...

Вул. Галицька, 17 – житловий будинок

ID: 2331

Кам’яниця (конскр. №280 ст., №281 н.) об’єднала дві менші кам’яниці: Домагалича або Струсевича (пізніше Томашевича) і Мораковського, яка прилягала до міського муру. Сучасного вигляду набула, ймовірно, після 1804 р. за власника Ґоттліба Пентера.

Рішенням сесії Львівського облвиконкому №393 від 22.11.88 р. кам’яниця включена до Місцевого реєстру пам’яток під ох.№944.

Історія

XVII–XVIII ст. – дерев’яний будинок Домагаличів під стрихом.
XVII–XVIII ст. – двоповерхова кам’яниця Мораковського.
1765 р. – кам’яниця Мораковська завалилася.
1766 р. – проект на відбудову кам’яниці (арх. Францішек Кульчицький).
1786–1791 рр. – зведення триповерхової, двовіконної кам’яниці на видовженій вглиб парцелі Домагаличівській або Струсевичівській (власник Антон Марґер, арх. Максиміліян фон Крус).
1804 р. – кам’яниця набула сучасного вигляду.
1881 р. – реконструкційні роботи: заміна міжповерхового перекриття і даху (арх. Ян Шульц).
1896 р. – реконструкція сходової клітки (арх. Володимир Підгородецький).
1935–1936 рр. – заміна крамничних вітрин на сучасні (арх. І. Менке, С. Кайль).

Будинок (конскр. №280 ст., №281 н.) стояв коло мурів Галицької брами. До нього увійшли дві кам’яниці: 1) невеличка (9,2 ліктя по фасаду) Домагалича (Domagalicz) або Струсевича (Strusiewicz), потім Тошевича (Toszewicz) і 2) Мораковського (Morakowski) (23,2 ліктя). Кам’яниця Мораковського була останньою з лівого боку вулиці і прилягала до міських мурів. Між нею і міським муром був засклеплений перехід, який вів попри мур до міського арсеналу, а понад цим переходом були розташовані помешкання. Так само з протилежного (парного) боку вулиці такий перехід попри мури вів до вул. Різницької (початок Театральної). Після 1777 р., коли розібрали міські укріплення, вздовж південного відрізку муру пролягла вул. Нова (Братів Рогатинців). Тоді частина кам’яниці Мораковської відійшла для прокладення вулиці, частина об’єдналася з невеличкою кам’яницею Домагаличів.

Войцех Домагалич був купцем, торгував рибою та виконував обов’язки львівського лавника. Його син, Ян Домагалич, був фундатором каплиці при римо-католицькій катедрі, збудованої 1645 р. і розібраної архієпископом Вацлавом Сєраковським (Sierakowski) у ІІ пол. XVIII ст. У цій каплиці знаходився чудотворний образ Богородиці, званий Домагаличівський, пензля Йозефа Вольфовича (Wolfowicz).

На поч. XVIII ст. будинок Домагаличів мав два дерев’яні поверхи під стрихом, а Мораковського – також два поверхи, але муровані. У ІІ пол. XVIII ст. обидві кам’яниці належали остринському старості Йозефу Лосю. 1765 р. кам’яниця Мораковська завалилася. Наступного року її власник, регент магістрату Томаш Прешер (Preszer) мав намір її відбудувати, уклавши контракт із архітектором Францішеком Кульчицьким (Kulczytski), однак будівництво не відбулося. 1786 р. доктор філософії та медицини, віденець Антон Марґер (Marger), що від 1784 р. викладав у львівському університеті курс анатомії, на аукціоні купив дві будівельні парцелі: Струсевичівську (конскр. №278 ст.) і коло Галицької брами (конскр. №279 ст.) у Франциска Лося, і замовив проект в архітектора Максиміліяна фон Круса (von Krus). На видовженій вглиб парцелі Крус запроектував триповерхову, двовіконну кам’яницю. З проекту виглядає, що будинок мав стояти на парцелі шириною 9,2 ліктя, тобто Домагаличівській або Струсевичівській. 1791 р. Антон Марґер із дружиною Терезою оселилися у новозбудованій кам’яниці. 1804 р. Марґер відпродав свою кам’яницю (конскр. №281 н.) Ґоттлібу Пентеру (Penter). Можливо, за нього вона отримала сучасний вигляд.

