...

Cmentarze Lwowa

ID: 67
Celem tematu jest lokalizacja i analiza rozwoju historycznego lwowskich cmentarzy, a także ogólna ocena stanu tych zabytków dziedzictwa kulturowego miasta.

Miejsca

Opis

Ul. Zołota – Nowy cmentarz żydowski

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Rappaporta – dawny cmentarż żydowski

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Mecznikowa – cmentarz Łyczakowski

Przejdź do całego opisu
Opis

Terytorium cmentarzu Łyczakowskiego – cmentarz Obrońców Lwowa

Przejdź do całego opisu
Opis

Terytorium cmentarzu Łyczakowskiego – cmentarz powstania listopadowego

Przejdź do całego opisu
Opis

Terytorium cmentarzu Łyczakowskiego – cmentarz wojskowy ("Marsowe Połe")

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Szewczenka – cmentarz Janowski

Przejdź do całego opisu
Opis

Terytorium cmentarzu Łyczakowskiego – cmentarz powstania styczniowego 1863/1864

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Zaklińskich – Cmentarz Zniesieński

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Pasiczna – "Chołm Sławy" ("Wzgórze Sławy")

Przejdź do całego opisu
Opis

Terytorium cmentarzu Łyczakowskiego – dawny Austryjacki cmentarż wojskowy

Przejdź do całego opisu

Lwowskie cmentarze należą do najbardziej znanych nekropolii Ukrainy i Europy. Pojawiły się we Lwowie jako cmentarze podmiejskie na podstawie dekretu cesarza Józefa II w latach 1780.

Celem tematu jest zbadanie rozwoju historycznego i lokalizacji lwowskich cmentarzy. Planujemy badania cmentarza Łyczakowskiego (w skład którego wchodzą Austriacki cmentarz wojskowy i Polski Kompleks Memorialny oraz Wzgórze Chwały); Cmentarza Janowskiego, żydowskich kirkutów (dawnego, nieistniejącego, który znajdował się z tyłu szpitala Maurycego Lazarusa i tak zwanego "nowego" przy ulicy Pilichowskiej), a także opisanie pochowków przy świątyniach oraz nieistniejących dziś cmentarzy – Stryjskiego, Horodockiego, Żółkiewskiego (zwany Paparówką).

Temat pozwoli na uzupełnienie w znaczącym stopniu istniejących materiałów z historii architektury oraz spuścizny artystycznej nekropolii lwowskich. Oprócz prześledzenia historycznego rozwoju nekropolii, temat zakłada przedstawienie ogólnej oceny zabytków spuścizny historyczno-kulturalnej, które kształtują ich wizerunek architektoniczny oraz artystyczny. Planowane jest przedstawienie dokładnego opisu cmentarzy, uzupełnionego zdjęciami z dawnych publikacji. Interesującym elementem będą też plany archiwalne i schematy cmentarzy, które wykonane zostały w różnym czasie, projekty zrealizowane lub nie, a także projekty budowli cmentarnych.

Badania nad tematem zostały realizowane przez pracownika naukowego Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, architekta, doktorantkę Instytutu Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakewycza przy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Chrystynę Charczuk.

Tłumaczenie — Liana Blicharska
Redagowanie — Taras Nazaruk


Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane Zdjęcia

Powiązane mapy