/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Один із трьох входів – на головному фасаді Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Центральна сходова клітка/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Центральна сходова клітка Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Центральна сходова клітка/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Центральна сходова клітка Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Центральна сходова клітка/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Центральна сходова клітка Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Автентичні двері до квартир/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Автентичні двері до квартир Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Загальний вигляд будинку з вул. Жовківської/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Загальний вигляд будинку з вул. Жовківської Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Житловий будинок, зліва від нього – брама-в'їзд на територію колишнього закладу очищення міста/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 1. Житловий будинок, зліва від нього – брама-в'їзд на територію колишнього закладу очищення міста Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Схема плану поверху/ДАЛО 2/1/3350:16
   Схема плану поверху ДАЛО 2/1/3350:16
   Поперечні розрізи по головній і бічній сходових клітках/ДАЛО 2/1/3350:21
   Поперечні розрізи по головній і бічній сходових клітках ДАЛО 2/1/3350:21
   Схема влаштування бомбосховища у підвалі будинку (1944 р.)/ДАЛО 2/1/3349:64
   Схема влаштування бомбосховища у підвалі будинку (1944 р.) ДАЛО 2/1/3349:64
   Вул. Донецька, 3. Загальний вигляд будинку з півдня. Збудований для робітників колишнього закладу очищення міста у 1920-х рр./Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 3. Загальний вигляд будинку з півдня. Збудований для робітників колишнього закладу очищення міста у 1920-х рр. Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 3. Фрагмент головного фасаду з гербом Львова/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 3. Фрагмент головного фасаду з гербом Львова Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 3. Бічний ризаліт на головному фасаді. Табличка свідчить про розміщення тут офісів Державної міграційної служби/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 3. Бічний ризаліт на головному фасаді. Табличка свідчить про розміщення тут офісів Державної міграційної служби Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 3. Загальний вигляд будинку з заходу/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 3. Загальний вигляд будинку з заходу Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 3. Герб Львова на головному фасаді/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Донецька, 3. Герб Львова на головному фасаді Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Генерала Грекова, 3. У цьому будинку (або у №5) у міжвоєнний період розміщувався міський епідеміологічний шпиталь/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Генерала Грекова, 3. У цьому будинку (або у №5) у міжвоєнний період розміщувався міський епідеміологічний шпиталь Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Генерала Грекова, 5. У цьому будинку (або у №3) у міжвоєнний період розміщувався міський епідеміологічний шпиталь/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Генерала Грекова, 5. У цьому будинку (або у №3) у міжвоєнний період розміщувався міський епідеміологічний шпиталь Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Городницька. На території зарослій деревами розміщувалася фабрика хімічних продуктів
   Вул. Городницька. На території зарослій деревами розміщувалася фабрика хімічних продуктів "Тленополь" Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Городницька. На території зарослій деревами розміщувалася фабрика хімічних продуктів
   Вул. Городницька. На території зарослій деревами розміщувалася фабрика хімічних продуктів "Тленополь" Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Інструментальна, 49. Місце колишнього басейну/Автор фото — Ігор Жук, 2012
   Вул. Інструментальна, 49. Місце колишнього басейну Автор фото — Ігор Жук, 2012
   Вул. Інструментальна, 49. Споруда трампліну/Автор фото — Ігор Жук, 2012
   Вул. Інструментальна, 49. Споруда трампліну Автор фото — Ігор Жук, 2012
   Вул. Інструментальна, 49. Споруда трампліну/Автор фото — Ігор Жук, 2012
   Вул. Інструментальна, 49. Споруда трампліну Автор фото — Ігор Жук, 2012
   Вул. Інструментальна, 49. Зруйнована будівля спортивної бази/Автор фото — Ігор Жук, 2012
   Вул. Інструментальна, 49. Зруйнована будівля спортивної бази Автор фото — Ігор Жук, 2012
