...

Natalia Otrishchenko

Koordynuje projekty "Miasto artystów i sztuka miejska: teatry Lwowa po 1945 roku" oraz "Lwowskie kina". 

Koordynator projektu "Mo(je) opowieści: historia mówiona i doświadczenie miasta" w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej. Magister socjologii, absolwentka Wydziału Historii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki (2012) oraz programu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (2011), doktorantka w Instytucie socjologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (specjalizacja "metodologia i metody badań socjologicznych", promotor – Jewhen Hołowacha). Studiowała również w Berea College, USA (2009-2010), IEDC-Bled School of Management, Słowenia (2009), oraz na Uniwersytecie Warszawskim (2008). 

Obszar zainteresowań naukowych: metodologia i metody badań socjologicznych, metody projekcyjne, socjologia miasta, socjologia codzienności. 

Kontakt: [email protected]

Wybrane publikacje: 

  • Misce metody nezakinczenych reczeń w arsenali socjołohicznych metodiw / Natalia Otriszczenko // Socjalni wymiry suspilstwa: zb. nauk. Prać. – Nr 5 (16). – Kyjiw: IS NAN Ukrajiny, 2013. – s. 749-762. 
  • Perspektywy zastosuwannia metodu proektywnoho malunku w socjołohicznomu doslidżenni / Natalia Otriszczenko // wisnyk Charkiwśkoho nacjonalnoho uniwersytetu imeni W. N. Karazina, seria "Socjołohiczni doslidżennia suczasnoho suspilstwa: metodołohija, teorija, metody". – 2013. – Nr 30 (1045). – s. 75-79.