...

Вул. Лисенка, 03 – житловий будинок

ID: 1532

У 1769 р. ділянку між нинішніми вул. Винниченка та Гуцульською викупив у монастиря сестер Кармеліток архітектор Петро Полейовський. У 1802 р. власником ділянки став Карл Тірі. У 1837 р. дружина львівського купця Едварда Ґабленца – Алоїза викупила у спадкоємців Тірі. Більшу часину ділянки придбали у Алоїзи Ґабленц архітектори Йоганн Зальцман і Флоріан Ондерка, які збудували на ній у 1840-х рр. кілька будинків. Серед них і цей будинок. Зараз у будинку розташована спортивна школа СДЮШОР "Сигнал". Пам’ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 975 – житловий будинок 1840–1841 рр.

Архітектура

Триповерховий, на високому цоколі, будинок, що в плані нагадує літеру «П», з внутрішнім подвір’ям збудований у стилі пізнього класицизму у 1840–1841 рр. (архітектори Йоганн Зальцман і Флоріан Ондерка). Стіни чільного фасаду оброблені дощатим рустом. Над широкою в’їзною брамою – балкон з металевим поручнями. Вікна фасаду мають півциркульне завершення.

Персоналії

Власники:

 • у 1871 р. – Кавана (Kawana);
 • у 1889 р. – малолітні Ян та Анна Кавана (Cawana Jan i Anna małol.);
 • у 1910 р. – Йозеф Єґерманн (Jaegerman Józef);
 • у 1916 р. – Ян Абґар Єґерманн (Jaegermann Jan Abgar).

Мешканці у 1902 р.:

 • інженер Мацєй Черни (Czerny Maciej),
 • радник лісництва Карл Гептер (Hetper Karol),
 • надвірний радник Антоній Єґерман (Jaegermann Antoni),
 • лікар, спеціаліст хвороб грудей др. Владислав Ясінський (Jasiński Dr. Wład.),
 • фінансовий ревізор Юзеф Мразек (Mrazek Józef),
 • професор гімназії і стенограф Володимир Резль (Resl Włodzimierz),
 • палітурник Євген Спожарський(Spożarski Eugeniusz).

Мешканці у 1910 р.:

 • власник нерухомості, інженер, архітектор і художник, член Міської ради Йозеф Абґар Єґерманн (1843–1927, Jaegerman Józef),
 • випускник Політехніки Абґар Єґерманн (Jaegerman Abgar),
 • залізничний радник Александер Ґьоц (Götz Aleksander),
 • урядник доменів та лісів Віктор Губер (Huber Wiktor),
 • капітан Зденко Кіршнер (Kirschner Zdenko),
 • вчитель Еміль Лясковський (Laskowski Emil),
 • службовці Гелена Пеєрсфельд (Peyersfeld Helena), Ян Сопух (Sopuch Jan), Фердинанд Шіцле (Szicle Ferdynand),
 • професор гімназії Володимир Резль (Resl Włodzimierz),
 • возний намісництва Казимир Сікора (Sikora Kazimierz),
 • приватний службовець Мар’ян Шидловський (Szydłowski Maryan),
 • аптекарка Анелія Віслоцька (Wisłocka Aniela),
 • типограф Іван Возняк,
 • вдови Костянтина Де-Лож (Des-Loges Konstantyna), Алоїза Пейкфельд (Peykfeld Alojza), Юлія Виробкова (Wyrobkowa Julia), Ядвіга Пепловська (Pepłowska Jadwiga),
 • приватні особи Броніслава Янусєвич (Janusiewicz Bronisława), Якуб Кафка (Kafka Jakób).

За адресою вул. Куркова,3 була з 1894 р. майстерня відомого майстра рам та іконостасів Євстахія (Станіслава) Щуплякевича (Stanisław Eustachy Szczuplakiewicz, 1870–1922). У 1906–1910 він виготовляв іконостаси у сецесійному стилі для багатьох церков на замовлення митрополита Андрея Шептицького.

Джерела

 1. Вуйцик В. Вибрані праці // Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація», ч. 14. – Львів, 2004. – С. 166-169.
 2. Енциклопедія Львова. Т. 2. / За ред. А. Козицького. – Львів: Літопис, 2008. – С. 271.
 3. Памятники истории и культуры Украинской ССР: Каталог-справочник. – Киев, 1987. – С. 314.
 4. Biriulow J. Rzeźba lwowska od połowy XVIII wieku do 1939 roku: Od zapowiedzi klasycyzmu do awangardy. – Toruń, 2008.
 5. Czerner O. Lwów w dawnej rycinie i planie. – Wrocław–Warszawa–Kraków, 1997.
 6. Księga adresowa Król. stol. miasta Lwowa. – Lwów, 1902.
 7. Lwów. Ilustrowany przewodnik. – Lwów: Centrum Europy, 2003. – 320 s..
 8. Skorowidz król. stoł. miasta Lwowa z oznaczeniem podziału miasta. Nazw ulic I placów, oliczbowania domów numerami konskrypcyjnemi i orientacyjnemi z wymienieniem właścicieli realności – tudzież nazw i numerówdawniejszych. – Lwów: Nakładem król. stoł. miasta Lwowa, z drukarni Instytutu Stauropigiańskiego, 1889.
 9. Skorowidz król. stol. miasta Lwowa – Lwów, 1916.
 10. Skorowidz nowych i dawnych numerów realności, tudzież nazw ulic i placów król. stoł. miasta Lwowa... – Lwów, 1872.
 11. Spigel J.R. Skorowidz adresowy Król. stol. miasta Lwowa. – Rocznik II: Rok 1910. – Lwów, 1909.

Автор опису – Ігор Мельник