...

Данило Ільницький

Навчався на філологічному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка, який закінчив у 2008 р. Працює в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Упорядник та автор наукового апарату до трьох видань творів Богдана Ігоря Антонича, дисертацію про його мистецький світогляд захистив у 2013 р.

Наукові інтереси: українська/не-українська література/мистецтво і теоретико-мистецький дискурс міжвоєнного періоду в Галичині; художня та інтелектуальна творчість Б. І. Антонича; психологія творчості; методологія світової літературознавчої думки ХХ століття; франкознавство.

Вибрані публікації:

У проекції двох дзеркал: Інґарден і Антонич у феноменологічному дискурсі // Studia methodologica. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 31. – С. 87–93.
[http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2623/1/Ilnyts’kyy_D.pdf]

Львів належить нам // Інтернет-видання “Zaxid.Net”; 25.06.2012.
[http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?lviv_nalezhit_nam&objectId=1258537]

Оніричне і реальне: психологія художньої творчості у концепціях Івана
Франка і Богдана Ігоря Антонича // Українське літературознавство: зб.
наук. праць. – Львів : Львівський національний університет імені Івана
Франка, 2012. – Вип. 76. – С. 132–147.
[http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/ukr_literaturoznavstvo/76_2012/76_2013_8ILNYTSKYI.pdf]

«Мабуть, мій дім не тут»: життєвий шлях Богдана Ігоря Антонича //
Літературна Україна. – 2012. – № 40, 18 жовт. – С. 6.
http://litukraina.kiev.ua/mabut-m-y-d-m-ne-tut-zhitt-viy-shlyach-bogdana-gorya-antonicha