...

Ольга Заречнюк

Архітектурна редакторка проекту, дослідниця архітектури і авторка описів будинків.

Навчалася на кафедрі Реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Національного університету "Львівська політехніка". Диплом спеціаліста "Архітектура будівель і споруд" здобула у 2013 р.

Сфера наукових зацікавлень: архітектура і міське планування кінця ХІХ – початку ХХ століття, архітектурна спадщина, історія архітектурної консервації і реставрації

Контактна адреса: [email protected]

Наукові публікації:

  • Олег Рибчинський, Ольга Заречнюк, "Формування композиційно-планувальної структури ринкової площі Поморян", Сучасні проблеми дослідження, консервації та реставрації історичних фортифікацій, (Холм-Львів, 2016), с. 192-206
  • Костянтин Присяжний, Тетяна Казанцева, Ольга Заречнюк, "Віконна столярка львівських будівель", Вісник НУ "Львівська політехніка", серія "Архітектура", №757, (Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013), с. 364-374
  • Тетяна Казанцева, Ольга Заречнюк, "Стилістика та дизайн масверків вікон і порталів львівських будівель ХV – початку ХХ ст. (на основі натурних досліджень)", Вісник НУ "Львівська політехніка", серія "Архітектура", №728, (Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012), с. 221-218