...

Sychów: makrohistoria mikroosiedla

ID: 63
Celem tematu jest studium społeczno-kulturowe i antropologiczne, w którym najważniejsze jest poznanie początków i funkcjonowania jednego z lwowskich osiedli - masywu Sychowa. Chodzi o zbadanie i wyczerpujący opis funkcji i symbolicznych znaczeń Sychowa oraz ich wykorzystania.

Miejsca

Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Prosp. Czerwonoi Kałyny, 81 - kinoteatr "Kinopałac Dowżenka", dawny "im. Dowżenka"

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu

Celem tematu jest studium społeczno-kulturowe i antropologiczne, które uzupełni projekt historyczny Centrum – "Interaktywny Lwów". Najważniejsze jest w nim poznanie początków i funkcjonowania jednego z lwowskich osiedli - masywu Sychowa. Chodzi o zbadanie i wyczerpujący opis funkcji i symbolicznych znaczeń Sychowa oraz ich wykorzystania.

Sychów występuje często w roli "absolutnego Innego" w stosunku do Lwowa. Przeciwstawia się go historycznemu centrum i gloryfikowanej bogatej przeszłości miasta. Uosabia on przeszłość bliską, lecz mimo to transformacje zachodzące w mieście pozostawiły tu zauważalne ślady. Za czasów polskich Sychów był wsią pod Lwowem. W latach 60-tych XX wieku został niemal zupełnie zniszczony przez radziecką industrializację, choć gdzieniegdzie wieś zachowała się do dziś. To, co powstało na jej miejscu, jest doskonałym przykładem mikroosiedla - podstawowej jednostki miasta socjalistycznego czasów urbanizacji radzieckiej. Jednak nowy Sychów pozostał nieukończonym projektem urbanizacyjnym, nieudaną próbą stworzenia idealnej radzieckiej przestrzeni urbanistycznej. Na początku lat 90-tych XX wieku zagarnęli go i przyswoili sobie jego mieszkańcy. Przekształcił się on w pole konkurencji i "prywatyzacji". Dziś Sychów to dynamicznie rozwijająca się dzielnica, cały czas się rozrastająca. Jego przykład bardzo dobrze ilustruje dziwne drogi rozwoju urbanistycznego w naszym regonie.

Etnograficzne badanie Sychowa skupią się na różnych stosunkach wzajemnych między ludźmi i przestrzenią miejską, które przejawiają się w praktyce codziennej i osobistym doświadczeniu miasta. Wykorzystywane metody to działalność etnograficzna i badawcza, ukierunkowana na zebranie danych kontekstualnych i makrostrukturowych (takich jak informacja o sytuacji demograficznej, społeczno-ekonomicznej, językowej, etnicznej, stanie zdrowia i procesach migracyjnych); wywiady pogłębione; narracyjne opisy wydarzeń, badanie map i reprezentacji graficznych, w tym – planów rozwoju urbanizacji i zabudowy; wizualna analiza fotografii i filmów; analiza dzienników i narracji dotyczących podróży.