1881 р. домовласниця Кароліна Пентер провела деякі реконструкційні роботи, зокрема заміну міжповерхового перекриття і даху. Ремонтні роботи вів архітектор Ян Шульц (Schulz). 1896 р. за проектом архітектора Володимира Підгородецького (Podhorodecki) реконструювали сходову клітку. У 1935 і 1936 рр. проведено заміну крамничних вітрин на сучасні (арх. І. Менке (Menke), Соломон Кайль (Keil)). В цей час на партері була крамниця жіночого одягу Штрауба (Schtraub), в радянський період – кооперативний магазин “Колосок”.

Архітектура

Будинок розташований у середміському кварталі, обмеженому вул. Галицькою, Староєврейською, Сербською і Братів Рогатинців. Триповерховий, чотиривіконний, із входом від вул. Братів Рогатинців, 9. Партеровий ярус не розчленований, верхні – оздоблені пілястрами іонійського ордеру, бічні площини – дощатим рустом. Вікна декорують прості та лучкові сандрики, фасад увінчаний карнизом і антаблементом із консолями. Пивниці склеплені.

Персоналії

Антон Марґер (Anton Marger) – віденець, доктор філософії і медицини, який від 1784 р. викладав у львівському університеті курс анатомії, власник кам’яниці.
Вацлав Сєраковський (Wacław Sierakowski) – латинський архієпископ Львова у XVIII ст.
Войцех Домагалич (Wojcech Domagalicz) (†1611) – купець і торговець рибою, львівський лавник.
Володимир Підгородецький (Włodzimierz Podhorodecki) – відомий архітектор, який 1896 р. розробив проект реконструкції сходової клітки.
Ґоттліб Пентер (Gottlib Penter) – власник кам’яниці від 1804 р.
Домагаличі (Domagalicze) – львівська міщанська родина, власники кам’яниці.
І. Менке (J. Menke) – архітектор, який у 1935–1936 рр. провів заміну крамничних вітрин на сучасні.
Йозеф Вольфович (Jozef Wolfowicz) – маляр, який намалював чудотворний образ до каплиці Домагаличівської.
Йозеф Лось – остринський староста, якому у ІІ пол. XVIII ст. належали обидві кам’яниці.
Кароліна Пентер (Karolina Penter) – домовласниця, яка 1881 р. провела реконструкційні роботи.
Максиміліян фон Крус (Maksymilian von Krus) – архітектор, який 1786 р. запроектував триповерхову кам’яницю.
Мораковські (Morakowski) – львівська міщанська родина, власники кам’яниці
Соломон Кайль (Solomon Keil) – архітектор, який у 1935–1936 рр. провів заміну крамничних вітрин на сучасні.
Струсевичі (Strusiewicze) – львівська міщанська родина, власники кам’яниці.
Тереза Марґер (Teresa Marger) – жінка Антона Марґера, співвласниця кам’яниці.
Томаш Прешер (Tomasz Preszer) – власник кам’яниці у XVIII ст., регент магістрату.
Тошевичі (Toszewicze) – львівська міщанська родина, власники кам’яниці.
Франциск Лось – власник кам’яниці.
Францішек Кульчицький (Franciszek Kulczytski) – відомий архітектор XVIII ст.
Штрауб (Schtraub) – власник крамниці жіночого одягу
Ян Домагалич (Jan Domagalicz) – син Войцеха, відомий як фундатор каплиці при римо-католицькій катедрі, збудованої 1645 р.
Ян Шульц (Jan Schulz) – архітектор, який вів ремонтні роботи на кам’яниці.

Джерела

  1. Державний архів Львівської області (ДАЛО) 2/1/2115.
  2. ДАЛО 2/1/4977.
  3. Б. Мельник, Н. Шестакова, Кам’яниці Львівського середмістя, Наукові записки. Львівський історичний музей. Випуск XII (Львів: Новий час, 2008), 133-158.
  4. В. Вуйцик, Leopolitana II (Львів: Класика, 2012).
  5. І. Лемко, В. Михалик, Г. Бегляров, 1234 вулиці Львова (1939–2009) (Львів: Апріорі, 2009).
Автори опису — Оксана Бойко, Василь Слободян
Літературна редакторка — Юлія Павлишин