...

Пл. Ринок, 05 – колишня кам'яниця Ганлівська

ID: 139
Будинок на пл. Ринок, 5 (охор. №326/4) розташований на території Державного історико-архітектурного заповідника, в лінійній забудові східного боку ринкової площі. Будинок відбудований після пожежі 1571 р. на місці давньої "кам'яниці Лукашевичів" у 1571–1577 рр. на замовлення львівської міщанки Софії Ганльової (Ганль) за проектом архітектора Петра Красовського з Лугано.

Історія

Будинок на пл. Ринок, 5 (конскрипційний номер 174) відбудований після пожежі 1571 р. на місці давньої ґотичної кам'яниці Ганлівської, яка належала різницько-купецькій родині Ганлів, який походив від імені свого протопласта Йогана (Яна) Ганса Ганля (Jogann (Jan) Hanl).

Багато поколінь львівських різників перебудовували будинок. Один з них, Станіслав похвалився у своєму заповіті у 1570 р., що його будинок коштовний.  Однак пожежа, яка вибухнула у 1571 р. на вул. Єврейській (тепер І. Федорова), перенеслася на східну частину пл. Ринок і досягнула вул. Домініканської і Вірменської, знищила будинок Станіслава Ганля (Stanisław Hanl). Реконструкція будинку відбулася у 1571–1577 рр. на замовлення львівської міщанки Софії Ганльової (Ганль) (Zofia Hanlowa, Hanl), вдови Станіслава Ганля, за проектом архітектора Петра Італійця з Лугано (Petrus Italus z Lugano), званого також Красовським, тому що був власником каменеломень з Красова.

Софія Ганль – відома у другій половині ХVІ ст.  як фундаторка багатьох релігійних та доброчинних діянь у справах міста, засновниця і фундоторка костьолу Св. Софії; від її імені походить назва Софіївка – міська околиця у верхній частині сучасної вулиці І. Франка. Пожежа 1571 р. майже повністю знищила попередній будинок, уцілів лише перекритий ґотичними склепіннями перший поверх.

При реконструкції 1571–1577 рр. Софія Ганль власним коштом побудувала верхню частину кам'яниці, добудувала офіцини, які від подвір'я отримали ґанок. Будинок отримав також вогнетривкі стіни. Вважається, що це перший триповерховий будинок на пл. Ринок, який був оточений на той час одноповерховими та двоповерховими будинками. У дворі він мав веранду. З документів ХVІ ст.  відомо, що фасад будинку був прикрашений білокам'яною різьбою, колонами, карнизами. Відомо також, що в цьому будинку поселилися перші єзуїти у Львові, які прибули сюди на запрошення архієпископа Яна Димитра Соліковського. Спочатку, перед тим, як єзуїти вибудували собі костел, вони користувалися гостинністю побожної господині. Про її заслуги є записи в єзуїтських хроніках.

Від 1595 р. кам'яниця Ганлівська змінила назву та власників. Від цього часу і аж до ХVІІІ ст. належала родині Лукашевичів (Łukaszewiczowie) і називалася Лукашевичівською. Потім належала іншим власникам, навіть магістрату, від якого перейшла до рук доктора Мартина Никанора Анчевського (dr. Marcin Nikanor Anczewski). Численні перебудови та реконструкції змінили будинок. Дотепер збереглися лише фрагменти першого поверху. Від Анчевського кам'яниця перейшла до внучки його його першої жінки Регіни Ожґєвичевої (Regina Ożgiewiczowa), а потім до родини Кастеллі (Castelli), від яких походить назва околиці Львова – Кастелівка.

У 1677 р. тут мешкала Анна Дорота з дому Фрезен Хжановська (Anna Dorota z domu Frezen Chrzanowska). Потім будинок належав ксьондзу Вєлінському (ks. Wieliński), родині Завадських (Zawadzki) і Жевуських (Rzewuski).

У ХІХ ст. власником будинку був Едвард Нікорович (Edward Nikorowicz), на кошти якого у 1883–1884 рр. була проведена реконструкція основної частини будинку, надбудова четвертого поверху, прибудова сходової клітки та туалетів до тильної частини, побудова триповерхової офіцини. Проект виконав архітектор Станіслав Олексінський (Stanisław Olexiński). При цій перебудові фасад був отинькований.

У кінці ХІХ – на  початку ХХ ст. будинок належав Самуелю Райху (Samuel Reich) та Йонаcу Льовенгерцу (Jonas Lӧwenherz). На їхнє замовлення у 1910 р. архітектор Генрик Сальвер (Henryk Salwer) виконав проект реконструкції основної частини будинку. На початку ХХ ст. архітектор Генрик Орлеан виконав обмірні креслення будинку. У 1911 р. на кошти власника Самуеля Райха (Samuel Reich) за проектом архітектора Генрика Орлеана (Henryk Orlean) реконструювано основну частину будинку та офіцини. Вірогідно, що тоді реконструйовано сходову клітку основної частини будинку, яка освітлювалася з допомогою світлового ліхтаря, який влаштовано на рівні даху.

У 1913 р. будівничий майстер Антоні Фляйшль (Antoni Fleischl) виконав проект реконструкції ресторану на першому поверсі будинку. Останньою приватною власницею кам'яниці була Лаура Райх (Laura Reich).

Після 1926 р. будинок перейшов у власність міста і був сполучений з сусідними кам'яницями; в ньому розмістилася музейна експозиція.

Пов'язані історії

Архітектура

Кам’яниця будувалася на східній стороні пл. Ринок, в плані – має видовжену конфігурацію. Будівля цегляна, чотириповерхова, з фасадом, викладеним на рівні першого поверху тесаним каменем, вище – тинькованим.

Класицистичний фасад будинку є результатом реконструкції ХІХ ст. Оригінальний ренесансний декор був втрачений під час перебудов. Фасадна стіна розчленована широкими пілястрами по всій висоті з другого до четвертого поверху. На другому поверсі по центру розміщено балкон. Прямокутні вікна (по три на рівні кожного поверху) мають скромні профільовані обрамлення.

Персоналії

Мартин Никанор Анчевський (Marcin Nikanor Anczewski) — доктор, власник будинку
Станіслав Ганль (Stanisław Hanl) — власник будинку
Софія Ганльова (Ганль) (Zofia Hanlowa, Hanl) — власниця будинку
Петро Італієць з Лугано (Petrus Italus z Lugano), званий також Красовським — архітектор, автор проекту реконструкції
Кастеллі (Castelli) родина, власники будинку
Лукашевичі (Łukaszewiczowie) міщанська родина, власники будинку
Йонаc Льовенгерц (Jonas Lӧwenherz) — власник будинку
Реґіна Ожґевичова (Regina Ożgiewiczowa) — власниця будинку
Станіслав Олексінський (Stanisław Olexiński) архітектор, автор проекту реконструкції
Генрик Орлеан (Henryk Orlean) архітектор, автор проекту реконструкції
Самуель Райх (Samuel Reich) — власник будинку
Лаура Райх (Laura Reich) власниця будинку
Генрик Сальвер (Henryk Salwer) — архітектор, автор проекту реконструкції
Антоній Фляйшль (Antoni Fleischl) — майстер-будівничий, автор проекту реконструкції ресторану на партері

Джерела

 1. Проект "Галіціана" (І. Жук), 2001-2002.
 2. Державний архів Львівської області. – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 3649. Справа на будинок на пл. Ринок, 5. – С. 39-42, 55, 112, 196, 227-228, 246-252.
 3. Проектний план житлового будинку на пл. Ринок, 5 // Центральний Державний історичний архів України у м. Львові. – Ф. 742 [Колекція карт і планів]. – Оп. 1. – Планшет №97. – Спр. 1199. – Арк. 1-6.
 4. Мельник Б. Вулицями старовинного Львова. / Серія "Історичні місця України". – Вид. 3-тє зі змінами. – Львів: Світ, 2006. – С. 64.
 5. Пам'ятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. – В четырех томах. – Т. 3. – Киев, 1985. – С. 46.
 6. Charewiczowa Ł. Czarna kamienica i jej mieszkańcy. – Lwów, 1935. – S. 21-24.
 7. Charewiczowa Ł. Mieszczka lwowska XVІ w. Zofia Hanlowa. Ruś Czerwona. – T. 1. – Lwów, 1935. – S. 26-56.
 8. Jaworski F. Czarna Kamienica we Lwowie. – Sztuka. – Zeszyt II. – Lwow, 1912. – S. 61-64.
 9. Łoziński W. Patrycyat i mieszcznstwo. – Wyd. II. – Lwow, 1892. – S. 158.
 10. Łoziński W. Sztuka lwowska. – Lwow, 1898. – S. 37.
 11. Medyński A. Lwów. Ilustrowany przewodnik dla zwiedzających miasto. – Drugie wydanie poprawione i uzupelnione. – Lwów: nakładem autora. – 1937. – S. 86.
 12. Skorowidz król. stół. miasta Lwowa z planem miasta. – Lwów: staraniem i nakladem gminy. – Z drukarni "Dziennika Polskiego" (Dr. Felixa Wojnarowskiego) pod zarządem Fr. Kattnera. – Lwow, 1899. – S. 183. 
 13. Wykaz domów na obszarze miasta Lwowa . – S. 66. // Księga adresowa Małopołski. – Lwów. Stanisławów. Tarnopól. Rocznik 1935/1936.
Авторка опису  Христина Харчук