   Вул. Інструментальна, 49. Зруйнована будівля спортивної бази/Автор фото — Ігор Жук, 2012
   Вул. Інструментальна, 49. Зруйнована будівля спортивної бази Автор фото — Ігор Жук, 2012
   Вул. Ткацька. Раніше на місці цього корпусу фабрики
   Вул. Ткацька. Раніше на місці цього корпусу фабрики "Світоч" розміщувалася, зокрема, фабрика ваг братів Вінтер. Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Ткацька. Раніше на місці цього корпусу фабрики
   Вул. Ткацька. Раніше на місці цього корпусу фабрики "Світоч" розміщувалася, зокрема, фабрика ваг братів Вінтер. Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Ткацька, 29. Будівля колишньої фабрики
   Вул. Ткацька, 29. Будівля колишньої фабрики "Льон" / "Len" Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Ткацька, 29. Будівля колишньої фабрики
   Вул. Ткацька, 29. Будівля колишньої фабрики "Льон" / "Len" Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Ткацька, 29. Будівля колишньої фабрики
   Вул. Ткацька, 29. Будівля колишньої фабрики "Льон" / "Len" Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Ткацька, 29. Фрагмент будівлі колишньої фабрики
   Вул. Ткацька, 29. Фрагмент будівлі колишньої фабрики "Льон" / "Len" Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Ткацька, 29. Будівля фабрики
   Вул. Ткацька, 29. Будівля фабрики "Льон" у глибині ділянки, на передньому плані - будинок на вул. Ткацькій, 31 де сьогодні розміщений автосервіс Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Ткацька. Раніше на цій огородженій території розміщувалося декілька будинків, у одному з яких була фабрика м'ясних виробів Іхновського/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Ткацька. Раніше на цій огородженій території розміщувалося декілька будинків, у одному з яких була фабрика м'ясних виробів Іхновського Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Ткацька. Раніше на цій огородженій території розміщувалося декілька будинків, у одному з яких була фабрика м'ясних виробів Іхновського/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Ткацька. Раніше на цій огородженій території розміщувалося декілька будинків, у одному з яких була фабрика м'ясних виробів Іхновського Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Заводська. До спорудження цього будинку заводу
   Вул. Заводська. До спорудження цього будинку заводу "РЕМА" тут розміщувалося декілька будинків, у №33 розміщувалася фабрика руберойду Кузніцького. Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Заводська. До спорудження цього будинку заводу
   Вул. Заводська. До спорудження цього будинку заводу "РЕМА" тут розміщувалося декілька будинків, у №33 розміщувалася фабрика руберойду Кузніцького. Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Заводська. До спорудження цього будинку заводу
   Вул. Заводська. До спорудження цього будинку заводу "РЕМА" тут розміщувалося декілька будинків, у №33 розміщувалася фабрика руберойду Кузніцького. Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Жовківська, 8. Вхід і територія перед молитовним домом, колишнім костелом/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Вхід і територія перед молитовним домом, колишнім костелом Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Загальний вигляд монастирського ансамблю з вулиці/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Загальний вигляд монастирського ансамблю з вулиці Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Головний вхід на територію монастиря/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Головний вхід на територію монастиря Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Вхідна брама/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Вхідна брама Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Вигляд вздовдж вул. Жовківської з видом на колишній костел/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Вигляд вздовдж вул. Жовківської з видом на колишній костел Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. В'їзд на територію/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. В'їзд на територію Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Головний фасад колишнього костелу/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Головний фасад колишнього костелу Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Вхідний портал/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Вхідний портал Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Подвір'я з парковкою перед молитовним домом/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Подвір'я з парковкою перед молитовним домом Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Вигляд ансамблю з північного боку/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Вигляд ансамблю з північного