Pl. Stary Rynek, 1 – dawny kościół św. Jana Chrzciciela

ID: 164

Dawny Kościół Św. Jana Chrzciciela (obecnie – Muzeum Dawnych Zabytków Lwowa, oddział Lwowskiej Galerii Sztuki). Kościół Św. Jana Chrzciciela jest zabytkiem architektury z najdawniejszego okresu istnienia Lwowa. Świątynia zbudowana została u podnóża Góry Zamkowej, na jej zachodnim zboczu. Najważniejsze daty dotyczące budowy i późniejszych zmian: koniec XIII w.; połowa XIV w.; XVII-XVIII w.; 1836 r. (prace restauracyjne); 1887 r. (rekonstrukcja, autor projektu: J. Zachariewicz); 1989 r. (prace restauracyjne i częściowa rekonstrukcja).

Architektura

Kościół jest jednonawową świątynią, na planie prostokąta, murowaną z kamienia (fundamenty i najstarsze ściany) oraz cegły (rekonstrukcja z 1887 r.), z kruchtą. Ma wysoki spadzisty dach. Przyczółki głównej bryły oraz kruchty zwieńczone są rzędami arkad z czerwonej cegły. Rogi akcentowane są przyporami. W zachodnią fasadę wkomponowana jest rozeta dekorowana majolikowymi kaflami (koniec XIX w.). Posesja, na której znajduje się kościół, otoczona jest niskim murem.

Kościół jest przykładem rekonstrukcji późnośredniowiecznej budowli sakralnej z zachowaniem elementów architektonicznych powstających w różnym czasie. We wnętrzu odkryto fundamenty dawnej budowli z XIII w. Przebudowie uległy sklepienia.

Powiązane Miejsca

Opis

Pl. Stary Rynek – dawna synagoga

Przejdź do całego opisu

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002


Autor – Ihor Żuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane Zdjęcia