...

Lwowska Cytadela

ID: 62
Temat ma na celu zapełnienie jeszcze jednej białej plamy w badaniach nad Lwowem, oraz zwrócenie uwagi społecznej na zachowane jeszcze pozostałości wojennej historii połowy XIX w.

Miejsca

Opis

Ul. Hrabowskiego, 11 – dawne koszary na Cytadeli (obecnie bank)

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Hrabowskiego, 11 – dawna Wieża Maksymiliańska

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Hrabowskiego, 11 – dawna wieża Maksymiliańska (obecnie hotel Citadel-Inn)

Przejdź do całego opisu
Opis

Mała Wieża Maksymiliańska nr 3

Przejdź do całego opisu
Opis

Mała Wieża Maksymiliańska nr 4

Przejdź do całego opisu

Temat ma na celu zapełnienie jeszcze jednej białej plamy w badaniach nad Lwowem, oraz zwrócenie uwagi społecznej na zachowane jeszcze pozostałości wojennej historii połowy XIX w. W dawnej stolicy habsburskiej "Galicji i Lodomerii". W europejskiej szkole fortyfikacyjnej trudno znaleźć obiekty podobne do lwowskiej Cytadeli, ale jej autorstwo śmiało można przypisać inżynierowi wojskowemu, dobrze zaznajomionemu ze specyfiką wojskowej architektury Austrii, Prus i Francji. Widać to po szczegółach budowy lwowskiego zabytku fortyfikacyjnego i charakterze poszczególnych detali architektonicznych. Bogata jest też historia powstania Cytadeli, jej funkcjonowania w okresie monarchii austriackiej, oblężenia podczas walk o miasto w listopadzie 1918 r. i utworzenia obozu koncentracyjnego dla jeńców wojennych. Wszystko to – od momentu powstania do współczesnego wykorzystywania Cytadeli, ciekawe wydarzenia i postaci z nią związane – zostanie przedstawione w ramach projektu internetowego Interaktywny Lwów.

W ramach tematu przewidywane jest zbadanie wpływu twierdzy na życie lwowiaków w czasach, gdy Cytadela była gwarantem spokoju w mieście, przytułkiem dla wojskowych, więzieniem, miejscem imprez sportowych i teatralnych, obozem koncentracyjnym dla jeńców wojennych czy sekretną jednostką radziecką.

W czasie prac badawczych i prac związanych z udostępnianiem informacji o Cytadeli na stronie internetowej Centrum planujemy również dyskusje na temat istotności zachowania i właściwego wykorzystywania tych fortyfikacji z udziałem naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Źródła: materiały bibliograficzne, badania terenowe zachowanych obiektów, analiza materiału kartograficznego z różnych archiwów, stara dokumentacja fotograficzna fortów Cytadeli, materiały video i wywiady.

Taras Pinyazhko jest studentem 5 roku Lwowskiej Politechniki (Instytut Architektury, Katedra Restauracji i Rekonstrukcji) i autorem, razem z J. Dubykiem i O. Rybczyńskim, artykułu "Cechy szczególne architektury maksymiliańskich wież lwowskiej Cytadeli". Brał udział w projekcie dotyczącym badań i prac konserwatorskich w kompleksie zamku w Podhorcach oraz badań zabytków na terenie Kotliny Jeleniogórskiej i wpisania ich do rejestru zabytków.

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane Zdjęcia

Powiązane mapy