...

Вул. Ставропігійська, 5 – житловий будинок

ID: 160

Кам’яниця займає вузьку ділянку на північній стороні вулиці. Будувалася протягом XV-XVI ст., зберегла планувальну структуру та фрагменти конструкції, які відносяться до періодів готики та ренесансу. В ХІХ ст. була реконструйована, набувши рис архітектури історизму. Сьогодні (2008 p.) використовується як житловий будинок.

Архітектура

В плані будівля є видовженою з півдня на північ, з вузьким внутрішнім подвір’ям та асиметричним тридільним плануванням. Мурований з цегли та каменю, тинькований, триповерховий.

Кам’яниця має традиційний тривіконний фасад. Вікна на другому поверсі взяті в декоративні обрамлення. Верхній ярус фасадної стіни відділений горизонтальною тягою. Портал – з півкруглим завершенням.

З правого краю на фасаді залишився реставраційний зондаж з відкритим фрагментом середньовічної кладки.

Джерела

Oпис опрацьований в межах проекту "Галіціана", 2001-2002

Автор  Ігор Жук