...

Wokół ul. Starożydowskiej

ID: 9

Powiązane Miejsca

Opis

Ul. Starojewrejska, 54 – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Arsenalna, 7 – dawny dom kahalny, mykwa

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Starojewrejska, 41 – dawny bejt midrasz

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Fedorowa, 27 – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Arsenalna, 3 – budynek Museum Historycznego (dawna szkoła żydowska)

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Rynek, 12 – dawna synagoga stowarzyszenia Szomrat Szabat

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Starojevrejska, 52 – dawna kamienica Boruchowska

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Łyczakowska, 225 – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Siańska, 4 – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Stary Rynek – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Siańska, 5 – dawny bejt midrasz

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Siańska, 16 – dawna synagoga Przedmiejska

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Medowa, 3 – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Jarosława Mudroho, 39 – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Zawodska, 3 – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kniazia Lewa, 3 – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Siańska – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Wuhilna, 1-3 – synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bałabana, 8 – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Terytorium nowego cmentarzu żydowskiego – dawna kaplica cmentarna

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bratiw Michnowskich, 4 – synagoga

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Bankowska, 6 – dawny bejt midrasz

Przejdź do całego opisu
Opis

Dawna ul. Bohdanowska – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu

Historia

Celem projektu jest stworzenie bazy danych, która zawierałaby naukowe opracowania materiałów archiwalnych i bibliograficznych, wyniki badań terenowych, materiały wizualne (zapisy wideo, galerię fotograficzną, materiały graficzne) i audio (wywiady, zapisy dźwiękowe). Materiały te mają służyć odkryciu, przywróceniu i odbudowie pamięci o żydowskim dziedzictwie Lwowa.

Realizacja projektu pozwoli na zbadanie historii dzielnicy zamieszkiwanej kiedyś przez Żydów, a także na dokładny opis żydowskich budowli sakralnych i publicznych oraz analizę kształtowania się zabudowy mieszkalnej dzielnicy. Dostępne będą również informacje o właścicielach i mieszkańcach kamienic.

Przed projektem stoją bardzo ważne zadania: badanie i popularyzacja żydowskiej historii, kultury, tradycji i sztuki, zarówno na użytek mieszkańców Lwowa, jak i gości miasta – żydowskie dziedzictwo Lwowa jest bez wątpienia ważnym elementem wizerunku miasta.

Projekt jest pierwszym tego typu, eksperymentalnym programem w historycznej części miasta umieszczonej na liście UNESCO.

W projekcie biorą udział studenci trzeciego roku Instytutu Architektury Politechniki Lwowskiej: Daryna Makowecka, Ola Szkred, Ola Halewycz, Julia Tereszczuk, Tania Antonenko, Olena Kłos, Jaryna Zyskan, Mariana Kuzenko, Nadija Dema, Chrystyna Waranyca, Olena Czerpaka.

Koordynatorzy programu: Oksana Bojko – specjalistka z instytutu "Ukrzachidproektrestawracija" i Chrystyna Bojko – architekt ze stopniem naukowym doktora, docent w Instytucie Architektury Politechniki Lwowskiej.

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane Zdjęcia