...

Наталя Багнюк

Мовознавиця, виконувала літературне редагування текстів, що їх охоплює проект "Інтерактивний Львів" (2015-2017).

Навчалася на філологічному факультеті Львівського університету імені Івана Франка (1998–2003) та в аспірантурі (2003–2006). Захистила дисертацію "Середньошрифтове Четвероєвангеліє: лінгвістичний і палеографічний аналіз" (2011). Наукова співробітниця відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Викладає українську мову професійного спрямування та стилістику у ВНЗ.

Наукові інтереси: історія української мови, історична лексикологія, мовна свідомість освіченого українця в ХVІ–ХVІІ ст.