...

Андрій Карпяк

Завідувач кафедри духових та ударних інструментів Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, доктор мистецтвознавства, професор, лауреат міжнародних конкурсів. До сфери наукових зацікавлень належать: технологія, методика та історія виконавства на духових інструментах, інструментальне мистецтво України та Львова, постаті видатних флейтистів XIX-XX століть, особливості флейтового репертуару тощо.

До вагомих праць у цій царині належать:

  • Карпяк А.Я. Концепційні засади художнього мислення сучасного флейтиста. – Львів, Наукове товариство ім. Шевченка, 2013. – 378с.– ISBN 978-966-8868-31-3
  • Andriy Karpyak. Die Geschichte der Flötenkunst und das Schaffen der Komponisten in der Ukraine. - Flöte aktuell, Offizielle Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Flöte e. V. (DGfF). – Bad Nauheim, 2/2017. – S. 40-51.
  • Карпяк А.Я. Отражение художественного образа флейтиста в изобразительном искусстве (Иллюстрационно-информативный аспект)//Израиль XXI. Музыкальный журнал. www. 21israel-music.com/Fleita_zhivopis.htm - №2 (38). Март 2013. – 47813 зн., 1,1 авт.арк.
  • Карпяк А.Я. Флейтове мистецтво в музичній культурі Львова (19-20 ст.) [Текст]: дис...канд. мист.: 17.00.03: захищ. 29.05.2002: затверджена 13.11.2002 / Музичне мистецтво/НМАУ/ Карпяк Андрій Ярославович. – Київ, 2002. – 198с.