боку Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Фрагмент північного фасаду колишнього костелу/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Фрагмент північного фасаду колишнього костелу Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Фрагмент колишнього монастирського корпусу/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Фрагмент колишнього монастирського корпусу Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8./Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Подвір'я перед молитовним домом, вид у бік вул. Жовківської/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 8. Подвір'я перед молитовним домом, вид у бік вул. Жовківської Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Жовківська, 32. Будівля фабрики
   Вул. Жовківська, 32. Будівля фабрики "Прогрес", у міжвоєнний період тут розміщувалася фабрика "Палліс" Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Жовківська, 32. Будівля фабрики
   Вул. Жовківська, 32. Будівля фабрики "Прогрес", у міжвоєнний період тут розміщувалася фабрика "Палліс" Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   /Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2017
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2017
   /Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2017
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2017
   /Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2017
   Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2017
   Просп. Чорновола, 2. Загальний вигляд будинку з просп. Чорновола/Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Просп. Чорновола, 2. Загальний вигляд будинку з просп. Чорновола Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Просп. Чорновола, 2. Головний фасад будинку/Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Просп. Чорновола, 2. Головний фасад будинку Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Просп. Чорновола, 2. Вигляд будинку з боку пл. Св. Теодора/Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Просп. Чорновола, 2. Вигляд будинку з боку пл. Св. Теодора Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Просп. В. Чорновола, 4. Вигляд з півночі/Автор фото – Андрій Шуляр, 2012
   Просп. В. Чорновола, 4. Вигляд з півночі Автор фото – Андрій Шуляр, 2012
   Просп. В. Чорновола, 4. Вигляд з півдня/Автор фото – Андрій Шуляр, 2012
   Просп. В. Чорновола, 4. Вигляд з півдня Автор фото – Андрій Шуляр, 2012
   Просп. В. Чорновола, 4. Вигляд будинку з перехрестя просп. Чорновола і вул. Детька/Автор фото – Андрій Шуляр, 2012
   Просп. В. Чорновола, 4. Вигляд будинку з перехрестя просп. Чорновола і вул. Детька Автор фото – Андрій Шуляр, 2012
   Просп. В. Чорновола, 4. Вигляд будинку з вул. Медової/Автор фото – Андрій Шуляр, 2012
   Просп. В. Чорновола, 4. Вигляд будинку з вул. Медової Автор фото – Андрій Шуляр, 2012
   Просп. В. Чорновола, 4. Вхідна частина будинку/Автор фото – Андрій Шуляр, 2012
   Просп. В. Чорновола, 4. Вхідна частина будинку Автор фото – Андрій Шуляр, 2012
   /Автор фото – Юрко Мориквас, 2016
   Автор фото – Юрко Мориквас, 2016
   /Автор фото – Юрко Мориквас, 2016
   Автор фото – Юрко Мориквас, 2016
   /Автор фото – Юрко Мориквас, 2016
   Автор фото – Юрко Мориквас, 2016
   /Автор фото – Юрко Мориквас, 2016
   Автор фото – Юрко Мориквас, 2016
   /Автор фото – Юрко Мориквас, 2016
   Автор фото – Юрко Мориквас, 2016
   Ілюстрація концепції забудови вул. 700-річчя Львова (сьогодні просп. Чорновола)/Автор – Мирон Вендзилович (з архіву сім’ї Вендзиловичів)
   Ілюстрація концепції забудови вул. 700-річчя Львова (сьогодні просп. Чорновола) Автор – Мирон Вендзилович (з архіву сім’ї Вендзиловичів)
   Проект південного фасаду будинку Облстатуправління на просп. Чорновола, 4./Автор – Мирон Вендзилович (з архіву сім’ї Вендзиловичів)
   Проект південного фасаду будинку Облстатуправління на просп. Чорновола, 4. Автор – Мирон Вендзилович (з архіву сім’ї Вендзиловичів)
   Проект північного фасаду будинку Облстатуправління на просп. Чорновола, 4./Автор - Мирон Вендзилович (з архіву сім’ї Вендзиловичів)
   Проект північного фасаду будинку Облстатуправління на просп. Чорновола, 4. Автор - Мирон Вендзилович (з архіву сім’ї Вендзиловичів)
   Креслення плану 2-го пов. будинку Облстатуправління на просп. Чорновола, 4./Автор – Мирон Вендзилович (з архіву сім’ї Вендзиловичів)
   Креслення плану 2-го пов. будинку Облстатуправління на просп. Чорновола, 4. Автор – Мирон Вендзилович (з архіву сім’ї Вендзиловичів)
   Креслення планів 6 і 7 поверхів будинку Облстатуправління на просп. Чорновола, 4./Автор – Мирон Вендзилович (з архіву сім’ї Вендзиловичів).
   Креслення планів 6 і 7 поверхів будинку Облстатуправління на просп. Чорновола, 4. Автор – Мирон Вендзилович (з архіву сім’ї Вендзиловичів).
