...

Вул. Ярослава Мудрого, 39 – синагога "Аґудас Шльома"

ID: 1047

Синагога "Аґудас Шльома" (Agudas Schloma) — один із численних хасидських клойзів Львова. Попри своє скромне архітектурне вирішення, вона вирізнялася на тлі забудови кварталу. Синагогу зруйнували під час Шоа. Після знищення на її місці залишилася вільна ділянка. 

Історія

1899 — зведення синагоги.
1910 — розширення синагоги з добудовою жіночої галереї та санвузлів. 


Будинок синагоги хасидського товариства Аґудас Шльома, реальність 209 5/4, постав 1899 року на будівельній парцелі під конскрипційним № 1662 2/4. Це була невеличка споруда з чоловічим молитовним залом розмірами 6,70х7,50 м, невеликим присінком пулишем та виходом на галерею до жіночої молитовні езрат нашим. У серпні 1910 року товариство дістало дозвіл від маґістратського уряду на розширення своєї божниці. За проектом архітектора Соломона Рімера (Salomon Riemer) до східної стіни добудували об’єм, шириною 4,0 м, тим самим видовживши молитовний зал та збільшивши присінок. До західного фасаду з боку подвір’я добудували санітарний вузол та провели каналізацію згідно з будівельно-поліційними приписами від 1885 року.

Синагогу зруйнували під час Шоа. 

Пов'язані історії

Архітектура

Будівля мурована з цегли на кам'яних фундаментах, базована на прямокутному, витягненому зі заходу на схід, плані, вкрита невисоким односхилим дахом. До прямокутного чоловічого молитовного залу (11,35х6,70 м) провадив вхід із присінку, дерев'яні двомаршеві сходи вели до дерев'яної галереї, розташованої при західній стіні головного залу.

У триосьовій композиції чільного фасаду два великі півциркульні вікна належали молитовному залу, в південному арковому прорізі був влаштований головний вхід.

Молитовний зал висотою 6,0 м,освітлювався крізь два великих вікна у східній стіні та крізь одне у північній; посередині розташовувалася біма, а на осі східної стіни – ніша Тори. Жіноча галерея була відгороджена дерев'яним парапетом. 

Персоналії

Соломон Рімер (Salomon Riеmer) — архітектор, автор проекту розширення синагоги.

Джерела

1. Державний архів Львівської області (ДАЛО) 2/3/1479.
2. Бойко О., Синагоги Львова. (Львів: Класика, 2008).

Авторка опису — Оксана Бойко