...

Ul. Krzywonosa, 1 – dawny kościół św. Kazimierza (obecnie Zakład Doskonalenia Zawodowego Pracowników Milicji)

ID: 200

Dawny kościół Św. Kazimierza zbudowany został poza murami miejskimi, u podnóża Góry Zamkowej. Od południowego zachodu sąsiaduje z dawnym klasztorem Sióstr Miłosierdzia i dawnym budynkiem szpitala św. Wincenta. Budowa datowana jest na następujące lata: 1656-1664; XVIII w. (budynki klasztoru Sióstr Miłosierdzia); XIX w. (przebudowa); 1880 r. (budynek szpitala św. Wincentego). Obiekt zachował cechy charakterystyczne dla architektury baroku, z późniejsza domieszką form klasycystycznych.

Architektura

Kościół jest jednonawowy, na planie prostokąta, ma wydłużoną apsydę, dwuspadowy dach z sygnaturką, jest murowany, kamienny. Ściany wzmocnione są przyporami. Fasada dzielona jest pilastrami, łukowymi niszami okiennymi i frontonem.

Cechą szczególną architektury świątyni jest to, że w jego wnętrzu przyściennie słupy oporowe przechodzą w gurty sklepień (typowe rozwiązanie dla budowli należących do zakonu reformatów).

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002


Autor – Ihor Żuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia