Школа
Про проект

“Місто та минуле в цифрі” для шкіл

Про загальну ідею блоку для шкіл та вчителів

Розробка блоку є спробою пошуку адаптованої мови, форми, підходів та інструментів, які дозволять ширити матеріали та теми, з якими працює Центр міської історії для і у співпраці з школами та вчителями. Ширше - цей блок освітньої платформи має стати майданчиком для діалогу між дослідниками, освітянами, школярами з фокусом на зміст та інструментарій.

Тематично, у фокусі буде оповідь про місця, вулиці, маршрути як можливість вбачати у просторах міста складну історію ХХ століття. Методично проект є нагодою задіяти вчителів та учнів до різних цифрових інструментів. Такий підхід дозволяє апробувати можливості цифрових інструментів в середовищі формальної освіти для дослідження та візуалізації наративів про історію міста.

Над блоком працює група експертів (вчителі, методисти, освітні практики, дослідники), які опрацьовують, апробують та розробляють різні сценарії освітніх продуктів (уроки, виховні години, спецкурси) через використання матеріалів і тем, розпрацьованих проектом Інтерактивний Львів.

Чому вчителі? 

В стратегії освітніх програм Центру міської історії важливим фокусом є формування експертного середовища серед освітян. Вчителі - ключові ретранслятори досвідів, навиків та знання для дітей, які можуть сприяти переосмисленню спадщини та впровадженню нових підходів до її розуміння та використання. Впродовж тривалого часу ми провадимо різні форми співпраці з вчителями - тривалі чи спонтанні. Поява платформи може стати запрошенням до співтворення сталого простору для діалогу між дослідниками та освітянами.

Чому цифровий формат?
Цифрова освіта успішно завойовує освітні майданчики в університетах Європи. Міждисциплінарні центри з цифрової історії чи гуманістики, віртуальні лабораторії стають новими едукаційними відділеннями, які посувають традиційні факультети з їхнім фокусом на одній дисципліні. Цифровий формат матеріалів забезпечує доступність та можливість масштабування, а інструменти та інтерактивні форми сприяють кращій мотивації вчителя та учня.
 
Чому ці сюжети та теми?
Актуальним стає пошук не лише нових методів, навчальних підходів та стратегій, але й нових сюжетів, які дозволяють побачити минуле міста через призму індивідуального досвіду. Більшість розробок мають у фокусі те, як працювати із складними, дражливими, контроверсійними темами спільної історичної спадщини, як вчителям разом з учнями  розмірковувати над моральними питаннями і викликами, а також над тим, що таке відповідальне ставлення до минулого. Розроблені матеріали передбачатимуть різні сценарії обговорення тем як під час формальних шкільних уроків, так і неформальних практичних завдань в рамках шкільної чи позашкільної освіти.

Про компетенції 
Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти та науки України, шкільна програма повинна формувати набір компетенцій для вчителя та учнів. Формуючи зміст, методологію та інструментарій освітнього блоку, ми враховували такі наскрізні та фахові навики та компетенції, як інформаційно-цифрова (передбачає оволодіння новими інформаційними технологіями, уміннями відбирати, аналізувати, оцінювати інформацію, систематизувати її; використовувати джерела інформації для власного розвитку та навчання), історична (хронологічна, просторова, мовленнєва, аксіологічна). Окрім професійних, фахових компетенцій, ми вклали та врахували розвиток  ключових та наскрізних компетенцій: уміння вчитися, загальнокультурна (комунікативна) компетентність, соціально-трудова компетентність, інформаційна компетентність.
Дослідження 
Формуючи теми, змістову частину, структуру матеріалів, інтерфейс та наповнення, ми вважаємо важливим дослухатись до думки експертів. Перед та під час розробки матеріалів ми провели фокус-групи онлайн анкетування з освітніми дієвцями.

Структура і навігація, наскрізна система тегів, пошук за ключовими словами
Коли ми командою розробляли структуру та дизайн платформи, була спокуса "запакувати" напрацювання у десятки категорій, фільтрів, групувати за темами/ підходами/ аудиторіями/ шкільними активностями. Цей список можна було б продовжувати та розширювати, але ми зупинились на легкості у користуванні та доброму пошуковці.

Навігатор

На старті розробки, для команди важливо було зрозуміти коефіцієнт корисної дії майбутніх матеріалів. Чим можуть зацікавити ці напрацювання, де можуть бути застосовані, як їх можна імплементувати в шкільні програми, стратегії та плани? Так виникла ідея навігатора - можливості імплементування матеріалів у існуючу шкільну програму та навчальні плани. Це така собі велика таблиця даних, перелік тем та сюжетів, опублікованих на сторінці проекту Інтерактивний Львів. До кожної  з них будуть рекомендації так коментарі, посилаючись на навчальні плани, курси, навчальні програми для реалізації варіативної складової навчальних планів, теми чи розділи дисциплін.

Пошук матеріалів та ключові слова
Для навігації по матеріалах ресурсу ми розробили наскрізну систему тегів, за якими можна буде знайти потрібну інформацію:  за темами, за хронологією та періодами, за сюжетами та подіями, за наскрізними темами, назвами з навчальних планів, за підходами, компетенціями, дисциплінами, напрямками. Так, сподіваємось, вчителі легко зможуть знайти матеріал для викладання, в залежності від запиту і потреби.
Типи та форми опублікованих матеріалів
 Готові сценарії уроку, вебінари, навчальні відео, база матеріалів, вибірка джерел, статті та читанки, методичні рекомендації, інструментарій, ігри та гейміфіковані продукти, огляди та перекладені статі, успішні практики та досвіди.

Проект є частиною освітньої онлайнової платформи “Місто та минуле у цифрі”. Освітня платформа пропонуватиме викладачам університетів та шкіл практичні рекомендації й матеріали для викладання історії та культури XX століття через призму локальних сюжетів та мікро-історій, підходи для створення нових тем в межах освітніх програм, інструментарій для вироблення практичних навиків роботи з цифровими інструментами. Онлайновий ресурс міститиме підходи формальної та неформальної освіти, базовані на напрацюваннях проекту Інтерактивний Львів.
 
Розробка

Матеріал - Христина Бойко, координаторка освітніх програм Центру міської історії

Вам буде цікаво
Онлайн-інструменти на уроках історії
Огляд цифрових можливостей та ресурсів для викладання історії у школі
Як говорити про минуле через гру
Перша світова війна у інтерактивних форматах. Про комікси, фільми, ігри, інтерактивні веб-ресурси, формати публічної репрезентації історії початку ХХ століття.
Про 90-і. Цікавіше ніж у підручнику
У серії матеріалів публікуємо розроблені командою едукаторів та дослідників навчально-методичні матеріали для вчителів, базовані на дослдженнях та проектах Центру міської історії