...

Вул. Лисенка, 08 – житловий будинок

ID: 1537

кол. адреса: Куркова, 8 (конскрипційний № 700 4/4). У 1800–1801 р. на частині ділянки що належала монастирю отців Кармелітів Босих був збудований критий манеж та школа верхової їзди Йозефа Круппа. Манеж тягнувся вздовж нинішньої вул. Лисенка. На його місці у 1890-х рр. було збудовано кілька орендних будинків за проектом архітектора Анджея Ґоломба. Серед них і будинок під № 8. На початку ХХ ст. в будинку розташовувався суд крайової оборони (Landwehr Gericht). Пам’ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 978 – житловий будинок ХІХ ст.

Архітектура

Триповерховий, на високому цоколі, будинок з маленьким внутрішнім подвір’ям збудований у стилі історизму у 1890-х рр. за проектом Анджея Ґоломба. З обох сторін чільного фасаду вступають незначні виступи-ризаліти з балконами на другому поверсі, які мають необарокове мережевні поручні. Стіни фасаду оздоблені дощатим рустом. Вікна другого поверху обрамлені з боків невеликими пілястрами іонічного ордеру, на балконах - рельєфи левів, що тримають щити, і завершені трикутними сандриками. Вікна третього поверху обрамлені з боків невеликими пілястрами тосканського ордеру і завершені прямокутними сандриками.

Персоналії

Автор проекту Анджей Ґоломб.

Власники:

 • у 1871 р. – Казмир Тишкевич (Tyszkiewicz Kazimierz);
 • у 1889 р. – Порбус Барчевський (Barczewski Porbus);
 • у 1910 р. – Марія Гейзман (Heyzman Marya),
 • у 1916 р. – Мозес Бер Ґляйт Вассерман і співвласники (Wasserman Moses Ber Gleit i sp.).

Мешканці у 1902 р.:

 • ревізор намісництва Броніслав Висоцький (Wysocki Bron.),
 • хімік Ґ. Б. Фраш (Frasch G. B.),
 • нотаріальний кандидат Войцех Маєр (Mayer Wojciech),
 • секретар суду Казимир Піотровський (Piotrowski Kazimierz),
 • крамар Макс Шліттнер (Schlittner Max).

Мешканці у 1910 р.:

 • власниця нерухомості Марія Гейзман (Heyzman Marya), 
 • радник намісництва Броніслав Висєнкі (Wysięki Bronisław),
 • банківські службовці Ярослав Зандт (Zandt Jarosław), Франц Таляр (Talar Franciszek), Владислав Водічка (Vodicka Władysław),
 • інженер Едвард Мяновський (Mianowski Edward),
 • функціонер Крайового виділу Антон Рудницький (Rudnicki Antoni),
 • капітани Генріх Центнер-Маннер (Centner Manner Henryk), Карл Ляймзнер (Leimsner Karol),
 • приватний службовець Іван Велебний (Welebny Jan),
 • залізничний ревізор Юліуш Твардовський (Twardowski Juliusz),
 • службовці Карл Штробах (Strobach Karol), Євген Шигальський (Szygalski Eugeniusz),
 • скарбовий возний Юзеф Чиньчик (Czyńczyk Józef),
 • кур’єр Петро Кушів (Kuszów Piotr),
 • колишній купець Томаш Віятик (Wijatyk Tomasz),
 • вдова кондитера Кароліна Важецька (Warzecka Karolina),
 • приватні особи: Гелена Сохора (Sochora Helena), М. Ґруберська (Gruberska M.), Марцелія Кухнова (Kuchnowa Marcela).

Джерела

 1. Czerner O. Lwów w dawnej rycinie i planie. – Wrocław–Warszawa–Kraków, 1997.
 2. Księga adresowa Król. stol. miasta Lwowa. – Lwów, 1902.
 3. Lwów. Ilustrowany przewodnik. – Lwów: Centrum Europy, 2003. – 320 s..
 4. Skorowidz król. stoł. miasta Lwowa z oznaczeniem podziału miasta. Nazw ulic I placów, oliczbowania domów numerami konskrypcyjnemi i orientacyjnemi z wymienieniem właścicieli realności – tudzież nazw i numerówdawniejszych. – Lwów: Nakładem król. stoł. miasta Lwowa, z drukarni Instytutu Stauropigiańskiego, 1889.
 5. Skorowidz król. stol. miasta Lwowa – Lwów, 1916.
 6. Skorowidz nowych i dawnych numerów realności, tudzież nazw ulic i placów król. stoł. miasta Lwowa... – Lwów, 1872.
 7. Spigel J.R. Skorowidz adresowy Król. stol. miasta Lwowa. – Rocznik II: Rok 1910. – Lwów, 1909.

Автор опису – Ігор Мельник

Матеріали з Міського медіаархіву

Пов'язані зображення