Оксана Дудко

Дослідниця, координує проект "Театри Львова", у рамках якого здійснює дослідження "Театри Львова під час Першої світової війни". Координаторка проекту у 2011-2016 роках.

Контактна адреса: o.dudko@lvivcenter.org

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка (спеціальність всесвітня історія). Магістр історії (2005). Навчалася на сертифікатній програмі філософського факультету Українського Католицького Університету, стажувалася у Варшавському університеті та Польській академії наук (Варшава). Захистила дисертацію про суспільно-політичну думку українців Галичини зламу ХІХ–ХХ ст.

Сфера наукових зацікавлень – публічний простір Львова (друга половина ХІХ – початок ХХст.), Перша світова війна, ритуали та практики публічних заходів (святкування, коммеморація та ін.), історія театру і театрального менеджменту.

Вибрані публікації:

  • Міжнародна політична криза передодня Першої світовоївійни та українська політична думка Галичини / О. М. Дудко // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія : Історія / [гол. ред. М. В. Кугутяк]. – 2007. – Вип. 12–13. – С. 71–75.
  • Анексія Боснії і Герцеговини 1908 р. і українська суспільно-політична думка Галичини / Оксана Дудко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія / [за заг. ред. проф. І. С. Зуляка]. – 2008. – Вип. 3 – С. 219–224.
  • Українська суспільно-політична думка Галичини про Балканські війни (1912–1913 рр.) / Оксана Ткач // Наукові зошити історичного факультету Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 7–8. – Ч. 1. – С. 199–207.
  • Visions of "West": Galician Perspective (the End of the XIX – the Beginning of the XX Century) / Oksana Dudko // International Conference of Young Researchers, (Chişinǎu, Moldova, Nov. 6–7, 2008), 6 ed. : Book of abstracts / [science com.: Valeriu Ciobra [et. аl.]. – Ch.: S.n., 2008. – P. 221.