...

Lwowskie ulice

ID: 65
Celem tematu "Lwowskie ulice" jest gromadzenie, systematyzacja i publikacja informacji o ulicach Lwowa.

Miejsca

Opis

Ulica Petra Doroszenka

Przejdź do całego opisu
Opis

Ulica Łyczakowska

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Starojevrejska, 26 – dawna kamienica Pokorowiczowska

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Starojevrejska, 10 – dawna kamienica Harajewiczowska

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Fedorowa, 2 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Fedorowa, 28 – ruiny domu mieszkalnego

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Muzejna, 3 – Cerkiew Najświętszej Eucharystji (dawny kościół dominikański)

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Franka, 121a – cerkiew Św. Zofii (dawny kościół)

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kopernika, 30 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Prosp. Swobody, 6-7 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Beryndy, 1 – budynek biurowo-mieszkalny z pokojami hostelowymi

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Halicka, 20 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Prosp. Szewczenki 13 – Biblioteka Obwodowa (dawne Kasyno)

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Prosp. Szewczenka – pomnik Mychajła Hruszewskiego

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Piekarska 69 - budynek administracyjny Uniwersytetu Medycznego im. D. Halickiego

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Wynnyczenki, 24 – budynek instytucji badawczych

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Łysenki 31 - Dziecięcy Szpital Kliniczny Obwodu Lwowskiego

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu

Celem tematu jest gromadzenie, systematyzacja i publikacja informacji o ulicach Lwowa: historii ich powstania i zabudowy, najciekawszych obiektach i zabytkach, a także zwyczajnych kamienicach, które się tam mieszczą; o ludziach, którzy tam żyli, wydarzeniach, które toczyły się na ich bruku czy asfalcie…

We Lwowie jest ponad 1300 ulic, kilka tysięcy budynków, blisko 750 tys. mieszkańców. Oczywiście nie da się przedstawić tego wszystkiego od razu. Interaktywna mapa Lwowa będzie zapełniać się stopniowo, pojawią się na niej ikonki odsyłające do tekstów o lwowskich ulicach i kamienicach oraz ich ilustracje. Przy zbieraniu informacji korzystać będziemy z książek, przewodników, prasy oraz materiałów archiwalnych, badań własnych, starych i współczesnych materiałów ikonograficznych i kartograficznych, wspomnień dawnych mieszkańców i rozmów z mieszkańcami współczesnymi.

Szczególną uwagę zwracać będziemy nie tylko na znane ulice i obiekty położone w ścisłym centrum, ale także na przedmieścia, o których wciąż zbyt mało informacji dostępnych jest szerszemu ogółowi.

W realizacji tematu mogą wziąć udział wszyscy chętni, nadsyłając i przekazując swoje własne materiały, własne spostrzeżenia, propozycje co do uzupełnienia interaktywnej mapy Lwowa.

Temat realizowany jest przez redaktora pisma "Hałycka brama" [Galicyjska brama], Ihora Melnyka, oraz pracowników Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej.