...

Тарас Мартиненко

Магістр історії. Закінчив історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. З 2010 року навчається в аспірантурі. Тема дисертаційного дослідження: "Населення Львова у роки Другої світової війни: суспільна свідомість і соціальна поведінка".
Учасник  PhD Fellowship Program від International Institute for Holokaust research "Yad Vashem" у 2012 р.

Сфера наукових зацікавлень: соціальна історія, повсякденне життя та соціальна поведінка  мешканців Львова у роки Другої світової війни, суспільна психологія

Вибрані публікації:

  • "Нація білого хліба": фольксдойче Львова у контексті соціальної поведінки населення під час німецької окупації // Наукові Зошити історичного факультету Львівського університету. Львів, 2013. Вип. 13. С. 121-137.
  • Українська Допоміжна Поліція в окрузі Львів-місто: штрихи до соціального портрета // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2013. Вип. 48. С. 152-167.
  • Матеріали судочинства як джерело до вивчення соціальної історії Львова часів німецької окупації // Драгоманівські історичні студії. Київ, 2013. Вип. 1(5). С. 560-574.