...

Тетяна Казанцева

В межах "Інтерактивного Львова" досліджує архітектуру періоду сецесії та є авторкою історико-архітектурних описів будинків. Досліджує еволюцію поліхромії в архітектурі.

Доцент кафедр Дизайну та основ архітектури і кафедри Містобудування Національного університету "Львівська політехніка". У 2004 р. захистила дисертацію на тему "Типи фактур в архітектурі Львова 1870-х — 1930-х рр. та принципи їх сучасного збереження".

Вибрані публікації:

 • Казанцева Т. До питання сприйняття фактури в архітектурі // Вісник ДУ «Львівська політехніка» «Архітектура». — Львів, 1999. — № 375. — С. 220-225.
 • Казанцева Т. Імітаційні фактури: «сталактити» // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Архітектура». — Львів, 2000. — № 410. — С. 305-310.
 • Казанцева Т., Предко О. Засоби пластичної виразності фасадів (ордер і фактура) кам’яниць періоду Ренесансу // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Архітектура». — Львів, 2000. — № 410. — С. 100-104.
 • Казанцева Т. Сграфітто рустика як синтез графічних та пластичних засобів // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Архітектура». — Львів, 2002. — № 439. — С. 223-230.
 • Казанцева Т. Застосування фактури каменю та тиньку на фасадах львівської сецесії. Матеріали натурних досліджень // Сборник научных трудов ОГАСА «Региональные проблемы архитектуры и строительства». — Одеса, 2002. — №. 3-4. — С. 256-264.
 • Предко О., Казанцева Т. Застосування русту та фактури в ордерних деталях Львова XVI-XVII ст. // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Архітектура». — Львів, 2002. — № 439. — С. 266-271.
 • Kazancewa T. Faktury elewacji kamienic lwowskich z przelomu XIX i XX wieku // Architectus. — Wroclaw, 2000. — № 1. — S. 107-113.
 • Казанцева Т., Присяжний К. Фактури тиньку львівських фасадів кінця ХІХ— початку ХХ століття // Будуємо інакше. — 1998. — № 1. — С. 20-21. — № 2. — С. 10-12. Присяжний К., Казанцева Т. Хрести і «фігури». Питання поліхромії // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Медобори і духовна культура давніх, середньовічних слов’ян». — Львів, 1998.— С. 192-197.
 • Казанцева Т. Фактура каменю та мурування з нього // Родовід. — К., 2002. — № 1-2. — С. 58-68.
 • Казанцева Т. Відновлення технологій виготовлення фактур тиньку на львівських фасадах кінця ХІХ — початку ХХ ст. // Тези та матеріали доповідей І Міжнародного форуму реставраторів. — Львів, 2002. — С. 20-21.
 • Казанцева Т. Вплив світоглядних та філософських концепцій на сприйняття та застосування фактур // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Філософські науки». — Львів, 2003. — № 473. — С. 101-110.