...

Вул. Івана Федорова, 22 – житловий будинок (не існує)

ID: 2293
Кам’яниця №22 (Файґелесівська, пізніше Коркесівська) була збудована у XVII ст. Це була ренесансна кам’яниця з характерною для того часу планувально-просторовою структурою. Її знищили під час Другої світової війни разом із сусідніми кам’яницями. Сьогодні на цьому місці вільна ділянка, на якій планують збудувати готель.

Історія

XVII ст. – збудована кам’яниця.
II пол. XVIII ст. – зведення фронтового будинку, що прилягав до сусідньої кам’яниці.
1856 р. – ремонт вогневого муру.
1870-і рр. – надбудова 4-го поверху і влаштування даху під бляхою.
1928–1936 рр. – ремонтні роботи.
1936 р. – адаптація приміщення 2-го поверху кам’яниці з влаштуванням кухоньки і лазнички (буд. Адольф Вітманн).
1944 р. – кам’яниця зруйнована.


Кам’яниця №22 була збудована у XVII ст. У II пол. XVIII ст. належала родині Марка Абрагамовича, по мамі званого Файґелес (Feigeles). За ліктьовим податком 1767 р. кам’яниця належала Марку Файґелесу. Ця кам’яниця безпосередньо не прилягала до сусідньої, Коркесівської кам’яниці під №20, а відділялася фронтом подвір’я. З часом цю парцелю викупили також Коркеси (Korkes) і вибудували фронтовий будинок. Коркеси володіли кам’яницею до Шоа. 1856 р. майстер будівничий Вінцент Равський доносить до магістрату про пошкодження вогневого муру, який необхідно виправити. Очевидно, у 1870-х рр. над триповерховою кам’яницею надбудували ще один поверх і влаштували дах під бляхою.

Переписка від 1928 р. власників кам’яниці з магістратом доносить про невтішний тодішній стан кам’яниці. Магістрат зобов’язав власників провести консерваційні роботи. Через брак коштів ремонтні роботи розтягнулися і були виконані неповністю, зокрема, залишалося невпорядкованим подвір’я. 1936 р. буд. Адольф Вітманн (Wittmann) розробив проект адаптації приміщення 2-го поверху кам’яниці з влаштуванням кухоньки і лазнички. Тоді кам’яниця перебувала у власності Йозефа Коркеса і Маркуса та Оскара Суніків (Sunik).

Кам’яниця зруйнована під час Другої світової війни. Нині на цьому місці вільна ділянка, на якій планують збудувати готельний комплекс. Археологічні дослідження, які проводились на вільних ділянках вул. Федорова, її не зачепили.

Архітектура

Кам’яниця №22 була чотириповерхова, збудована з цегли і каменю у ренесансному стилі. Мала характерну для середньовічного Львова планувально-просторову структуру. Тримаршова сходова клітка була розташована у другому тракті. Архітектурний вистрій фасаду був скромний. Чільний фасад мав 4 осі вікон із прямокутними перемичками, у профільованих обрамуваннях. Партеровий ярус був склеплений, на фасаді з відкритим муруванням із білокам’яних блоків, підкреслений профільованим карнизом. У місці прилягання до сусідньої Коркесівської кам’яниці фасадну стіну укріплював потужний білокам’яний контрфорс (добудована Коркесом частина). Давню триповерхову частину від 4-го поверху відділяв розвинений карниз. Двоповерхова офіцина кам’яниці з півдня та чотириповерхова з півночі (вул. Руська, 10) творили подвір’я-колодязь шириною 3,5 м. Кам’яниця мала входову браму і вхід до пивниць.

Персоналії

Адольф Вітманн (Adolf Wittmann) – будівничий.
Вінцент Равський – будівничий.
Йозеф Коркес (Josef Korkes) – власник кам’яниці.
Марко Абрагамович Файґелес (Marko Feigeles) – власник кам’яниці.
Маркус Сунік (Markus Sunik) – власник кам’яниці.
Оскар Сунік (Oskar Sunik) – власник кам’яниці.

Джерела

1. Державний архів Львівської області (ДАЛО) 2/1/454.
2. M. Bałaban, Dzielnica żydowska: jej dzieje i zabytki, “Biblioteka Lwowska”, 1990, T. III, 71.
3. Р. Могитич, Ліктьовий податок, “Вісник ін-ту Укрзахідпроектреставрація”, 2009, Ч. 19.

Авторка опису — Оксана Бойко
Літературна редакторка — Юлія Павлишин