Ul. Słowackiego, 1 – gmach Poczty głównej

ID: 297
Gmach poczty głównej (1886-1889, arch. S. Hawryszkiewicz, F. Setz; 1919-1923 – przebudowa, arch. E. Czerwiński). Styl budowli – w pierwotnym wariancie historyzm (neobarok), po przebudowie – neoklasycyzm (modernizowany empire). Monumentalny gmach poczty usytuowany jest na zachód od centrum miasta, na działce między ulicami Kopernika, Słowackiego i Doroszenki. Obiekt dominuje w zabudowie kwartału. Pod względem architektury jest jedną z najdoskonalszych budowli użyteczności publicznej w mieście.

Architektura

Budowla murowana z cegły, tynkowana, trzypiętrowa, na wysokim cokole. Wzniesiony na planie o „E”-podobnej konfiguracji, wydłużonym wzdłuż ul. Słowackiego. Fasady gmachu odznaczają się statyczną i zrównoważoną kompozycją. Przeważa w niej poziome rozczłonkowanie (pas gzymsu nad pierwszą kondygnacją i rozwinięty gzyms z pełnym belkowaniem w zwieńczeniu ścian fasadowych). Pionowe akcenty fasady stanowią występy ryzalitów, z pilastrami i nadbudowanymi attykami.

Główna fasada (ze strony ul. Słowackiego) jest symetryczna. Oś symetrii podkreśla środkowy ryzalit, w który wkomponowane są arkady głównego wejścia. Prostokątne okna gmachu zdobią profilowane obramowania.

Zasadniczy element struktury rozplanowania wewnętrznego stanowi prostokątny westybul, połączony z klatką schodową, i znajdująca się na jego osi wielka operacyjna sala na pierwszym piętrze. Rozplanowanie skrzydeł bocznych – typu korytarzowego z obustronnym rozmieszczeniem pokoi.

Gmach wyróżnia się przemyślaną kompozycją i wyrazistością formy. Pod względem architektonicznym jest jedną z najdoskonalszych administracyjno-publicznych budowli miasta.

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002


Autor – Ihor Żuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane Zdjęcia