   Готель
   Готель "Львів" на вул. 700-річчя Львова (тепер просп. Чорновола, 7) на поштівці, 1965-1969 рр. З колекції Ярослава Янчака
   Готель
   Готель "Львів" на вул. 700-річчя Львова (тепер просп. Чорновола, 7) - зліва і Управління статистики - справа, 1965-1969 рр. З колекції Ярослава Янчака
   Готель
   Готель "Львів" на вул. 700-річчя Львова (тепер просп. Чорновола, 7) у 1965-1970 рр. Фото Іллі Павлюка. З колекції Олександра Коробова
   Вул. Хімічна, 22. Бічний фасад будинку 1951 р. на тлі новобудови/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хімічна, 22. Бічний фасад будинку 1951 р. на тлі новобудови Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хімічна, 22. Фрагмент наріжної частини будинку 1951 р. з одним із входів/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хімічна, 22. Фрагмент наріжної частини будинку 1951 р. з одним із входів Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хімічна, 22. Будинок 1951 р., один із входів/Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Хімічна, 22. Будинок 1951 р., один із входів Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Волинська, 10. Будівлі колишнього заводу
   Вул. Волинська, 10. Будівлі колишнього заводу "Укрголоввино", тепер Львівського горілчаного заводу "Гетьман" Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Волинська, 10. Будівлі колишнього заводу
   Вул. Волинська, 10. Будівлі колишнього заводу "Укрголоввино", тепер Львівського горілчаного заводу "Гетьман" Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   В'їзд на територію Львівського горілчаного заводу
   В'їзд на територію Львівського горілчаного заводу "Гетьман" з вул. Волинської Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Волинська, 10. Одна з будівель колишнього заводу
   Вул. Волинська, 10. Одна з будівель колишнього заводу "Укрголоввино" Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Волинська, 10. Алея на території колишнього заводу
   Вул. Волинська, 10. Алея на території колишнього заводу "Укрголоввино" Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Будівля колишнього заводу
   Будівля колишнього заводу "Укрголоввино" з боку вул. Хмельницького з недавньо зміненим фасадом. Авторка фото – Ольга Заречнюк, 2016
   Вул. Замарстинівська, 134. Вигляд з північного заходу/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Вигляд з північного заходу Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Вигляд з північного заходу/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Вигляд з північного заходу Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Вигляд з південного заходу/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Вигляд з південного заходу Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Вигляд з південного заходу/Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Замарстинівська, 134. Вигляд з південного заходу Автор фото – Ігор Жук, 2010
   Вул. Замарстинівська, 134. Вигляд з південного сходу/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Вигляд з південного сходу Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Головний портал/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Головний портал Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Аттик над головним фасадом/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Аттик над головним фасадом Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Фрагмент аттика/Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Фрагмент аттика Автор фото – Ігор Жук, 2013
   Вул. Замарстинівська, 134. Інтер'єр, вигляд у напрямку іконостасу/Автор фото – Ігор Сьомочкін, 2012
   Вул. Замарстинівська, 134. Інтер'єр, вигляд у напрямку іконостасу Автор фото – Ігор Сьомочкін, 2012
   Вул. Промислова, 29. За парканом справа – будівля недіючого сьогодні трамвайного депо/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 29. За парканом справа – будівля недіючого сьогодні трамвайного депо Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 29. За парканом справа – будівля недіючого сьогодні трамвайного депо/Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Промислова, 29. За парканом справа – будівля недіючого сьогодні трамвайного депо Автор фото – Назарій Пархомик, 2015
   Вул. Хмельницького, 11.Вигляд будинку з вул. Б. Хмельницького/Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Вул. Хмельницького, 11.Вигляд будинку з вул. Б. Хмельницького Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Вул. Хмельницького, 11. Тильна частина будинку (вигляд з вул. Сянської)/Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Вул. Хмельницького, 11. Тильна частина будинку (вигляд з вул. Сянської) Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Вул. Хмельницького, 11. Фрагмент фасаду будинку на вул. Б. Хмельницького/Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Вул. Хмельницького, 11. Фрагмент фасаду будинку на вул. Б. Хмельницького Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Вул. Хмельницького, 11. Фрагмент фасаду будинку на вул. Б. Хмельницького/Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Вул. Хмельницького, 11. Фрагмент фасаду будинку на вул. Б. Хмельницького Автор фото — Андрій Бояров, 2012
   Програма кінотеатру
   Програма кінотеатру "Сфінкс", 1913 р.