...

Оксана Бойко

Кандидат архітектури, провідний науковий спеціаліст Інституту Укрзахідпроектреставрація, викладач кафедри РРАК Інституту архітектури Львівська політехніка. 

Закінчила архітектурний факультет Львівської Політехніки. Працювала архітектором, провідним спеціалістом в Ін-ті Укрзахідпроектреставрація (проводила комплексні дослідження пам’яток архітектури Тернопільської області, інвентаризацію та паспортизацію численних пам’яток Галичини та Поділля, автор Програми регенерації міської юдейської дільниці Львова (20013)), співредактор "Вісника Інституту Укрзахідпроектреставрація". Стажувалася у Літній консерваторській школі в Замості (2000. Захистила дисертація на тему: "Архітектура мурованих синагог Правобережної України XVI-XX ст."
Сфера наукових зацікавлень – культурна спадщина України, зокрема архітектура синагог.

Громадська діяльність:
1. Дійсний член Українського національного комітету ICOMOS.
2. Член Товариства охорони пам’яток історії та культури.
3. Член Товариства шанувальників Львова.
4. Співорганізатор і член мистецького товариства «Шлях» (1988-1994).
5. Член Національної спілки краєзнавців України
6. Член комісії по оцінці пам’яток архітектури з 2009 року
7. Член журі Міжнародного відкритого конкурсу архітектурних, дизайнерських та ландшафтних проектів для впорядкування місць, пов'язаних з єврейською історією у Львові (2010). 

Вибрані публікації:
 • Синагоги Львова (монографія). – Львів: ВНТЛ-Класика, 2008. 204 с.  
 • Синагоги України. Каталог // Вісник Інституту Укрзахідпроектреставрація. – Львів, 1998. – № 9.
 • Bożnicy obronne w Ukrainie i stan ich zachowania // Materiały Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskej. – Kraków, 2000. – S. 482-485 (4 s.)
 • Синагоги Опілля як синтез місцевого будівництва і гебрейських традицій //  Вісник Інституту Укрзахідпроектреставрація. – Львів, 2003. – Ч. 13. С. 52-64 (13 с.) 
 • Белз. Альбом. Тисячоліттю княжого міста присвячується. – Львів, 2004. 96 с. (спільно з Василем Слободяном)
 • Втрачені пам’ятки сакральної архітектури Львівщини. Синагоги //Пам’ятки України. Історія та культура. – Київ, 2004. – Ч 1; 2005. – Ч 2; 2006. – Ч 3. С. 70-77;
 • Tysięcletni Bełz // Ukraina. – Lwów, 2005. – N 1. S. 120-125 (6 с.)
 • Розвиток та формування урбаністичної структури Белза. На основі іконогра-фічних та архівних досліджень Белза Белз і Белзька земля // Науковий збірник. – Белз, 2006. – Випуск II. С. 140-166 (спільно з В. Слободяном)
 • Синагога як невід’ємний урбаністичній елемент містечка // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – Львів, 2007. 74-81 (8 с.)
 • Церкви – жертви бізнесу // Пам’ятки України. Історія та культура. – Київ, 2008. – Ч. 3
 • Хоральна і поступова синагоги в Дрогобичі // Вісник ХДАДМ / Сходознавчі студії. – Харків, 2011 С. 35-49. (15 с.) 
 • The synagogue in Zhovkva: history and architectural development //  http://www.ifo.lviv.ua/anvsu/sc_hor/sh_pdf/2011_4/sh_0304_2011.pdf  
 • Синагога в Підгайцях: історичні та архітектурні аспекти // Підгайці і Підгаєччина.Науково-краєзнавчий збірник – Тернопіль, 2012. – С. 370-382 (13 с.)
 • Велика синагога в Бережанах // Пам’ятки України. Історія та культура. – Київ, 2013. – Ч. 5. Бережани. Місто біля Раю. С. 50-55