...

Вул. Лисенка, 07 – житловий будинок

ID: 1536

кол. адрема: Куркова, 7, (конскрипційний № 572 4/4). У 1890-х рр. на місці колишнього шинку збудували триповерховий житловий будинок. У кам’яниці була овочева крамниця Філіпа Туна, званого Кац (Thun Filip, recte Katz). У 1929 р. тут були лікарський кабінет Самуеля Берґнера (Bergner Samuel) і продовольча крамниця Мунда (Мund).

Історія

У 1769 р. ділянку між нинішніми вул. Винниченка та Гуцульською викупив у монастиря сестер Кармеліток архітектор Петро Полейовський. Після смерті П. Полейовського у 1776 р. його вдова продала ділянку міщанину Йоганну Франеку, який побудував у глибині ділянки шинок з танцювальною залою «Ветеранська печера» (Weteranisze Hohe), який проіснував до сер. ХІХ ст. у подвір’ї нинішнього будинку. На плані Львова з передмістями 1844 р. в глибині ділянки видно будівлю, що в плані подібна на літеру «Г». Від неї витікає паралельно вулиці струмок. У 1877–1884 рр. у приміщеннях колишньої «Ветеранської печери» розташовувалося польське гімнастичне товариство «Сокіл» (Sokół).

Архітектура

Триповерховий будинок збудований у стилі пізнього класицизму в середині ХІХ ст. Центральна частина чільного фасаду завершена трикутним фронтоном, у тимпані якого – декоративний рельєф. Над в’їзною брамою, що веде на велике подвір’я, встановлено балкон з чавунною мережною балюстрадою, який підтримують два кронштейни оздоблені декором у вигляді стилізованого листя маку. В глибині подвір’я розташований триповерховий будинок-прибудова збудований у 1890-х рр., фасад якого витриманий у стилі еклектичного історизму зі стриманим декором.

Персоналії

Власники

 • у 1871 р. – Мендель Цукер (Zuker Mendel);
 • у 1889 і 1902 рр. – Лайб Ліндер (Linder Leib);
 • у 1916 р. – Абрам (Адольф ) Гьоцль (Hölzl Abraham vel Adolf).

Мешканці у 1902 р.:

 • власник нерухомості Лайб Ліндер (Linder Leib),
 • службовець лісництва Еразм Бурачинський (Buraczyński Erazm),
 • керівник рахункової палати Віктор Хшановський (Chrzanowski Wiktor),
 • службовець Іпотечного банку Самуель Занд (Sand Samuel),
 • фінансовий радник на пенсії Бенедикт Барановський (Baranowski Benedykt),
 • службовець Йозеф Годосі (Hodosy Józef),
 • купець Стефан Мулік (Mulik Stefan),
 • поштовий службовець Пйотр Пєсцьоровський (Pieściorowski Piotr),
 • зицар (набірник друкарні) Юзеф Піотровський (Piotrowski Józef).

Мешканці у 1910 р.:

 • торговець нафтою Самуель Арон (Aron Samuel), 
 • купці: Абрам Фельз (Fels Abraham), Соломон Валіах (Waliach Salomon), Людвік Ціммерман (Zimmermann Ludwik); 
 • залізничний службовець Г. Гренкель (Hrenkel H.),
 • службовець газового заводу Антон Кулінський (Kuliński Antoni),
 • крамарка Нехе Крайтер (Kreiter Neche),
 • торговий агент Леон Хотінер (Chotiner Leon),
 • швець Міхал Холевка (Cholewka Michał),
 • слюсар Зімхе Фюрер (Führer Symche),
 • столярі Хаїм Клам (Kłam Chaim), Вільгельм Штінціґ (Stinzig Wilhelm),
 • кравці Філіп Тум (Thum Filip), Ян Сенкевич (Sienkiewicz Jan),
 • акушерка Фані Пінзкер (Pinsker Fani),
 • фельдфебелі Антоній Сєдлячек (Siedlaczek Antoni), Іван Бочар (Boczar Jan),
 • поштарі Ян Твардонь (Twardoń Jan), Франц Вольвович (Wolwowicz Franciszek),
 • вдова Анелія Бохолте (Bochołte Aniela).

Джерела

 1. Вуйцик В. Вибрані праці // Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація», ч. 14. – Львів, 2004. – С. 166-169.
 2. Czerner O. Lwów w dawnej rycinie i planie. – Wrocław–Warszawa–Kraków, 1997.
 3. Księga adresowa Król. stol. miasta Lwowa. – Lwów, 1902.
 4. Lwów. Ilustrowany przewodnik. – Lwów: Centrum Europy, 2003. – 320 s..
 5. Skorowidz król. stoł. miasta Lwowa z oznaczeniem podziału miasta. Nazw ulic I placów, oliczbowania domów numerami konskrypcyjnemi i orientacyjnemi z wymienieniem właścicieli realności – tudzież nazw i numerówdawniejszych. – Lwów: Nakładem król. stoł. miasta Lwowa, z drukarni Instytutu Stauropigiańskiego, 1889.
 6. Skorowidz król. stol. miasta Lwowa – Lwów, 1916.
 7. Skorowidz nowych i dawnych numerów realności, tudzież nazw ulic i placów król. stoł. miasta Lwowa... – Lwów, 1872.
 8. Spigel J.R. Skorowidz adresowy Król. stol. miasta Lwowa. – Rocznik II: Rok 1910. – Lwów, 1909.

Автор опису – Ігор Мельник